Mechanismus oplození jsme si podrobně popisovali už v jednom z minulých článků. V ideálním menstruačním cyklu dochází kolem 14. dne k ovulaci, tj. uvolnění vajíčka. Vajíčko je zachyceno vejcovodem, kde se setkává se spermií. Vajíčko je schopno oplození zhruba 2 dny. Není-li v této lhůtě oplozeno zaniká.

Po oplození putuje oocyt vejcovodem směrem k děloze. Do dělohy dorazí oplodněné vajíčko přibližně pátý den po oplození ve stádiu blasto-cysty. Během dalách dvou dnů začíná implantovat, tj. cca. 21 .-22. den menstruačního cyklu. Samotná implantace trvá několik dní a může být provázena slabým špiněním, protože nidující embryo narušuje při zahnízďování drobné cévky děložní sliznice.

Od chvíle zahnízdění začíná embryo produkovat hCG - lidský choriový go-nadotropin. Hormon je v časných stádiích těhotenství nutný k udržení funkce žlutého tělíska, které po ovulaci vzniká z prasklého folikulu. Žluté tělísko produkuje hormony estrogeny a progesteron, které podporují těhotenství.

Embryo začíná tvořit hCG již kolem 24. dne cyklu, nicméně v krvi a moči má smysl jej určovat až po opoždění menzes minumálně o 2 dny. V normálně probíhajícím těhotenství se hCG zdvojnásobuje každých 48 hodin. Pro sledování správného průběhu těhotenství tedy není rozhodující absolutní hodnota hCG, ale jeho progrese - růst v čase.

 

MENSTRUAČNÍ STÁŘÍ - počítá se délka těhotenství od prvního dne poslední menstruace.

GESTAČNÍ STÁŘÍ - počítá se délka těhotenství od oplození tj. splynutí spermie a vajíčka

Mezi menstruačním a gestačním stádiích těhotenství nutný k udržení funkce žlutého tělíska, které po ovulaci vzniká z prasklého folikulu. Zuté tělísko produkuje hormony estrogeny a progeste-ron, které podporují těhotenství.

 

Příznaky těhotenství

Příznaky těhotenství jsou individuální. Většně žen vynechá menstruace. Někdy ovšem může v období menstruace proběhnout slab-ě špinění a přesto je žena těhotná. Těhotenské testy bývají první volbou při podezření na těhotenství. Jsou založeny na detekci výše zmíněného hCG v moči těhotných žen. Často i velmi nepatrný proužek signalizuje začínající těhotenství. V takovém případě je nejlépe test po dvou dnech zopakovat. Nejprů -kaznější důkazy těhotenství poskytne lékař. Kromě ultrazvukového vysetře ní dělohy, zajistí test hCG z krve, který určí hladinu hCG a doplní tak dále údaje o těhotenství. V děloze lze ultrazvukem zachytit gestační váček cca týden po vynechání menstruace, hodně to však záleží na typu přístroje (kvalita), typu vyšetření (břišní x vaginální) a zkušenostech vyšetřujícího.

Některé ženy pociťují bolesti prsou a citlivé bradavky, bolesti v podbřišku a zhruba od 6. týdne také těhotenské nevolnosti. Zatím se nepodařilo určit, co přesně způsobuje těhotenské nevolnosti - nejčastěji jsou spojovány právě s rostoucím hCG. Tuto teorii podporuje i fakt, že nevolnosti jsou nejintenzívněj-ě mezi 8.-11. tt, kdy hodnota hCG kulminuje, s jeho poklesem, většnou mizí i nevolnosti. Jako vždy, ale existují i zde výjimky. Jsou ženy, jejichž těhotenství je v naprostém pořádku a nepociťují žádné nevolnosti a naopak jsou ženy, které tento problém trápí třeba až do 6. měsíce.

