Zánět je  nejstarší,  u člověka nejzákladnější fyziologický obranný a reparační proces, kterým organismus odpovídá na všechny druhy poškození. Úkolem zánětu je zničit a odstranit poškozující vlivy, lokalizovat patologický proces na místo poškození, podporovat specifickou imunitní odpověď a urychlit regeneraci poškozené tkáně.

Zánět charakterizují „klasické" příznaky zarudnutí, otok, zduření, bolest, horečka a poruchy funkce. Na procesu se podílejí neutrofilní leukocyty, makrofágy, žírné buňky, trombocyty, endotelie a další buňky, a řada mediátorů (histamin, serotonin, složky komplementového a koagulačního systému a další).

 

Fyziologický zánět probíhá v optimálním tempu a rozsahu. Pokud však jeho kroky nejsou přesně časově a místně sladěny, může dojít k patologickému zánětu s nadměrným tkáňovým poškozením či k přechodu do chronické fáze, eventuelně k imunoregulační poruše a rozvoji různých chorobných procesů.

Systémová enzymoterapie se svou schopností optimalizovat zánět se osvědčuje - obvykle spolu s antibiotiky - u zánětů nosních dutin (sinusitid), dutiny ústní (komplikace „zubů moudrosti"), dýchacích cest (bronchitidy), trávicího traktu, močového systému a dalších systémů. Velmi významná je i účinnost při onemocněních ženských pohlavních orgánů a poruchách v těhotenství.

Adnexitidy (záněty vejcovodů) patří k závažným a obávaným onemocněním. Postihují ženy především v reprodukčním věku mezi 20 a 35 lety a počty postižených se v posledních desetiletích trvale zvyšují. Ne vždy je určení diagnózy snadné, protože klasické příznaky zánětu vejcovodů, kterými jsou spontánní i pohmatová bolestivost a hmatem zjistitelné zánětlivé ložisko, se nevyskytují u všech pacientek. Onemocnění může být provázeno zvýšenou teplotou. V akutním stadiu se osvědčují cílená antibiotika a chemoterapeutika; zánět se tlumí nesteroidními protizánětlivými léky.  

V řadě případů však není léčba akutního onemocnění plně úspěšná a chorobný proces se opakuje či postupně přechází do chronické formy s nežádoucími následky: Časté jsou srůsty a zjizvení vedoucí k neprůchodnosti vejcovodů a poškození ovarií - následkem bývá tzv. tubární neplodnost Léčba chronických adnexitid není obvykle plně uspokojivá. Není proto překvapující, že jsou, zvláště při recidivujících a chronických adnexitidách, usilovně hledány nové účinné způsoby léčby. Jeden z nich představuje systémové enzymoterapie. Za velmi cennou lze pokládat  schopnost enzymů stupňovat vstřebávání antibiotik, zvyšovat jejich koncentrace v krvi a tkáních a usnadňovat jejich průnik do těžce přístupných oblastí.

Pozitivní výsledky použití kombinace antibiotika a enzymového preparátu dokládá následující studie. U 56 nemocných byla klinicky, laparoskopicky a mikrobiologicky určena akutní adnexitida. Léčba byla zahájena sedmidenním podáváním antibiotik: Jedné polovině pacientek byl současně podáván Wobenzym, druhé polovině placebo. Subjektivní a objektivní hodnocení i laboratorní ukazatele po 4 týdnech léčby vyzněly jednoznačně ve prospěch kombinované léčby antibiotikem a enzymy.

Autoři doporučují používat enzymoterapii zvláště u závažných akutních procesů, protože lze očekávat rychlejší vyléčení a nižší výskyt následných komplikací. S výhodou ji však lze využít také v případě chronické adnexitidy.

Další vhodnou indikací enzymoterapie je fibrocystická mastopatie (chronické onemocnění prsů vyznačující se tvorbou dutin a vaziva ). Toto onemocnění se v různém rozsahu projevuje  u více než třetiny dospělých žen. Subjektivní potíže mohou být značné, vzácná není kancerofobie (strach z rakoviny). Za příčinu nemoci se pokládá hormonální nerovnováha s dominancí estrogenů. Léčba, která by zcela odstranila všechny obtíže dosud zatím ovšem není známa.

První experimentální studie vlivu enzymů na  modelový fibrocystický proces v prsních tkáních potkanů byly provedeny už začátkem 70. let.V 80. letech se uskutečnilo několik studií u postižených žen. Např. bylo zjištěno že z 124 žen užívajících enzymoterapii bylo 65 % zbaveno všech závažných potíží. V další studii, ve které z 96 pacientek užívala polovina Wobenzym, polovina placebo,  došlo po 6 týdnech léčby v enzymové skupině k výraznějšímu subjektivnímu i objektivnímu zlepšení, výrazně se zmenšily velké cysty. V případě fibrocystické mastopatie je vždy nutné, aby tuto diagnózu potvrdil lékař.

Další oblastí, ve které je enzymoterapie hojně používáná je léčba pooperačních stavů, zejména prevence pooperačních srůstů. I v této indikaci je podáván Wobenzym v dávce 3 x 5 dražé denně, s podáváním se začíná 3 dny před operací a pokračuje se ještě 2 týdny po ní. Výsledky jsou povzbuzující. Za 2 roky používání enzymoterapie na našem pracovišti jsme nezaznamenali recidivu srůstů.

 

Upravený článek : Jarkovský, J. Madar, K. Nouza, Systémová enzymoterapie u gynekologických zánětů , Medicína 4/99

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...