Těhotenství klade na organismus ženy mimořádné nároky. Dodržování správné životosprávy snižuje možnost zdravotních komplikací. Základem správné životosprávy v těhotenství je zacho­vání pravidelnosti spánku, zdravé stravy, vyměšování, zajištění dostatečného pohybu, správně orientované duševní činnosti a ze­jména možnost odpočinku, kdykoliv ho žena potřebuje.

Těhotná by se měla vyhýbat nadměrné tělesné námaze a duševním stresům. Nesmí pobývat v prostředí, které ohrožuje ji nebo plod.

 

Strava 

 Velké změny vznikají na úrovni metabolismu živin, minerálů, vitaminů i stopových prvků. Kvantita i kvalita změn se liší podle trvání gravidity. Strava má být popisovaným změnám přiměřená a lehce stravitelná. V prvním trimestru se požadavky energetického příjmu neliší od stavu před graviditou. Těhot­ná žena se musí vyhnout extrémům přejídání i hla­dovění.

Delší dobu trvající podvýživa  vede k retardaci intrauterinního  růstu plodu i k abortu. Přiměřenost kalorického   příj­mu kontroluje že­na   pravidelným vážením.      Prů­měrný    energe­tický   příjem   tě­hotné by se měl pohybovat kolem 2400 kcal denně. Obezita vede k   hypertrofii plodu, zvyšuje zátěž kloubů, riziko  preeklampsie, tromboembolie a porodní   komplikace.

Pro zajištění normálního růstu plodu je nutný dosta­tečný přísun bílkovin - 1,3 g/kg denně. Nelze vynechat živočišné bílkoviny, které obsahují vzácné aminokyseliny, jež si organismus nedokáže sám syntetizovat. Podle středoevropských zvyklostí doporučujeme konzumaci 180-250 g masa denně. Dáváme přednost rybám, drůbeži, libovému hovězímu nebo telecímu, zcela dopo­ručujeme vyloučit uzeniny. Maso a luštěniny jsou významným zdrojem železa.

Dostatek vápníku je podmínkou zabezpečení normální neuromuskulární dráždivosti, krevní koagulace i kostníhometabolismu matky i plodu. Denní minimální přísun vápníku je 1200 mg denně. Pro dobrou resorpci vápníku je nutný i dostatečný příjem hořčíku. Jeho denní spotřeba je 300-400 mg denně. Důležitým zdrojem minerálů i bílkovin jsou mléčné výrobky. Žena by měla vypít přibližně jeden litr netučného mléka denně, které doplní i o častou konzumaci jogurtů a tvarohu.

Gravidita vede ke zvýšeným požadavkům na příjem železa, který by se měl denně pohybovat kolem 80 mg. Protože obvyklá strava nemůže tento požadavek splnit, je vhodné každé těhotné od 2. trimestru podávat železo v množství 30 mg denně. U anemických těhotných dávku zvyšujeme až na 100 mg denně.

Nedostatek    jodu     ve     stravě těhotné vede k poruchám psycho-neurologického vývoje dítěte, k po­tratům i předčasným porodům. Ne-podaří-li se jeho příjem zvýšit častým požíváním mořských ryb, doporučuje se podávat jod v tabletách v dávce nejméně  100  mikrogramů  denně. Pro  krvetvorbu  a syntézu  DNA, nezbytnou pro růst plodu a placenty, je nutná kyselina    listová, jejíž potřeba ta­ké  v  graviditě vzrůstá na 400 mikrogramů za den. Ve druhé polovině gravidity   je celková    do­poručená denní dávka 800 mikrogramů.

V obecné rovině je vhodné doporučit stravu, která obsahuje hodně ovoce a zeleniny, málo tuků a sladkostí.

 

 

Pohlavní styk v graviditě

Pohlavní styk u fyziologické gravidity je možný v celé délce trvání těhotenství bez nebezpečí pro matku i plod, jsou-li zachovávány hygienické požadavky a je-li určujícím faktorem přání ženy. Nedoporučuje se pohlavní styk v poloze, při které muž leží na ženě ležící na zádech. Pohlavní styk je nevhodný u ženy s odteklou plodovou vodou, s kr­vácením z rodidel, hrozícím abortem nebo předčasným porodem. Stahy dělohy vyvolané orgasmem po většinu gravidity nevedou k začátku porodu.

 

Cvičení

Přiměřený tělesný pohyb je základem správné životosprávy. Sporty, kde hro­zí úder na břicho (míčové hry) nebo pády (jezdectví, judo), jsou nevhodné. Pokud žena aktivně před těhotenstvím necvičila, neměla by začínat cvičit sama. Vhodné je však cvičení pod dohledem v rámci psychoprofylaktické přípravy. Doporučit lze pla­vání, turistiku a pravidelné denní procházky.