 

Tabulka souvislostí mezi velikostí gestačního váčku

menstručním stářím těhotenství a hodnotou        hCG

 

velikost

gestačního

váčku v mm

menstruační      hladina hCG

stáři těhoteství   (mlU/ml)

v týdnech/dnech

 

2

5.0 (4.5-5.5)

1,164(629-2,188)

3

5.1 (4.6-5.6)

1,377(771-2,589)

4

5.2 (4.8-5.7)

1,629(863-3,036)

5

5.4 (4.9-5.8)

1,g32 (1,026-3,636)

6

5.5 (5.0-6.0)

2,165(1,226-4,256)

7

5.6(5.1-6.1)

2,704(1,465-4,990)

8

5.7 (5.3-6.2)

3,199(1,749-5,852)

g

5.9 (5.4-6.3)

3,785 (2,085-6,870)

10

6.0 (5.5-6.5)

4,478 (2,483-8,075)

11

6.1 (5.6-6.6)

5,297 (2,952-9,508)

12

6.2 (5.8-6.7)

6,267 (3,502-11,218)

13

6.4 (5.9-6.8)

7,415(4,145-13,266)

14

6.5 (6.0-7.0)

8,773(4,894-15,726)

15

6.6(6.2-7.1)

10,379 (5,766-18,682)

16

6.7 (6.3-7.2)

12,270 (6,776-22,235)

17

6.9 (6.4-7.3)

14,528(7,964-26,501)

18

7.0 (6.5-7.5)

17,528(9,343-31,621)

19

7.1 (6.6-7.6)

2O,337 (10,951-37,761)

20

7.3 (6.8-7.7)

24,060(12,820-45,130)

21

7.4 (6.9-7.8)

28,464 (15,020-53,970)

22

7.5 (7.0-8.O)

33,675 (17,560-64,570)

23

7.6(7.2-8.1)

39,843 (20,573-77,164)

24

7.8 (7.3-8.2)

47,138 (24,067-93,325)

 

 

Vývoj plodu

Od oplodnění zhruba do 12. tt se zakládají všechny orgány budoucího dítěte - tomuto období se říká - embryoge-neze. Dále se již nic nového nevytváří - dítě pouze roste a zraje. Proto je životospráva těhotné v prvním trimestru rozhodující. Jestliže se embryo ve zhruba prvních 3 týdnech svého embryonálního vývoje setká s jakoukoliv škodlivou látkou, reaguje dle zákona "vše nebo nic". To znamená, že škodlivou noxu zvládne bez poškození nebo naopak potratem, ale vývojová vada nevzniká.    Pro vznik vývojových vad jsou nejkritičtější dny 19-63 embryonálního vyvoje... 

První známkou vitality embrya je srdeční akce, která je na ultrazvuku patrná od 6. tt. Embryo, které opakovaně nevykazuje známky srdeční činnos­ti považujeme za mrtvé, i když nedojde ke spontánnímu potratu. Jedná se o tzv. zmlklé těhotenství - missed abortion.

 

Prohlédněte si vývoj embrya a plodu týden po týdnu na těchto stránkách http://www.visembryo.com/baby/pregnancytimeline.html .

 

Vyšetření v prvním trimestru

6-7. týden: první návštěva v prenatální poradně těhotenský test (většnou sama pa­cientka),    ultrasonografie,    analýza moči, měření tlaku krve, kolposko-pie, odběr cervikální cytologie laboratoř: cytologie z hrdla děložního.

10. týden: další návštěva v     prenatální poradně analýza moči, měření  tlaku krve, vaginální  ultrasono-grafie,  odběr krve laboratoř: - krevní sku­pina, RH faktor, protilátky, krevní obraz -        anti-HIV 1,2,    HBsAg,

TPHA/BWR - toxoplasmo- s/s - double test (PAPP-A, free beta-hCG) + ge­netické sono (v ČR pouze sa­moplátci) - vystavení těh. průkazu

 

Analýza moče

Papírková metoda testu­jící přítomnost cukru, bílkovi­ny, hemoglobi­nu, ketonů, pH poskytuje rych­lou a jednodu­chou orientaci o biochemickém nálezu v moči.

Mikrobiologická analýza moči, k čas­nému odhalení močové infekce (těhot­né ženy trpí častěji na močové infekce vzhledem k těhotenským změnám).

