Rozhovor s Prim.MUDr. Janou Roubalovou z Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích, která se ozonoterapií soukromě zabývá již asi 4 roky.

Ozon je v povědomí lidí jedovatý plyn. Jakého je chemického složení a proč bychom se ho neměli bát ?

 

Ozon je tvořen třemi atomy kyslíku - O3. Je to velmi reaktivní a nestabilní forma kyslíku, ale pozor, není to radikál, jak se mylně traduje. Ve své molekule má velký přebytek energie. Poločas rozpadu je velmi krátký (desítky minut). Je běžně přítomný ve vzduchu a to v poměru 1 díl O3 na 10 milionů dílů vzduchu tj. asi 140ug/m3. V přírodě vzniká působením ultrafialových paprsků ve stratosféře, kde vytváří ochranný filtr proti UV záření, také vzniká při elektrických výbojích v bouřce působením blesku a fotochemickou reakcí výfukových plynů. Uměle je vyráběn přístroji, kterým říkáme generátory ozonu.

 

Kdy se začal využívat k léčbě ?

 

Doložená historie o používání ozonu je zhruba od začátku minulého století, kdy se ozon začal využívat v léčbě chudokrevnosti, cukrovky, chřipky a u některých infekčních onemocnění. Pak k většímu rozvoji využití ozonu "přispěla" 1.světová válka, kdy bylo potřeba řešit nebezpečí gangrén a otrav u válečných poranění a po amputacích. V Německu už v r.1940 vzniká první učebnice ozonoterapie, následuje vznik německé Lékařské společnosti pro ozonoterapii a tím získává tato forma léčby i medicínskou záštitu. Další rozvoj umožnily dlouhodobé poznatky z aplikace, teoretické vysvětlení účinku ozonu na molekulární úrovni a v neposlední řadě také hledání nových léčebných postupů k likvidaci rezistentních virů, bakterií a plísní, protože nám zbraně proti nim ubývají. Dnes existuje International ozone association, která mezinárodně využití ozonu v medicíně garantuje.

 

Jaké vlastnosti ozonu jsou tedy využitelné v medicíně ?

 

Ozon oxidačními procesy likviduje vysokomolekulární sloučeniny, chlorované bifenyly, kyanidy, fenoly a řadu dalších škodlivých látek. Dále přispívá k aktivaci enzymů, které se podílejí na odbourávání  peroxidových a kyslíkových radikálů a tím se výrazně zvyšuje účinek tzv.zametačů volných radikálů. Baktericidní, virucidní a antimykotické účinky ozonu se již ve světě běžně využívají u infekčních a zánětlivých onemocnění, ke sterilizaci krevních konzerv a ve farmaceutickém průmyslu. V literatuře se uvádí i schopnost ozonu deaktivovat karcinogeny. Po aplikaci ozonu se zlepšují průtokové vlastnosti krve, proto se velmi dobře využívá při poruše prokrvení mozku, srdce a končetin, včetně diabetických angiopatií. Dochází ke změně vazby kyslíku na hemoglobin, aktivují se biochemické procesy na mitochondriálních membránách a posiluje se také imunitní systém.

Pro naše účely je výhodná a dobře využitelná vysoká schopnost ozonu rozpouštět se v tekutinách. Je 10x vyšší než u kyslíku, takže dochází k vysokému sycení tekutin ozonem.

Této vlastnosti se také velmi dobře využívá k dezinfekci vody v bazénech a v úpravnách pitné vody. Zajímavostí je, že na některých pracovištích v zahraničí se do ozonizovaného roztoku namáčejí operační roušky.

Účinky a indikace použití se tedy dají přehledně shrnout :

Podpora prokrvení všech tkání včetně CNS - ischémie centrální i periferní.

Baktericidní, fungicidní a virucidní - chronické infekce včetně intracelulárních a HIV.

Imunorestaurační efekt  - autoimunitní poruchy, alergie a pod.

Energetický efekt - stavy vyčerpání psychické i fyzické.

Regenerační - urychlené hojení ran, zlomenin a pod.

Protinádorový - je prokázán vzestup tumor nekrotisujícího faktoru.

Aktivuje imunitní odpověď a látkovou výměnu buňky - zvýšení imunitní nedostatečnosti.

Aktivuje erytrocyty - zlepšení průtokových vlastností a transportu kyslíku ve tkáni.

Aktivuje enzymatické antioxidanty a radikálové zametače - zpomalení stárnutí, likvidace zánětů.

 

Laicky řečeno ozon zabíjí všechny mikroorganismy ve vodě, vzduchu i v našem těle.

 

Ano a vůbec o této schopnosti nepochybujeme. V bazénech desinfikovaných ozonem se bez obav koupeme, vodu po upravení pijeme, krevní konzervy se samozřejmostí považujeme za sterilní. Přesto využití ozonu v medicíně v naší republice pokulhává, prosazuje se pomalu a bohužel mnoho zdravotníků zavrhne novou metodu předem, aniž by se s ní blíže seznámili. Ideální vlastností ozonu je, že je využitelný prakticky bez jakýkoliv vedlejších účinků.

 

Jaké je využití ozonu u  gynekologických problémů ?

