Viry jsou nejmenší živé organismy - nebuněčné částice schopné reprodukce pouze v hostitelské buňce. Jsou to tedy vnitrobuněční parazité jak rostlin tak živočichů a bakterií.

Vlastnosti virů jsou určeny genetickou informací nesenou virovým genomem. Tato genetická informace se dědí z generace na generaci, zároveň vykazuje i určitou proměnlivost.

Další významnou vlastností virů, která je vlastní všem živým organismům, je schopnost adaptace. Na straně druhé virové funkce nejsou aktivované mimo buňku a viry nejsou schopné uchovávat volnou energii.

Virová infekce je proniknutí viru, respektive jeho nukleové kyseliny, do hostitelské buňky.

Zmnožení viru v buňce probíhá tak, že po vniknutí viru do buňky dojde k jeho odpláštění, a tím k uvolnění nukleové kyseliny. Poté dochází jednak k replikaci nukleové kyseliny viru, jednak k syntéze bílkovin kapsidu. Virus, respektive jeho DNA, se také může inkorporovat do genomu buňky. Viry opouštějí buňku buď pomalu a postupně, což nevede k zániku buňky, nebo rychle a naráz, což prakticky buňku zničí.

 

Známe tyto formy virové infekce:

1. Perezistence - virus (virový genom) v buňce přetrvává, aniž by se replikoval.

2. Latentní infekce - virus se nepatrně pomnožuje bez negativních následků pro buňku

  (typická pro herpesviry).

3. Virogenní - virová nukleová kyselina se začleňuje do genomu buňky; může přitom

způsobit zásadní změnu - transformaci buňky (např. v buňku nádorovou).

4. Lytický cyklus - virus je buňkou pomnožován v takové míře, že buňka praská a zaniká. Jedná se o nejčastější formu virové infekce.

 

Mechanismus působení rostlin proti virovým infekcím je různý. Může se jednat o přímou inaktivaci viru (látky virucidní), o inhibici replikace viru na buněčné úrovni (látky antivirové), nebo o modifikaci imunitní reakce hostitele vůči infekci (látky imunomodulační). Látky antivirové inhibují replikaci viru na několika úrovních. Zabraňují penetraci viru do buňky nebo jeho následnému odpláštění, inhibují enzymy specifické pro virovou replikaci nebo syntézu virových bílkovin (tj. blokace DNA nebo RNA polymerázy nebo inhibice translace virové mRNA).

 

Propolis

Propolis je lepkavá hmota pocházející ve středoevropských podmínkách převážně z pupenů topolu, břízy, olše, kaštanu, borovice a smrku. Tuto látky včely sbírají, obohatí ji výměšky slinných žláz a používají v úlu k ochraně před viry, bakteriemi, houbami a plísněmi. Až 70% hmotnosti propolis tvoří biologicky aktivní látky - rostlinné polyfenoly, aromatické kyseliny, aldehydy a izoprenoidní sločeniny. K významným látkám patří skupina flovonoidů, kterým se připisuje protizánětlivý, antioxidační a imunostimulační účiken. Obsažené aromatické kyseliny (kávová, benzoová, skořicová, felurová, isofelurová a kávová) mají silný anestetický, dezinfekční a antimikrobiální účinek, na který nevzniká rezistence mikroorganizmů.

 

 

Jergon Sacha - Dracontium loretense

Droga působí jako inhibitor virových proteáz, dále působí imunostimulačně, jako tonikum, protinádorově, antiastmaticky a protizánětlivě. Používá při doplňkové léčbě HIV pozitivních pacientů, jako imunostimulans při léčbě nádorových onemocnění, jako antiflogistikum (přípravky, které mírní zánět a mají antiseptický účinek) a tonikum. V současné době se používá také při léčbě herpetických onemocnění a jako prevence virových onemocnění horních cest dýchacích.