 

Měření tlaku krve

Zvýšený krevní tlak může kompliko­vat těhotenství. Pravidelné sledování krevního tlaku je velmi důležitou částí porodnické péče. Snížený tlak je jen osobní nepříjemností, ale není přímým nebezpečím pro těhotnou maminku.

 

Kolposkopie a cytologie

Pozorování děložního hrdla pod zvět­šením a odběr buněk z děložního hrdla v prvním trimestru vyloučí riziko rakovi­ny hrdla děložního.

 

Pánevní (vnitřní) vyšetření

Je běžnou praxí v České republice provádět vnitřní vyšetření v rámci kaž­dé návštěvy v prenatální poradně. Slou­ží ke kontrole stavu pánevních orgánů a vyloučení jejich nemocí. Nejdůležitější je hodnocení kvality hrdla děložního (konsistence , délka, uložení, prostup­nost). Jedná se o důležitou prevenci předčasného porodu.

 

Ullrasonografie (ultrazvuk)

V prvním trimestru 2 vyšetření. Při první návštěvě slouží k průkazu plodu v děloze, vyloučení mimodě-ložního těhotenství a určení počtu embryí. Při druhé náváěvě (1. těho­tenský screening) se zaměřujeme na podrobné anatomické zhodnocení vzhledu plodu, na všechny odchylky od normy, na velikost plodu a upřes­nění termínu porodu. 2. těhotenský screening pak probíhá mezi 30-32 týdnem gravidity a zaměřuje se hlavně na správný vývoj plodu, jeho velikost, výživu, porodnickou polohu.

 

Krevní testy

  • - krevní skupina
  • - Rh (vyšetřuje se 1x během těho­ tenství) nepravidelné protilátky (vyšetřují se 3x během gravidity když je Rh faktor těhotné ženy negativní) .Dojde-li ke konverzi protilátek, tak kdykoliv.
  • - krevní obraz (červené a bílé krvinky, destičky), železo (testován 2-3x v graviditě) (Rostoucí plod potřebuje množství vitamínů, minerálů a stopových prvků pro zdravý růst, spotřeba železa je velmi vysoká, a existuje aktivní transport železa od matky k plodu přes placentu)
  • - serologické testy (anti-HIV 1,2, HbsAg - hepatitida B, TPHA/BWR, test na lues, toxoplasmoza)

 

Poševní kultivace

  • - pochva je osídlena mnoha bakteriemi, přičemž větána z nich nezpůsobuje žádné komplikace, některé z nich (Lacto-bacillus) jsou nutné k udr­žení správ­ného složení bakteriální flory.- Triple test v 15-tém týd­nu maminky třídí do dvou skupin. Na ty, které již nepotře­bují dalš' vy se t re-ní a na ty, které jsou indikovány ke genetic­kému vyšet­ření. Jedná se o pre­venci Downovy choroby a defektů neurální trubice - NTD. Existují podobné testy na konci prvního trimestru, ale ty ještě nejsou pla­ceny ZP (PAPP-A....) S výhodou se testy kombinují s měřením nu-cheální řasy - NT, což zvyšuje je­jich diagnostickou sensitivitu.

 

Co můžete v těhotenství

Kyselina listová - jedná se o látku ze skupiny B-vitamínů, která má em-bryoprotektivní vlastnosti. Tento vita­mín je ve vodě rozpustný, poměrně termolabilní. Důležité je, že prochází snadno placentou. Kyselina listová je obsažena předevam v listové zeleni­ně (špenát, brokolice, růžičková ka­pusta). Doporučená optimální denní dávka pro zdravou těhotnou ženu je 0,4 mg. Poprvé byl embryoprotektivní účinek u lidí popsán v roce 1968 au­tory Hibard, Smithells. Vzhledem k to­mu, že dietní návyky v náš' populaci nejsou zrovna ideální, je vhodné brát minimálně měsíc před plánování gra­vidity prenatální vitamíny obohacené o kyselinu listovou a pokračovat ale­spoň 2 měsíce v graviditě.

