1. Nežádoucí vedlejší účinky

Užívání hormonální antikoncepce je spojeno i s určitým rizikem. Během užívání se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, které však po 2 - 3 měsících užívání postupně vymizí a které nejsou nebezpečné, jen nepříjemné. Mezi tyto NE-NEBEZPEČNÉ nežádoucí účinky patří:

 • Nevolnost
 • Bolesti hlavy
 • Pocit napětí v prsou
 • Pocit tlaku až bolesti hluboko v pánvi
 • Krvácení nebo špinění mimo menstruační termín
 • Pocit zadržení tekutin
 • Nesnášenlivost kontaktních čoček

Velmi zřídka se mohou vyskytnout i NEBEZPEČNÉ nežádoucí účinky:

 • Velice vzácnou avšak nejzávažnější komplikací při užívání hormonální antikoncepce je tromboembolická nemoc (= ucpání cévy krevní sraženinou).
  Zvýšení rizika je odhadováno na méně než 0,3 na 10 000 žen. Bylo sledováno v prvních třech měsících užívání, dále se nezvyšuje. Závisí na dávce estrogenu a zároveň na přítomnosti dalších rizikových faktorů pro embolii: obezita, hypertenze, kouření, vyšší věk, poruchy faktorů krevní srážlivosti.
  Pokud žena již prodělala tromboembolii nesmí již nikdy hormonální přípravky užívat.
  Riziko vzniku embolie při umělém přerušení těhotenství je považováno za nesrovnatelně vyšší ve srovnání s rizikem při užívání hormonální antikoncepce.
 • Krevní tlak se zvyšuje - většinou přechodně na začátku užívání - pouze u 1,5 % uživatelek nízkodávkované hormonální antikoncepce.
  Máte-li problém s tlakem je třeba postupovat velmi individuálně ve spolupráci gynekologa s Vaším internistou a volit preparát s extrémně nízkým obsahem estrogenu. Platí zde stejné rizikové faktory jako u tromboembolické nemoci.

Některé dříve uváděné nežádoucí účinky, které jsou podle současných znalostí již NEPLATNÉ :

 • Užívání moderní HAK nevede k  poškození zdravých jater . Nejnovější poznatky ukazují, že pokud nemá pacientka ve své zdravotní historii onemocnění jater nebo poruchu jaterních funkcí, není třeba paušálně kontrolovat jaterní testy. Přednost je dávána kompletnímu vyšetření praktickým lékařem jednou za dva roky proti izolovanému odběru jaterních testů.
 • Estrogen a gestageny ovlivňují spektrum krevních tuků protichůdně. Klinický význam změn v hladinách tuků, včetně cholesterolu, nebyl nikdy u uživatelek hormonální antikoncepce potvrzen ani vyvrácen.
 • Výskyt křečových žil není proti dřívějším názorům považován za významný.
 • Nízkodávkované přípravky mají velmi malý vliv na metabolismus cukrů. U uživatelek těchto přípravků nebylo prokázáno vyšší riziko rozvoje cukrovky , a to ani u rizikových skupin žen.
 • Pro nízkodávkované přípravky neplatí, že by způsobovaly zhoršení epilepsie . Naopak dochází často ke snížení počtu záchvatů po stabilizaci hormonálních hladin, bývá proto někdy doporučován „dlouhý cyklus". Někdy je třeba zvýšit dávku estrogenu při užívání některých léků proti epilepsii ke stabilizaci cyklu

Všeobecně platí, že zdravá žena, která nemá kontraindikaci pro užívání hormonální antikoncepce, není při užívání antikoncepce vystavená nekotrolovanému riziku. Vždy je ale třeba zvážit přínos a riziko - HAK je lék a je třeba mít důvod pro jeho podání.

2.  Příznivé vedlejší účinky

Tyto příznivé = žádoucí vedlejší účinky HAK jsou trendem poslední doby. Od HAK si slibujeme více, než „jen" spolehlivý antikoncepční účinek. Tyto žádoucí vedlejší efekty mohou být i důvodem pro start užívání v případech, kdy antikoncepční účinek není požadován.

 • Prevence velkých krevních ztrát při silných menstruacích
 • Ovlivnění PMS (bolest, nevolnost, zvracení, migréna, kolapsové stavy před a při menstruaci)
 • Omezení vzniku funkčních cyst vaječníků
 • Kosmetický efekt (pleť, vlasy)
 • Ovlivnění pravidelnosti menstruací u žen, kde je menstruace nepravidelná

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...