PILULKA /ANTIKONCEPCE, KTERÁ SE POLYKÁ/

Pilulky patří k nejspolehlivějším antikoncepčním metodám - ovšem pouze při pravidelném každodenním užívání.

JAK TO FUNGUJE?

TRADIČNÍ A SPOLEHLIVÝ ZPŮSOB. Antikoncepční přípravky na hormonální bázi matou tělo klamným předstíráním těhotenství, které způsobuje zástavu činnosti vaječníků. Hormony obsažené v pilulce jsou tvořeny kombinací estrogenu a gestagenů a zabraňují ovulaci.

MÉNĚ HORMONU, NEŽ DŘÍVE. V současné době všechny přípravky obsahují mnohem nižší množství hormonů, než v minulosti. Tím je dosaženo minimalizace rizika vedlejších účinků při zachování vysoké spolehlivosti.

KAŽDODENNÍ UŽÍVANÍ. Pilulky se musí užívat pravidelně každý den. Většina pilulek se užívá po dobu 21 dnů, poté následuje přestávka sedmi dnů bez užití tablety, ve které dochází ke krvácení. Některé přípravky jsou k dipozici i v balení s 28 tabletami, kdy posledních 7 je bez hormonů (aby byla snížena pravděpodobnost zapomenutí kolem sedmidenní přestávky) V případě zapomenutí pilulky je rezerva 12 hodin na opožděné užití.

PŘÍZNIVÉ ÚČINKY. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce je většinou menstruace pravidelná a méně bolestivá, může se projevit pozitivní vliv na pleť a navíc bylo

prokázáno, ze tento typ antikoncepce působí preventivné před karcinomy vaječníků a dělohy.

VÝHODY: spolehlivá antikoncepce {při pravidelném užívání) • osvědčená metoda • nízký výskyt vedlejších účinků

NEVÝHODY: každodenní užívání, musíte na ni myslet každý den • časový posun při dalekých cestách, průjem nebo zvracení mohou nepříznivě ovlivnit spolehlivost

MÍRA SPOLEHLIVOSTI: Při pravidelném užívání představují tablety velmi spolehlivou antikoncepční metodu {% selhání méně než l %).

Při „typickém" užívání může dojít k selhání až v 5% {vliv průjmů, zvracení, zapomenutí pilulky, lékových interakcí).

 

MINIPILULKA /PILULKA BEZ ESTROGENŮ/

Mini-pilulky nesmíme zaměňovat s klasickými pilulkami, od kterých se zásadním způsobem odlišují.

JAK TO FUNGUJE?

OBSAHUJÍ POUZE JEDEN HORMON. Mini-pilulka neobsahuje žádný estrogen, obsahuje pouze gestagen v nízkých dávkách. Proto mini-pilulka ve většině případů nezabraňuje

ovulaci, ale využívá dalších mechanismů - snižuje prostupnost hlenu děložního čípku pro spermie a zabraňuje případnému uchycení oplodněného vajíčka na sliznici děložní dutiny.

NAPROSTO PRAVIDELNÉ UŽÍVÁNI. Mini-pilulka musí být pravidelně užívána po celých 28 dní cyklu vždy přesně po 24 hodinách, jinak ztrácí svoji účinnost. Často se používá v době kojení.

VÝHODY: lze ihned vysadit • mohou využít ženy, které z nějakého důvodu nemohou užívat kombinaci s estrogeny

NEVÝHODY: je třeba dodržovat přesnou hodinu užívání • v případě nepřesností výskyt nepravidelného krvácení • výrazný vliv interakcí s jinými léky

MÍRA SPOLEHLIVOSTI: Při zcela správném užívání je procento selhání 0,5%. Jakákoliv chyba v režimu užívání výrazně snižuje spolehlivost.

 

 

NÁPLAST /ANTIKONCEPCE, KTERÁ SE LEPÍ/

Antikoncepční náplast bývá často považována za nástupce klasické pilulky, je stejně bezpečná a spolehlivá a nemusí se brát každý den.

JAK TO FUNGUJE?

ŠETRNÁ K ŽENSKÉMU TĚLU. Náplast nepřetržitě uvolňuje hormony (estrogen a gestagen), čímž potlačuje ovulaci. Hormony se do krve dostávají přímo přes kůži, takže neprochází trávicím traktem a méně zatěžují játra. Nízké dávky hormonů jsou uvolňovány nepřetržitě 24 hodin denně a tím je zabezpečena jejich stálá hladina v krvi.

