Vitaminy jsou „zdravé" - to víme jistě všichni již od dob našeho dětství. Ale skutečnost, že vitaminy jsou nezbytné pro život, si uvědomujeme asi méně. Jak jinak lze vysvětlit fakt, že mnoho lidí není vitaminy dostatečně zabezpečeno, přestože přeplněné obchody nabízejí téměř všechny druhy potravy. Tento nedostatečný přísun sice nemusí být nutně příčinou klasických chorob, ale může vést k únavě, zesláblosti, poruchám koncentrace, bolestem hlavy, změnám na pokožce, žaludečním a střevním potížím.

Vitaminy patří vedle bílkovin, tuků, uhlovodanů a minerálních látek k esenciálním látkám ve výživě, které jsou nezbytné pro život, l když jich čistě kvantitativně potřebujeme celkem jenom asi 100 mg denně, účastní se vitaminy téměř na všech procesech naší látkové výměny. Některé vitaminy si umí naše tělo vyrobit samo, ale většinu z nich vytvořit neumí. Tyto vitaminy musí být dodávány v potravě, a to v potřebném množství.

Jen zřídka je vitamin jedna určitá látka. Většinou se jedná o celou skupinu substancí, které si jsou všechny podobné svou chemickou strukturou a v našem těle mají srovnatelný účinek. Jejich momentální účinnost může být velmi různorodá. Dnes se přičítá velmi důležitý význam vitaminům C, E a A, které jsou přirozenými antioxidanty toxických kyslíkových radikálů. Kyslíkové radikály nebo nedostatek antioxydant má vztah k některým onemocněním, zejména karcinogeneze a stárnutí. V zásadě rozlišujeme mezi vitaminy rozpustnými ve vodě a v tucích. Vitaminy rozpustné v tucích se mohou v těle ukládat, zatímco vitaminy rozpustné ve vodě se při zvýšeném množství vylučují močí. Díky této skutečnosti zřídka dochází k situaci, kdy by se nám vitaminů rozpustných v tucích nedostávalo. To, ale skrývá nebezpečí předávkování těmito vitaminy, zvláště když jsou podávány v syntetické formě.

 

 

Nezapomínejte na své ratolesti

Dětství je velice důležité a náročné období. Organizmus roste a vyvíjí se a logicky jsou zvýšené i nároky na přísun vitaminů a minerálních látek. Už od nejútlejšího věku se suplementuje vitamin K a vita­min D. Vitaminy a minerály jsou potřebné na správný vývoj kostí, zubů, správnou funkci štítné žlázy, krvetvorbu, vývoj nervového systému a svalů. Nedostatek vitaminů se může projevit unaveností, neprospíváním, nechutenstvím, krvácivostí a zvýšenou náchylností k onemocněním. Kvalitní a vy­vážená strava s dostatkem vitaminů je zde důležitější, než kdykoli jindy. V praxi se však někdy stává, že dítě odmítá v určitém období některé složky potravy, např. ovoce nebo mléčné výrobky, a chtě nechtě je strava v určitém ohledu jednostranná. Také stravování ve školkách a školách není vždy kvalitativně bezchybné.

Dalším z úskalí je snaha mladých dívek udržet si linii provozováním četných redukčních diet. Toto jsou situace, kdy je, nejlépe po konzultaci s lékařem, doporučováno nahradit požadované vitaminy a minerály multivitaminovým přípravkem. Vitaminy doplňujeme v době chřipkových onemocnění a jarní únavy, u sportujících dětí, v období intenzivního růstu a dospívání. Zde je potřebné ještě s větší citlivostí přistoupit k výběru vhodného multivitaminového přípravku.

 

Životní styl a stravování

Prvním předpokladem proti všem neduhům, jednoduše řečeno receptem proti nemocím, je zásadní změna životního stylu a stravování.

 • Plnohodnotná strava, charakterizo­ vaná svým vyváženým složením, správným     poměrem     bílkovin, sacharidů a tuků, bohatá na vita­miny a minerální látky, s vysokým obsahem vlákniny.
 • Příjem dostatečného množství tekutin - 2-3 litry denně.
 • Omezení zlozvyků jako jsou kouření, alkohol.
 • Dopřát si víc pohybu, sportovat, na druhé straně vychutnat odpo­
  činek, naučit se umění relaxace.
 • Vitaminy obsažené v potravinách se během  vaření a skladování
  ničí.

