Hormonální antikoncepce je v dnešní době již dobře známá každé moderní ženě. Víme také, že existuje mnoho druhů antikoncepčních tablet, nitroděložní tělísko s obsahem hormonů, antikoncepční injekce. Nejnovější aplikační formou hormonální antikoncepce je antikoncepční náplast. O výhodách a nevýhodách transdermální antikoncepce jsme si povídali s MUDr. Michaelem Fantou, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

 

 

 

Jaký je rozdíl mezi perorální a náplasťovou formou antikoncepce ?

 

Rozdílem je aplikační forma. U antikoncepční náplasti se hormony vstřebávají transdermálně - kůží. Vstřebávají se do krevního oběhu bez nutnosti průchodu trávicím traktem, kterým jsou tak minimálně ovlivněny a zároveň samy méně trávicí trakt ovlivňují.  Tato aplikační cesta je tak vhodná pro uživatelky s gastrointestinálními obtížemi při užívání perorální formy. Hormony se uvolňují postupně v průběhu delšího časového období  - v případě Evry je to týden, takže není potřeba myslet denně na užívání tablet.

Velkou výhodou depotní formy podání antikoncepce je stabilita hormonální hladiny. Po celou dobu aplikace se uvolňuje stejné množství hormonů.  U perorálních forem hladina hormonů kolísá o něco více.

 

 

 

Z hlediska množství obsažených hormonů se transdermální forma antikoncepce řadí do které kategorie přípravků ?

 

Jedná se o antikoncepci nízkodávkovanou, tedy o antikoncepci s nízkým obsahem estrogenní složky (pod 40 mikrogramů). 

 

 

 

Pro jaké spektrum uživatelek je antikoncepční náplast vhodná ? Jaká omezení platí při jejím užívání ?

 

Kontraindikace jsou stejné jako u klasické kombinované hormonální antikoncepce. Především tedy tromboembolické choroby, kardiovaskulární oenocnění, poruchy jaterních funkcí, kuřačky starší 35 let. Věková skupina uživatelek může být velmi široká - od mladých dívek až po ženy v perimenopauze.

Dá se říci, že trandermální forma antikoncepce je vhodná pro ženy, které mají tendenci zapomínat brát pravidelně tablety. Podle průzkumů  47 % žen zapomíná jednu tabletu a 22 % žen dvě a více tablet za cyklus, jiný průzkum zjistil vynechávání jedné a více tablet u 63 % v prvním a u 74 % v druhém cyklu. Důsledkem nesprávného užívání je ohrožení spolehlivosti metody a výskyt nepravidelného krvácení.

Náplasti jsou vhodné také pro ženy, které mají sklony k zažívacím potížím - špatné trávení, zvracení, průjmy. Transdermální antikoncepce  méně zatěžuje játra. Není vhodná u probíhajícího jaterního onemocnění, ale tam, kde je jaterní choroba v anamnéze a pacientka je již vyléčená, tam je možno zvážit užívání antikoncepčních náplastí.

Existuje ovšem jedna skupina žen, u které je potřeba počítat při užívání transdermální antikoncepce s nižší účinností a to jsou ženy se střední až vysokou nadváhou. V klinických studiích byla prokázána nižší spolehlivost u žen s hmotností nad 90 kg. Vztah hmotnosti a spolehlivosti transdermální antikoncepce bude vyžadovat další výzkum.

Dalším limitujícím faktorem může být třeba kožní alergie na náplast.

 Zmínil jste, že náplast je vhodná pro ženy, které zapomínají brát tablety. Jak často se mění antikoncepční náplasti a jaká je zde časová tolerance ?

 

Antikoncepční náplasti se mění jednou týdně a mělo by to být vždy ve stejný den - např. vždy v pondělí dopoledne. Pokles hormonálních hladin po 7. dnu ovšem není náhlý, ale postupný. Je tam tedy rezerva - kontracepční efekt je zachován i osmý den.

 

 

 

Má antikoncepční náplast také nějaké nežádoucí účinky ?

 

 Některé nežádoucí účinky jsou dány samotnou aplikační formou. Jedním z nich, jak jihlo zmíněno, je lokální kožní reakce u uživatelek s citlivou pletí. Jedná se řádově o 10% uživatelek, u kterých se tato reakce vyskytuje. Kůže pod náplastí může zčervenat a svědit. Je to jistě nepříjemné, ale nijak to neovlivňuje účinnost antikoncepce, samozřejmě pokud intenzita obtíží nevyžaduje odlepení náplast.  

 

 

 

Jaké jsou další nežádoucí účinky ? Na příbalovém letáku je jich vyjmenováno mnoho.