APLIKACE POUZE JEDNOU TÝDNE. Náplast může být nalepena na hýždě, břicho, ramena či horní část zad. Vždy ve stejný den v týdnu se náplast vymění. Po třech týdnech s náplastí následuje jeden týden bez náplasti. V tomto týdnu dojde ke krvácení.

V případě zapomenutí výměny náplasti je antikoncepční spolehlivost zachována ještě dalších 48 hodin.

JEDNODUCHÁ ANTIKONCEPCE. Ženy, které se rozhodnou pro náplast, nemusí na antikoncepci myslet každý den. Náplast výborně drží a neodlepuje se ani při různých aktivitách, jako je koupání, cvičení nebo sauna. S náplastí se lze také opalovat.

VÝHODY: dlouhodobá metoda • mohou ji užívat kojící matky • méně interakcí s dalšími léky

NEVÝHODY: výjimečně se může objevit alergická kožní reakce • nevhodná pro ženy, které z nějakého důvodu nemůžou používat antikoncepci s estrogeny

MÍRA SPOLEHLIVOSTI: Náplast je spolehlivá z více než 99%. Spolehlivost není ohrožena průjmem a zvracením, ani léčbou některými antibiotiky (např. tetracyklin). Riziko chyby v užívání způsobující možné selhání je minimální.

 

INJEKCE /ANTIKONCEPCE V INJEKCI/

Injekce s hormonem potlačuje ovulaci a působí stejně účinně jako antikoncepční pilulky.

JAK TO FUNGUJE?

KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE JEDNA INJEKCE. Pravidelně každých 12 týdnů podá lékař injekci s gestagenem vstříknutím do sedacího svalstva. Ochrana proti početí zůstává během tří měsíců stále na stejné úrovni, protože ovulace je po dobu těchto tří měsíců spolehlivě potlačena.

SPOLEHLIVÁ OCHRANA NA 12 TÝDNŮ. Injekce obsahuje pouze gestagen, ale ve vyšší dávce než „minipilulka". Tímto způsobem je potlačena ovulace. Po vysazení injekcí se plod-nost znovu obnoví nejpozději do deseti měsíců.

NEOBSAHUJE ESTROGENY. Injekce neobsahuje estrogeny. Z tohoto důvodu je tato antikoncepční metoda/ ve srovnání s estrogenními preparáty/ spíše vhodná pro ženy starší 35 let a pro silné kuřačky. Některé ženy oceňují také skutečnost, že během této doby se často neobjevuje pravidelné krvácení.

VÝHODY: užívá se pouze jednou týdně • zachovává všechny příznivé účinky kombinované hormonální antikoncepce (např. pravidelná a méně bolestivá mestruace, dobrý vliv na pleť, prevence rakoviny vaječníků a dělohy) • nižší riziko selhání (odpadá nebezpečí nepravidelného užívání, zvracení, nebo interakce s antibiotiky) • nezvyšuje hmotnost • je snadno reverzibilní (užívání se dá přerušit kdykoliv v průběhu cyklu)

NEVÝHODY: u některých žen se mohou vyskytnout vedlejší účinky (např. zvýšení hmotnosti) • v případě vedlejších účinků nelze účinek ihned zrušit (injekce působí dlouhodobě) • při dlouhodobém užívání může dojít k poklesu kostní hmoty • snížená plodnost může přetrvávat až 10 měsíců po skončení

MÍRA SPOLEHLIVOSTI: Tříměsíční injekce obsahuje dostatečně vysokou dávku gestagenů, která bezpečně zajišťuje potlačení ovulace. Procento selhání okolo 0,3%.

 

NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO

Nitroděložní tělísko představuje pro mnoho žen spolehlivou alternativu hormonální antikoncepce.

JAK TO FUNGUJE?

DLOUHODOBÁ OCHRANA. Běžné nitroděložní tělísko je vyrobeno z plastické hmoty a je ovinuto měděným drátem. Měděný drát uvolňuje ionty, které mění složení nitroděložního prostředí. Tím je ovlivněna schopnost spermií oplodnit vajíčko a rovněž možnost uchycení oplodněného vajíčka v děloze je snížena.

Antikoncepční účinek nitroděložního tělíska je omezen pouze na sliznici dělohy a trvá po dobu nejméně dvou let. Nitroděložní tělísko musí být každopádně zavedeno lékařem, jinak by mohlo dojít k zánětlivým komplikacím.