 

Příznaky avitaminóz

Ačkoliv se někomu může zdát, že nedostatek vitaminů nepůsobí žádné zdravotní problémy, je tomu naopak. Onemocnění, která vznikají z různých avitaminóz, jsou dnes velice častá a jejich příznaky velmi nespecifické. Často nám tyto choroby znepříjemňují život, ale nejsou jinak závažné. Proto i jejich léčba je vcelku jednoduchá a spočívá v doplnění chybějících vitaminů a minerálů. K nejčastějším příznakům deficitu vitaminů patří problémy s nehty. Jejich lámavost nebo křehkost dokáže někdy pěkně potrápit. Také zvýšená únava a různé nepříjemnosti v dutině ústní (otoky, krvácivost dásní, koutky) jsou projevy chyběni některých vitaminů. Při dlouhodobějších potížích je třeba vyloučit i jiná onemocnění.

 

Zvýšena spotřeba vitaminů

Období, pro které je charakteristická zvýšená spotřeba vitaminů:

 • Děti - v období růstu a dospívání.
 • Ženy - v období těhotenství a ko­jení, ženy pobírající hormonální
  antikoncepci.
 • Senioři - časté je špatné trávení a   metabolizmus,  jednostranná
  výživa.
 • Chronicky nemocní.
 • Osoby se zvýšenou duševní a tě­lesnou zátěží.
 • V rámci redukčních diet.
 • V jarním období při sníženém přívodu vitaminů potravou a v obdobích chřipkových a jiných viro­vých infekcí jako prevence.
 • Kuřáci.

 

 

 

Přehled vitaminů

 

 

Vitamin A

Základní informace

Je nezbytný pro růst a obnovu těles­ných tkání, pomáhá udržovat hebkou a zdravou kůži, pomáhá při ochraně sliznic úst, nosu, krku a plic, čímž zvy­šuje odolnost proti infekcím a zánětům. Působí proti nyktalopii (tj. neschopnosti vidět ve tmě a v noci, tzv. noční slepotě) a zhoršení vidění celkově. Podporuje tvorbu kostí a zubů.

Zdroj

Tmavá listová zelenina, tmavě oranžová zelenina a ovoce (např. mrkev, batata, tj. sladké brambory, špenát), játra, mléko obohacené vitaminy, sýr. 

 

Nebezpeční při nedostatku

Nedostatek může vyvolat noční slepo­tu; dále může dojít ke snížení odolnosti vůči infekcím; další příznaky: suchá, drsná, šupinatá kůže; častá únava; nedostatečná tvorba slz; vypadávání zubů a zpomalení růstu dásní. Nadměrný příjem a nežádoucí účinky Příznak^ předávkování vitaminem A zahrnují unavenost, pocit nepohody, netečnost, žaludeční potíže, snížení chuti k jídlu, zvracení, zpomalení růstu nebo nižší vzrůst, bolestivost kloubů, podrážděnost, bolest hlavy, suchost a praskání rtů a kůže, vypadávání vlasů a zežloutnutí kůže.

 

Vitamin B1

Základní informace

Thiamin je vitamin B1. Vitaminy jsou přirozeně se vyskytující látky, které jsou nezbytné pro normální průběh řady pochodů v těle. Thiamin je důležitý pro štěpení (trávení) sacharidů v potravinách, které jíme, na látky potřebné pro orga­nismus. Thiamin se používá k prevenci a léčení nemocí z nedostatku thiaminu.

Zdroj

Vepřové maso, sušené boby (fazole) a hrášek, ořechy, arašídy, celozrnné produkty a výrobky z obilovin obohace­né vitaminy, zelenina, ovoce.

Nebezpeční při nedostatku

Nechutenství, slabost a pocit únavy, obrna a zvýšená nervová dráždivost, nespavost, hubnutí, neurčité pobolívání a bolesti, depresivní nálada a zácpa, srdeční a zažívací potíže.

Nadměrný příjem a nežádoucí účinky

Příznaky předávkování thiaminem mohou zahrnovat pocit tepla, slabost, pocení, pocit na zvracení, neklid, decho­vé potíže, pocit sevření v krku, modravé zbarvení kůže a úmrtí.