 

Olše lepkavá - Alnus glutinosa

Flavony a triterpeny obsažené v droze působí především silně antibakteriálně a antivirově, a proti chlamydiím, dále jako adstringens a hemostatikum. U některých ellagotanninů obsažených v droze byl také popsán inhibiční účinek na replikaci virů - inhibice adsorpce virů na buňky.

 

Muňa -Minthostachys setosa, Muňa Muňa

Droga obsahuje flavonoidy, silice, pryskyřice a třísloviny. Díky obsahu silice působí droga příznivě při onemocněních dýchacích cest. Dále působí jako analgetikum. Droga se používá k léčbě onemocnění dýchacích cest, zejména infekcí dutin a proti kašli, dále k léčbě onemocnění močových cest a při zažívacích obtížích.

 

 

Uňa De Gato - Uncaria tomentosa (Vilkakora, Kočičí dráp)

Droga obsahuje proanthocyanidiny, glykosidy, deriváty  kyseliny quinovikové, karbolinové, oxidolové alkaloidy, indolové alkaloidy, polyfenoly, fytosteroly. Droga působí imunostimulačně a antivirově. Droga má protizánětlivé a analgetické účinky a vzhledem k obsahovým látkám silné antioxidační účinky.

Droga se také používá při léčbě zánětlivých onemocnění trávicího traktu, močových cest a v gynekologii i jako imunostimulační prostředek při léčbě únavového syndromu

 

Rudé Lapacho - Tabebuia impetiginosa, T. serratifolia

(Pau D Arco, Lapacho, Lapačo, Inka Tee)

Droga má vzhledem k obsahovým látkám velmi výrazný antioxidační a antimutagení, imunostimulační, cytotoxický účinek. Lapachony jsou nositeli antivirových (influ,herpes), antiparazitárních, antimykotických a antimikrobiálních účinků. Všechny botanické druhy lapacha vykazují antiflogistickýpřípravky, které mírní zánět a mají antiseptický účinek, antikoagulační, antihistaminový a velmi výrazný antimykotický účinek vůči kvasince Candida albicans.

 

Shiitake - Lentius edodes

Polysacharid lentinin spolu s interferonem a interkininy obsaženými v droze má velký význam v imunitním systému. Lentinin stimuluje T-lymfocyty a celkově zvyšuje nespecifickou imunitu. Potvrzen je i účinek proti chřipkovému viru, rýmě a nachlazení. Působení drogy souvisí především s β-glukany, které posilují nespecifickou imunitu zvýšením aktivity makrofágů (fagocytóza), NK buněk (přirození zabíječi), stimulací produkce interferonu (zajišťuje přenos mezibuněčné informace o jejich napadení), ale také specifickou imunitu v oblasti lymfocytů T i B a cytokinů (hlavně interleukinů). Antimutagenní vlastnosti β-glukanů souvisí s jejich schopností zhášet volné radikály. Za nejvýhodnější je ale považováno jejich preventivní působení při harmonizaci činnosti imunitního systému.

 

Wira Wira - Gnaphalium graveolens

Droga působí vzhledem k obsahu diterpenů antivirově (inhibitor virových proteáz), antibakteriálně a antisepticky, používá se proto zejména při onemocnění horních cest dýchacích. Dále má prokázané působení bronchodilatační, expektoračníusnadňuje vykašlávání hlenu a antiastmatické a působí jako spasmolytikumlátka uvolňující křečovité stažení hladkého svalstva, čehož lze využít při léčbě bronchitid.

 

Léčivé rostliny se nejčastěji používají jako čajové směsi. K dosažení maximálního účinku je však vhodné použít zahuštěný výtažek z rostlin - tzv. extrakt. Extrakty se dále používají k výrobě doplňků stravy ve formě tablet, kapslí či sirupů. Extrakty z uvedených rostlin jsou obsaženy například v doplňcích stravy PM Peruánský protichřipkový elixír, PM Chlamydil, PM Chlamydil extra, AngiProtect, AstmaProtect, BronchoProtect a další.

 

PharmDr. Pavel Řádek

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...