Ektopické, mimoděložní těhotenství, graviditas extrauterina (GEU) je definováno jako stav, kdy k uhnízdění oplodněného vajíčka  dochází mimo dutinu děložní. Nejčastější lokalizace GEU je ve vejcovodech (ve více než 95%).

Lokalizace GEU mimo vejcovod přicházejí vzácněji, na vaječnících  max. ve 3%, na pobřišnici v přibližně 1-1,5% a na děložním hrdle v cca 0,15%.

Hlavním rizikem GEU je v současné době skutečnost, že její výskyt ve vyspělých zemích i v ČR v posledních letech stoupá. Počet GEU vztažený na 1000 hlášených těhotenství např. v USA vzrostl ze 4,5 v roce 1970 na 19,7 v roce 1992, v Norsku z 12,5 v roce 1979 došlo ke vzestupu na 18,0 v roce 1993 a v ČR ze 7,4 v roce 1990 stoupla incidence na 10,5 v roce 1997.

Přes trvalý pokrok v oblasti diagnostických a léčebných metod může být GEU i v současnosti při chybné diagnóze a špatné léčbě závažnou příčinou úmrtí žen a i při správné diagnóze a léčbě může způsobit následně neplodnost.

 

Jak a proč mimoděložní těhotenství vzniká

 

Rozhodujícím způsobem se při vzniku poškození vejcovodů uplatňují  pánevní zánětlivá onemocnění, chirurgické výkony na vejcovodech a v dutině břišní,  endometrioza, nitroděložní tělíska atd..  Ve vejcovodech vznikají srůsty, které brání transportu oplodněného vajíčka do dělohy. Někdy může být GEU zapříčiněna rovněž defektním vajíčkem nebo různými hormonálními poruchami.

 Rizikové faktory GEU

 • Vysoké riziko:
  chirurgické zákroky na vejcovodech, sterilizace, předchozí GEU, nitroděložní tělísko, zjištěná tubární patologie.
 • Střední riziko:
  Infertilita, promiskuita.
 • Mírné riziko:
  Pánevní/břišní chirurgie v anamnese, kouření cigaret, začátek sex. života před 18. rokem.

 

 

Stanovení diagnózy mimoděložní těhotenství

 

Při nejčastější lokalizaci ve vejcovodu může být osud těhotenství v zásadě trojí:

 • 1. Rostoucí (neporušená) tubární gravidita , kdy plodové vejce roste ve vejcovodu, který v průběhu svého vývoje postupně napíná. Tato forma tubární gravidity může být zprvu bez příznaků, s postupným rozpínáním vejcovodu se pak mohou objevovat nespecifické tupé bolesti v podbřišku .
 • 2. Tubární potrat (abortus tubarius), kdy plodové vejce obvykle mezi 6.-8.týdnem gest. stáří odumírá a je vypuzováno do dutiny břišní. Peristaltika vejcovodu bývá vnímána jako křečovitá bolest v podbřišku lokalizovaná do postižené oblasti . Se zánikem plodového vejce souvisí postupný pokles hladin hCG a regrese těhotenského žlutého tělíska. Vdůsledku spádu hormonálních hladin dochází k postupnému odlučování děložní výstelky s následným krvácením tmavou krví, někdy s přítomností částí odloučené sliznice.
 • 3. Prasknutí tubární gravidity (graviditas tubaria rupta), kdy nadměrně roztažený vejcovod se zeslabenou stěnou puká a dochází k různě silnému krvácení z porušených cév stěny vejcovodu. Žena obvykle pociťuje náhle vzniklou prudkou bolest v podbřišku a různě rychle v závislosti na intenzitě krvácení se objevují typické příznaky rozvoje zánětu pobřišnice.

Ženy s mimoděložním těhotenstvím si stěžují na různě silnou bolest v podbřišku obvykle lokalizovanou pouze na jedné straně. Vynechání menstruace nemusí GEU nutně doprovázet. Často se menstruace pouze opozdí a je slabší. Pravidlem bývá pozitivní domácí těhotenský test na přítomnost HCG, který lékař potvrdí v krvi. Při prokázaném zvýšení HCG z krve a absenci gestačního váčku v děloze ( průkaz pomocí ultrazvuku) je mimoděložní těhotenství velmi pravděpodobné....Pro mimoděložní těhotenství jsou typické nízké hladiny HCG vzhledem k udávanému stáří gravidity nebo jeho pomalý nárůst. Nevolnost, slabost, závratě udávají pacientky přibližně ve 20-35%, nejisté známky těhotenství referují přibližně v 10-25%.

 

 Léčba mimoděložního těhotenství

 

 Může být chirurgická nebo medikamentozní.

Chirurgická léčba je dominantní léčebnou technikou u většiny mimoděložních těhotenství. Provádí se nejčastěji laparoskopicky. Postižený vejcovod bývá odejmut.V případě ruptury vejcovodu a následně rozvinutého zánětu pobřišnice bývá nutné otevření břišní dutiny.¨

 

Co Vás musí varovat :

- opakovaně pozitivní těhotenský test z moči

- bolest ne jedné straně podbřišku

- menstruace vynechá, ale spíše je velmi slabá

- mohou být nevolnosti a únava jako na počátku těhotenství

máte-li uvedené příznaky ihned vyhledejte gynekologa, který by měl :

- odebrat krev na zjištění hcg a udělat ultrazvukové vyšetření, zda se v děloze nachází gestační váček

- v případě pozitivního hcg z krve a zároveň nepřítomnosti gestačního váčku se s velkou pravděpodobností jedná o mimoděložní těhotenství,

v takovém případě budete hospitalizovaná v nemocnici a podstoupíte laparoskopii .

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...