 

Vitamin B2

Základní informace

Riboflavin je vitamin B2. Riboflavin je důležitý pro udržení správné činnosti mnoha tkání, například tkání tvořících protilátky a červené krvinky; udržuje také buněčné dýchání (využití kyslíku buňkami). Dále je nezbytný pro: meta­bolismus sacharidů, tuků a proteinů; zachování dobrého zraku, kůže, nehtů a vlasů; zmírňuje únavu při namáhání očí; příznivě ovlivňuje celkový zdravotní stav.

Zdroj

Mléčné výrobky, tmavě zelená listová zelenina, celozrnné potraviny a vitaminy, obohacený chléb a obohacené potraviny z obilovin.

Nedostatek

 

Nedostatek může vyvolat svěděni a pálení očí; zanícené ústní koutky a afty v ústech; zarudnutí očního bělma; fialo­vé zbarvení jazyka; dermatitidu (kožní zánět); zpomalení růstu; zažívací poru­chy; třes; zpomalené pohyby; zvýšenou tvorbu kožního mazu.

Předávkování a nežádoucí účinky

Není známo,   zda je  předávkování riboflavinem nebezpečné. Pokud máte podezření na předávkování, poraďte se s lékařem, nebo se obraťte na toxikologické centrum.Vitamin B6

Základní informace

Pyridoxin je důležitý pro štěpení a trá­vení bílkovin, tuků a sacharidů (cukrů) v přijímané potravě.

Zdroj

Maso, drůbež, ryby, celozrnné produk­ty, chléb a jídla z obilovin obohacené vita­miny; luštěniny, zelená a listová zelenina.

Nedostatek

Může vyvolat nervozitu, nespavost, kožní vyrážky, zanícené ústní koutky, poruchu regulace svalové činnosti, anemii, nemoci dutiny ústní, svalovou slabost, dermatitidu (kožní zánět), křeče paží a nohou, dále vypadávání vlasů, poruchy učení a zadržování vody v těle.

Předávkování a nežádoucí účinky

Příznakem předávkování pyridoxinem může být porucha souhry pohybů; vrá-vorání; necitlivost kůže; snížené vnímání dotyku, teploty a vibrací; a únavu trvající až šest měsíců.

 

Vitamin B12

Základní informace

Kyanokobalamin je syntetická (člo­věkem vyrobená) forma vitaminu B12. Vitamin B12 je důležitý pro růst a dělení buněk, krvetvorbu a syntézu bílkovin i tě­lesných tkání.

Zdroj

Maso, drůbež, ryby, vejce, mléko, sýry.                           

Nebezpečí při nedostatku

Nedostatek může způsobit pernici-ózní anemii, může vést k nechutenství, poruchám tělesného růstu u dětí, únavě, poškození mozku, nervozitě, zánětu nervů, dále k degeneraci míchy, depresi a poruchám rovnováhy.

Předávkování a nežádoucí účinky

Pokud vitamin B12 užívají osoby trpící Leberovou nemocí (amaurosis conge-nita), může dojít k poškození zrakového nervu s možností oslepnutí. Příznaky předávkování kyanokobalaminem nebyly popsány.

 

Vitamin C

Základní informace

Má základní význam pro zdravé zuby, dásně a kosti Ge potřebný pro syntézu kolagenu, tj. mezibuněčného „cemen­tu", který zajišťuje soudržnost tělesných tkání). Uplatňuje se při hojení ran, jizev azlomenin. Působí jako prevence kurdě-jí (skorbutu); podílí se na odolnosti proti infekcím; pomáhá při prevenci a léčení nachlazení. Zpevňuje krevní cévy a zlep­šuje vstřebávání železa do organismu. Patří také k hlavním antioxidačně půso­bícím živinám.

Zdroje              

Citrusové plody, rajčata, brambory a listová zelenina.

Nedostatek

Může působit zvýšení křehkosti dásní a jejich krvácivost, otoky nebo bolesti kloubů, pomalé hojení ran a zlomenin, vznik krevních podlitin (modřin), krvácení z nosu, zubního kazu; může vést k ne­chutenství, svalové slabosti, krvácení do kůže, zvýšené lomivosti kapilár, ane­mii a poruchám zažívání.

Předávkování a nežádoucí účinky

Pocit na zvracení, průjem, únava.