 

Spánek

 Těhotná     žena     má spát pravidelně, v dobře větrané,   chladné   míst­nosti (do 18 °C) nejméně 8-9  hodin denně.  Cítí-li potřebu  krátkého  spánku odpoledne,   lze   ho   dopo­ručit, neztíží-li usínání večer. Večer by měla usínat před 23.hodinou.

 

Tělesná hygiena

Vhodná je každodenní sprcha vlažnou vodou. Těhotná žena nemá používat dráždivá mýdla a kosmetické prostředky. Nevhodná je koupel v horké vodě. Zakazujeme výplachy pochvy. Během sprchování provádí žena pravidelně masáž prsních bradavek. Vhodná je i masáž dolních končetin. Pravidelné čistění zubů po každém jídle v délce nejméně 2 minuty je samozřejmostí.

 

Péče o stolici a močení

Poruchy vyprazdňování v  graviditě charakterizuje sklon k zácpě a častému  močení. Strava bohatá na vlákniny a dostatek tekutin umožní ženě mít stolici jedenkrát denně, nejlépe ráno. Nevhodná jsou silná laxantia. U déle trvající zácpy doporučíme glycerinový čípek nebo čaje s projímavým účinkem. Častější močení v důsledku omezení kapacity močového měchýře rostoucí dělohou musí lékař odlišit od zánětu močových cest.

 

Kouření

Toxické látky vznikající při kouření omezují v mateřském organismu přenos kyslíku díky vzniku karboxy-hemoglobinu. Nikotin snižuje průtok krve dělohou. Placentami funkci negativně ovlivňují polycyklické aroma­tické látky a kadmium. Negativní účinek kouření na matku i plod roste s věkem a přítomností dalších rizikových faktorů. Spontánní potraty jsou u kuřaček 1,4krát častější, perinatální úmrtnost 1,2krát vyšší. Děti kuřaček mají nízkou porodní hmotnost, 1,9-krát častěji, stejně jako předčasný porod. Růstový deficit dětí se prohlubuje i po porodu, neboť kuřačky méně často kojí. Děti kuřaček nápadně častěji umírají na syndrom náhlého úmrtí kojenců. Čas­těji mají astma a respirační infekce. Omezení kouření v graviditě negativní účinky neovlivňuje. Je nutné doporučit těhotným, aby s kouřením zcela pře­staly.

 

Alkohol a drogy

Požívání alkoholických nápojů a drog může vést k vážným poruchám plodu ve smyslu embryopatie, fetopatie nebo dystrofie plodu podle dávky, pravidelnosti příjmu a době gravidity, ve které je plod toxické látce vystaven. Zaznamenán byl i častější výskyt preeklampsií a     předčasných porodů. Z těchto důvodů každou těhotnou před    příjmem alkoholu a drog varujeme.

Předpoklad, že   těhotná   toto doporučení v   graviditě   nere­spektuje, je  důvo­dem k odeslání že­ny do poradny pro rizikové    těhotenství, která  zajistí  zvýšené monitorování růstu plo­du a průběhu gravidity.

Fetální alkoholový syn­drom u dítěte charakterizuje mentální   retardace   dítěte, nos s nízkým přemostěním očima.

 

Oděv

Je vhodný pohodlný, volný, prodyšný oděv, který lze snadno uvolnit. Varu­jeme ženy před nošením těsných kalhot a obuvi na vysokém podpatku. Nevhodné je nošení podvazků a břiš­ních pásů. Oděv musí odpovídat prostředí, ve kterém se žena pohybuje. Těhotná žena nesmí prochladnout, nepohodlný je však i příliš teplý oděv.

 

Zaměstnání

Zákoník práce a Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR přesně specifikuje práce zakázané ženám. Patří k nim práce v prostředí s výskytem toxických látek, záření, nadbytku prachu, střídání tepla a zimy, existenci vibrací. Těhotná také nesmí pracovat v noci, nesmí   zdvihat břemena těžší   než   5   kg. Zaměstnavatel  musí zajistit ženě přechod v zaměstnání do pro­středí,   které   ji   ne­škodí, s tím, že pone­chá nedotčený původní výdělek.     Musí     také zajistit    dostatek    času na odpočinek těhotné.

 

Cestování

Cestování autem v graviditě je vhodné omezit na nezbytné minimum (nebezpečí úrazu). Cestě vlakem dává přednost před autobusem pro možnost využití toalety za jízdy, menších vibrací a větší volnosti pohybu za jízdy. Nedoporučujeme déletrvající lety letadlem v posledním trimestru fyziologické gravidity a v celém trvání gravidity v případě výskytu jakýchkoliv patologií.

 

zpracováno podle Doc. MUDr. J. Tošnera, CSc.: Porodnictví 1999

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...