VÝHODY: mohou jej využít ženy, které nemohou ze zdravotních důvodů užívat hormonální antikoncepci • minimum nežádoucích účinků

NEVÝHODY: možnost samovolného vypuzení tělíska • riziko mimoděložního těhotenství • silnější menstruace, občas nepravidelné krvácení

MÍRA SPOLEHLIVOSTI: Spolehlivost je závislá na typu nitroděložního tělíska a individuálních faktorech (např. věk). Podle dostupných vědeckých údajů činí procento selhání 0,6 až 2%.

 

NITRODĚLOŽNÍ TĚLÍSKO S HORMONY

/ANTIKONCEPCE NA 5 LET/

Nitroděložní tělísko s hormony je dalším zdokonalením jednoduchého tělíska s měděným drátem. Rozdíl: trvale uvolňuje malá množství hormonu.

JAK TO FUNGUJE?

OCHRANA S HORMONY. Spirála z plastické hmoty trvale uvolňuje do děložní sliznice malá množství gestagenu. Díky tomu dochází k zahušťování hlenu v děložním hrdle a spermie nemohou pronikat do dělohy. Navíc dochází k omezení pohyblivosti spermií. Uvolňovaný hormon kromě toho snižuje výšku děložní sliznice/ takže ani případně oplodněné vajíčko se na ní nemůže uchytit.

DOBA ÚČINKU PĚT LET. Rovněž nitroděložní tělísko s hormony musí být zavedeno lékařem a v děloze může být ponecháno až po dobu pěti let. Tělísko s gestageny může být užíváno i kojícími ženami.

VÝHODY: nízký výskyt vedlejších účinků • dlouhodobá metoda

NEVÝHODY: možnost samovolného vypuzení tělíska • vysoká investice na začátku užívání

MÍRA SPOLEHLIVOSTI: Nitroděložní tělísko s hormony patří ke spolehlivým metodám antikoncepce. Procento selhání je méně než 1 %.

 

 

IMPLANTÁT /ANTIKONCEPCE POD KŮŽÍ/

Hormonální implantát chrání před nechtěným otěhotněním po dobu tří let.

JAK TO FUNGUJE?

BEZPEČÍ POD KŮŽI. Antikoncepční tyčinku umístí lékař pod kůži na vnitřní stranu paže. Tyčinka uvolňuje v období dalších tří let trvale dávky gestagenu potřebné k potlačení ovulace.

Hormonální implantát neobsahuje žádné estrogeny.

NEPATRNÉ DÁVKY HORMONU. Každý den je z implantátu uvolňováno malé množství gestagenu. Ženy s hormonálním implantátem většinou nemají po dobu jeho používání pravidelné krvácení, často dojde k jeho déletrvající zástavě. Plodnost se zpravidla obnoví do jednoho měsíce po odstranění implantátu.

VÝHODY: dlouhodobá metoda • vysoká spolehlivost

NEVÝHODY: nelze v/sadit bez zásahu lékaře • může se objevit lokální reakce nebo infekce • vyšší pravděpodobnost nepravidelného krvácení

MÍRA SPOLEHLIVOSTI: Přestože implantát neobsahuje žádný estrogen, vyznačuje se velmi vysokou spolehlivostí. Vzhledem k tomu, že odpadá riziko chyby v užívání, je procento selhání menší než 0,1 %.

 

OSTATNÍ METODY/KONDOMY/

Kondom neboli prezervativ je jediná v současnosti skutečně účinná ochrana pro muže. Velmi tenká latexová membrána, která se přetáhne přes penis, zabraňuje transportu spermií. Proto se řadí k takzvaným bariérovým metodám. Jakékoliv poškození kondomu však každopádně snižuje jeho ochranný účinek. Kondom do značné míry zabraňuje pohlavně přenosným onemocněním, včetně přenosu viru HIV. Nesmí se používat v kombinaci s mastnými látkami (masti, oleje).

 

 

 Vydáno se souhlasem Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Senovážná 2, POB 399, 11121 Praha l.

 

Chcete-li se zeptat odborníka, pak vložte dotaz do on-line poradny Antikoncepce .

Chcete-li na dané téma diskutovat, přihlaste se do diskuzního fóra .

Chcete-li článek pouze ohodnotit, pak vložte komentář .

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...