 

Vitamin D (kalciferol)

Základní informace

Zlepšuje vstřebávání a využití vápníku a fosforu; je potřebný pro tvorbu kostí a zubů; udržuje rovnováhu a stabilitu nervového systému a normální činnost srdce. Vitaminu D se také říká „sluneční vitamin", protože je v těle vytvářen při do­padu ultrafialových B (UFB) paprsků na kůži. Jedná se o jediný vitamin, který si tělo přirozeným způsobem vytváří samo. Předchází osteoporóze.

Zdroj

Mléko obohacené vitaminy, vejce, játra a syntéza při působení slunečního světla

Nebezpeční při nedostatku

Může vyvolat křivici, kazivost zubů, měknutí kostí a nedokonalé hojení zlo­menin, nízkou vitalitu a svalovou slabost, nedostatečné vstřebávání vápníku, zadr­žování fosforu v ledvinách.

Nadměrný příjem a nežádoucí účinky

Ledvinné kameny, únava a zvápenatění měkkých tkání (vaziva).

 

Vitamin E

Základní infromace

Důležitá antioxidační živina; zpoma­luje stárnutí buněk, způsobené hlavně oxidací. Je důležitý pro zásobení krve kyslíkem, který se pak dostává k srdci a dalším orgánům. Napomáhá pře­stupu živin do buněk. Posiluje stěny kapilár a chrání červené krvinky před škodlivými jedovatými látkami. Byl také lékaři doporučován při prevenci sterility, svalové dystrofie, ukládání vápníku ve stěnách cév a při srdečních nemocích.

Zdroj

Rostlinné oleje, maso, mléko, zelená listová zelenina, celozrnné produkty a vaječný žloutek.

Nedostatek

Může vyvolat prasknutí a zánik červených krvinek, zhoršení plodnosti, nedostatek sexuální apetence (žádostivosti), abnormální ukládání tuků ve svalech, degenerativní změny srdce a dalších svalů a suchost kůže.

Předávkování a nežádoucí účinky

Jako příznaky předávkování vitaminem E se mohou objevit únava, slabost, nevolnost, bolest hlavy, rozma­zané vidění, plynatost (nadýmání) a průjem.

 

 Vitamin K

Základní informace

Jde o důležitý faktor nezbytný pro tvorbu určitých bíl­kovin, které se podílejí na srážení krve. vitamin K těmto bílkovinným faktorům (protrombin) umožňuje vázat vápník a další faktory potřebné pro tvorbu trombinu. Trombin je důležitý tím, že pomáhá při syntéze látek, které tvoří krevní sraženinu.

Zdroj

Zelená listová zelenina, kapusta, (zelí), květák, játra a může být v těle vytvářen bakteriemi tlustého střeva.

Nedostatek               

Vzniká v důsledku krvácení (hemoragie).

Předávkování a nežádoucí účinky

Možnost vzniku žloutenky (žluté zbarvení kůže), působí také rušivě při užívání léků, které tlumí krevní srážílivost.

 

Beta karoten

Beta karoten je provitamin vitaminu A, na který je v lidském těle přetvářen. Chrání tělo před škodlivým působením volných radikálů, které narušují buněčnou membránu, genetický kód a zrychlují proces stárnutí organizmu. Užíváním Beta karotenu zpomalíte proces stárnutí, zvýšíte odolnost proti nákaze dýchacích cest a pomůžete při léčení mnohých očních obtíží.

 

Kyselina listová

Základní informace

Kyselina listová je přirozeně se vyskytující látka, která je důležitá pro tvorbu DNA a syntézu RNA (DNA a RNA jsou tzv. nukleové kyseliny), které jsou důležité pro růst a dělení všech buněk v organismu. Je také důležitá pro metabolismus aminokyselin.

Zdroje                                                         ,

Sušené fazole, boby, hrášek, čočka, pomeranče, celozrnné produkty, játra, řepa, brokolice, růžičková kapusta a špenát.

Nedostatek

Může vést ke vzniku nemocí zažívacího traktu a anemie. Její nedostatek v těhotenství způsobuje poškození plodu, proto se její zvýšený přísun doporučuje už tři měsíce před plánovaným početím.

Předávkování a nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky z nadbytku kyseliny listové jsou vzácné.¨

 

http://zdravi.medicentrum.com

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...