 

Hlavně jsou to recidivující vaginální infekce, které trápí velké procento žen. Pomáháme v léčbě formou vaginální aplikace, kdy se do vagíny zavede tenká jednorázová cévka, kterou probublává cca 15 min.směs kyslíku a ozonu v určené koncentraci. Někdy je potřeba množství účinné látky upravit podle snášenlivosti pacientky, protože sliznice např. v akutní fázi zánětu jsou překrvené a citlivé a mohlo by dojít k mírnému pálení. Ideální je načasovat terapii do období mezi dvěma menstruacemi s frekvencí 2x týdně a pak ještě jedna vaginální aplikace po druhé menstruaci. Na závěr léčby se doporučuje celková aplikace ozonu formou infuze ozonizovaného fyziologického roztoku, který detoxikuje celý organismus. K zevní aplikaci je vhodný jako doplnění léčby ozonizovaný krém. Celá aplikace je šetrná a citlivá, žena si může cévku (která je tenčí než tampon) zavést sama a je po celou dobu aplikace zakryta prostěradlem. Statistiku této léčby zatím nevedu, to chystám ve spolupráci s gynekology v dohledné době, ale existuje dostatek nezpochybnitelných studií dostupných dnes i na internetu a zatím  se nevyskytla ani jedna  pacientka, která by řekla, že jí tato léčba vůbec nepomohla. Musím zdůraznit, že za mnou chodí ženy s již  dlouhotrvajícími problémy, které odzkoušely všechny dostupné preparáty a jejich potíže se stále vracejí. Léčba ozonem nemá žádné vedlejší účinky, minimum kontraindikací a je zcela bez rizika.

 

Určitě čtenářky bude zajímat cena.

 

Za vaginální aplikaci zaplatí 90,-Kč, infuze stojí 350,-Kč a to je nejdražší aplikace vůbec, takže to není nic nedostupného.

 

Jaké jsou další možnosti aplikace ozonu?

 

Na prvním místě bych chtěla zdůraznit, že ozonoterapii aplikuje pouze zaškolený lékař.

Autohemoterapie je aplikace od které upouštíme, protože se jedná o manipulaci s krví, která nemusí být pro každého příjemná a je přece jenom nejrizikovější. Pacientovi se odebírá menší množství krve do vakuované láhve s Heparinem, nasytí se ozonem a vrací se mírným přetlakem zpět pacientovi.

Infuze nasyceného fyziologického roztoku má díky schopnosti ozonu  rozpouštět se v tekuté složce krve stejný účinek jako autohemoterapie a je to pro pacienta méně rizikové a příjemnější.

Obstřiky ozonem jsou obdobou plynových injekcí. Nejčastěji se používají u bolestí pohybového aparátu.

Ozonizovaná voda se používá k lokální aplikaci formou obkladů, výplachů nebo pití. Používá se hlavně na nehojící se rány, opary, kožní defekty. Může se také využít k léčbě chorob ústní dutiny (parodontóza, afty) nebo i k léčbě gastritid a vůbec chorob horního zažívacího traktu. Aplikace rektální a vaginální. Vaginální jsme již popsali, rektální je obdobná a využívá se hlavně při proktokolitidách, análních fisurách a hemeroidech.

Lokální aplikace je aplikací na končetiny do plastových vaků u trofických defektů a nehojících se ran.

Zevní aplikace formou krémů, které jsou vyrobeny z kvalitního olivového oleje syceného ozonem. Používáme na opary, popáleniny, jizvy, zánětlivá a mykotická kožní onemocnění a k doléčení vaginálních problémů.

 

Ozon se pouze nesmí vdechovat, při vyšší koncentraci by mohlo dojít k poleptání sliznic.

Lidský čich je ale vůči ozonu nesmírně citlivý a zaznamená i nepatrné koncentrace v ovzduší.

 

Kdo na ozonoterapii docházet nemůže ?

 

Pacienti s akutním krvácením, intoxikovaní alkoholem, gravidní ženy a dále pacienti se sklonem k hypoglykémii, protože po celkové aplikaci ozonu může dojít k poklesu krevního cukru.

 

 

Vzpomínáte na nějaký zvláště těžký případ, kterému ozon pomohl ?

 

Z mé praxe je to pacientka s popáleninami na zádech, která dnes nemá žádné jizvy a byli jsme pochváleni i na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie. Velkou měrou jsem přispěla k zachránění dolní končetiny mé maminky, které hrozila amputace pro ischemickou gangrenu s deklubitem na patě. Defekt, o kterém chirurgové tvrdili, že není možné, aby se zahojil, jsme vyléčili.V poslední době jsem měla výborný efekt léčby ozonem u dvou pacientů s polyneuropatií dolních končetin (nezánětlivé onemocnění nervů, které se projevuje velmi nepříjemnými pocity a bolestmi v dolních končetinách) . Oba mohli po léčbě ozonem výrazně omezit užívání léků a zlepšil se jim komfort života i kvalita spánku. To jsou ovšem jen jednotlivé případy a mohu je uvádět jen jako kasuistiky, ale v literatuře je popsáno dostatek zkušeností a existuje řada ověřených studií, takže není jediný důvod ozonoterapii zpochybňovat. Dokonce i královna matka ve Velké Británii, která se dožila 101 let, využívala ozonoterapii pravidelně po velkou část svého života. Ozonoterapie se používá v medicíně více než sto let, ale bohužel hlavně v okolních zemích. V České republice zatím jen okrajově, protože každá terapie je tak úspěšná u pacienta, jak úspěšně je pochopena lékaři.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...