Spontánní výskyt všech malformací v populaci je konstantní - okolo 4-5 %. Embryoprotektivní účinek kys. listové byl zatím podrobně popsán a zdokumentován u malformací CNS, resp. u poruch vývoje neurální trubi­ce, které se vyskytují v populaci okolo 0,2%

Vitamín  C  - antioxidant,   potřebný k biosyntéze steroidních hormonů a kolagenu, který je potřebný pro růst hormonálně aktivních orgánů zajiá'ují-cích zdárný průběh těhotenství

Vitamín E je předevš'm antioxidant, používanýjako podpora léčby neplod­nosti. Chrání cévní systém před uklá­dáním cholesterolu.

Železo je důležité pro krvetvorbu

Jod, je potřebný k tvorbě thyroxinu v těle matky i plodu.

Thyroxin je hormon štítné žlázy. Dobře známá je nedostatečná tvorba thyroxinu u malých dětí způsobující je­jich tělesnou a duševní retardaci (kre-tenismus). Prevencí je celoplošně jo-didovaná sůl. Stejně tak hypothyreoza v těhotenství tj. nedostatečná tvorba thyroxinu v těle těhotné ženy (někdy z nedostatku jodu v těle, někdy z au-toimunitních příčin), způsobuje zvýše­ní rizika, že se narodí dítě s nedosta­tečně vyzrálým CNS. To vede u těch­to dětí k statisticky častějšmu výskytu sníženého intelektu .

Hořčík ( magnesium ) - jeho hladina v těhoten­ství obecně klesá. Jeho nedostatek způsobuje podráždění a křeče, které mohou vyústit až v předčasný porod. Plod potřebuje hořčík ke stavbě orgá­nů, kostí a CNS. experimentálně dokázána na březích laboratorních zvířatech. Nedoporuču­je se ani sauna, a to i přesto, že v sau­ně nedochází k tak masivnímu přehřá­tí organismu jako v horké lázni, kdy se člověk nemůže ochlazovat odpařováním potu.

 

Co v těhotenství omezit

Barvení vlasů

Zejména v prvním trimestru se bar­vení vlasů raději vzdejte. Barvy na vla­sy obsahují množství toxických látek (amoniak, kysličník atd.), které se mo­hou vlasovými kořínky dostat do krev­ního oběhu a tím potom až k embryu.

 

Potápění

Žjeme v moderní době, která s se­bou přináš moderní aktivity. Dusíka­té deriváty i imunokomplexy z mikro-bublin jsou toxické a teratogenní. Po­tápění se tedy neslučuje s těhoten­stvím...

 

Kofein

Nejlépe jen 1 káva za den. A je jedno zda-li je kofein obsažený v kávě nebo černém (zeleném) čaji. Pozor je třeba dávat i na další přídavky xanti-nových alkaloidů, kam kromě kofeinu patří i teofylin a teobromín (obsažený v kakau, tj. čokoládě). Při vysokých dávkách kofeinu bylo pozorováno zpoždění vývoje plodu, nižš porodní hmotnost aj. Není rozumné v těhoten­ství to s kofeinem přehánět. Kofein zvyšuje nežádoucím způsobem v těhotenství krevní tlak, má diuretický efekt a jako alkaloid neprospívá dítěti ani matce.

 

Horko

Hypertermie tedy zvýšená tělesná teplota, až přehřátí jsou v těhotenství velice nebezpečné. Kdysi se horké koupele spolu s kombinací s alkoho­lem používaly k vyvolání potratu -často však končily totálním kolapsem a smr­tí těhotné ženy. Samotná hypertermie (nad 38-39°C) např. při infekčních onemocněních skutečně způsobu­je v 1. trimestru vznik vrozených vad, a to se nejedná o možný teratogenní efekt vlastního infekčního agens. Tato skutečnost s přehřátím byla častokrát experimentálně dokázána na březích laboratorních zvířatech. Nedoporuču­je se ani sauna, a to i přesto, že v sau­ně nedochází k tak masivnímu přehřá­tí organismu jako v horké lázni, kdy se člověk nemůže ochlazovat odpařová­ním potu.

 

O užívání jakýchkoliv léčiv se po­raďte se svým lékařem nebo na www.safebryo.cz

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...