 

Na příbalovém letáku každého léčivého přípravku musejí být vyjmenovány všechny možné vedlejší účinky i kdyby se vyskytovaly se zcela minimální pravděpodobností. Pokud jde o častější nežádoucí účinky, ty jsou obdobné jako u antikoncepčních tablet. Může se vyskytnout nepravidelné krvácení na počátku aplikace náplastí. Tento nežádoucí účinek u většiny uživatelek časem mizí.

Dále se objevuje napětí a citlivost prsou. To se také postupně zlepšuje. Setkal jsem se i s bolestmi hlavy.

 

 

 

 

Není antikoncepční náplast nespolehlivá, protože se může odlepit a můžu ji ztratit ?

 

To určitě ne. Když se prováděl průzkum spolehlivosti této aplikační formy před jejím uvedením na trh, tak ženy, na kterých se to testovalo byly záměrně vystavovány různým zátěžovým testům. Musely chodit do posilovny, plavat, do sauny atd.. K úplnému odlepení náplasti nedocházelo. Spíše se může stát, že se odlepí okraje, ale to obvykle nemá vliv na spolehlivost antikoncepce. Náplast by se měla vždy lepit na čistou a suchou pokožku - pod náplast se ženy nesmí mazat tělovými mléky a krémy.

 

 

 

A jak je to se spolehlivostí z hlediska ochrany před nechtěným početím ?

 

V multicentrické studii sledující celkem 3 190 žen v 22 155 cyklech bylo zaznamenáno 15 těhotenství. Dvanáct z nich bylo klasifikováno jako selhání metody, tři byly způsobeny chybou uživatelky. Rozdíl mezi nekorigovaným a korigovaným Pearl indexem je tedy významně nižší, než je obvyklé u perorální formy hormonální antikoncepce (0,88 vs. 0,7). Z nízkého rozdílu je zřejmá výhoda aplikační formy a schématu užívání, které minimalizuje chyby uživatelek.
    K pěti z patnácti gravidit došlo u žen s tělesnou hmotností nad 90 kg. Počet žen v této váhové kategorii přitom dosahoval v souboru méně než 3 % .

 

 

 

Jak dlouho bez přerušení je možno užívat antikoncepční náplast ? Je potřeba dělat nějaké přestávky ?

 

Není. Pokud chce žena menstruovat, samozřejmě může týden vynechat, ale pokud nechce, je možno nalepit další náplast.

 

 

 

Za jak dlouho po vysazení náplasti je možné otěhotnět ?

 

Hned v následujícím cyklu. Samozřejmě záleží i na věku ženy a na jejím zdravotním stavu, ale za normálních okolností se fyziologická funkce vaječníků obnovuje velmi rychle.

 

 

 

Patří antikoncepční náplast do skupiny kontraceptiv, která mají pozitivní vliv na pleť - především tvorbu akné ?

 

Antikoncepční náplast, která je na našem trhu, patří mezi nízkoandrogenní přípravky antikoncepce, ovlivňuje tedy pleť pozitivně. Nicméně při současné nabídce přípravků kombinované hormonální antikoncepce existují jiné přípravky, které jsou voleny jako kontraceptiva první volby v léčbě akné.

 

 

 

Mohou náplast užívat např. ženy trpící migrénou ?

 

Záleží na typu migrény, většinou je třeba vyšetření a vyjádření neurologa. U klasické migrény s aurou jsou kontraceptiva kontraindikována, zejména u žen nad 35 let.  Existují ale bolesti hlavy, které jsou spojeny s kolísáním hormonálních hladin v průběhu menstruačního cyklu. V těchto případech může mít zajištění stabilních hladin hormonů aplikací antikoncepční náplasti  pozitivní vliv.

 

 

 

Způsobuje transdermální antikoncepce tloustnutí ?

 

Podle prováděných studií byl váhový přírůstek  po 13 cyklech minimální, v průměru o 0,3 kg. Změny tělesné hmotnosti během aplikace kontracepční náplasti jsou srovnatelné s jinými přípravky a aplikačními formami.

 

 

 

Shrnutí:

 

Transdermální antikoncepční systém má příznivý farmakokinetický profil, účinné koncentrace jsou v průběhu dne stabilní (ve srovnání s větším kolísáním hladin u perorálních přípravků), a to i v náročnějších podmínkách. Spolehlivost, kontrola cyklu, snášenlivost a výskyt nežádoucích účinků jsou srovnatelné s přípravky perorální antikoncepce. Díky aplikaci l  krát týdně je compliance antikoncepčních náplastí ve srovnání s perorální formou signifikantně vyšší. Vysoká přilnavost náplasti je zachována i v náročnějších podmínkách (horko, vlhko, fyzická zátěž).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li se zeptat odborníka, pak vložte dotaz do on-line poradny Antikoncepce .

Chcete-li na dané téma diskutovat, přihlaste se do diskuzního fóra .

 

Chcete-li článek pouze ohodnotit, pak vložte komentář .

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...