Kouření je závislost stejně těžká a nebezpečná jako jakékoliv jiné drogy. Možná se neprojeví tak brzy, jako třeba závislost na heroinu, ale o to je nebezpečnějším a plíživějším pánem nad naším životem. Závislost na tabáku je nemoc (diagnóza F 17) a jako taková by se měla i léčit. Statistika je neúprosná, každý rok na následky kouření v ČR umírá 18 000 osob, tedy 50 lidských životů denně ! Ženy kuřačky zastupují početnou skupinu a umírají v průměru o 15 let dříve, než kdyby nekouřily. Smutné je, že nemalou část závislých na nikotinu tvoří i těhotné a kojící matky.

Číst dál...

Mnohé nastávající maminky řeší, jak by měly přispět stravováním ke správnému vývoji svého miminka. Některé začnou přespříliš dohlížet na svůj jídelníček a jiné si zase moc problémy nepřipouští a přitom mnohdy stačí jen malá úprava stravovacích návyků.

Číst dál...

V České republice se rodí 2-3 % dětí s vrozenými vadami . Další vrozené vady se objevují v období pozdějšího života. Odhaduje se tedy, že asi 5 % jedinců má nějakou, více či méně závažnou, vrozenou vadu. Příčiny vrozených vad jsou různé. Některé jsou čistě genetické, jiné způsobené exogenními( vnějšími) příčinami, ale nejčastější tzv. multifaktoriální, k jejichž vzniku je nutná genetická predispozice, a teprve spolupůsobením zevních faktorů se vada může projevit.

Číst dál...

Ektopické, mimoděložní těhotenství, graviditas extrauterina (GEU) je definováno jako stav, kdy k uhnízdění oplodněného vajíčka  dochází mimo dutinu děložní. Nejčastější lokalizace GEU je ve vejcovodech (ve více než 95%).

Číst dál...

Základem ženské reprodukce je párový orgán - vaječníky - jeden vpravo a jeden vlevo v pánvi. Jsou velké asi 4 x 2,5 cm a každý obsahuje vajíčka.Všechna vajíčka se vytvořila  dlouho před narozením děvčátka, ve 4. a 5. měsíci vývoje v děloze matky. Při narození jich je v každém vaječníku přibližně 1 milion, potom postupně počet klesá - žádná nová se už netvoří.

Číst dál...

Bazální tělesná teplota (BTT) patří mezi nejčastěji sledované příznaky k určení dne ovulace. Nejčastěji bývá poovulační vzestup BTT (který činí přibližně 0,3-0,5°C oproti pozdní folikulární fázi) dáván do souvislosti s nárůstem hladiny hormonu progesteronu a jeho termogenním (teplotu zvyšujícím) účinkem. V poslední době se však zjistilo, že na tomto fascinujícím jevu se podílejí i další hormony: estrogen a melatonin.

Číst dál...

Pokud se ženě při pravidelném nechráněném pohlavním styku s partnerem nepodaří v období jednoho roku otěhotnět, doporučuje se nejprve potíže konzultovat s gynekologem. Teprve poté by mělo následovat další vyšetření příčin neplodnosti, a to současně u obou partnerů.

Číst dál...

Intrauterinní inseminace - IUI

 

Pokud má žena funkční vaječníky (zjišťuje se podle hodnot hormonálních hladin v krvi) a průchodný alespoň jeden vejcovod, normálně u ní dochází k ovulaci a partner má normální či mírně snížený počet spermií, je možné předpokládat přirozený způsob početí. Pokud se však v průběhu nejméně jednoho roku ženě nepodaří otěhotnět, doporučuje se provedení homologní intrauterinní inseminace - IUI.

Číst dál...

Nativní cyklus IVF má několik specifik. Jedná se o mimotělní oplodnění v rámci přirozeného mestruačního cyklu zcela bez hormonální stimulace nebo pouze s minimální stimulací, která má podpořit růst jednoho max. dvou folikulů.

Číst dál...

Co nás čeká na imunologickém vyšetření? Co lze tímto vyšetřením zjistit a jaké jsou indikace k jeho vyžádání? Na tyto a další otázky jsme se zeptali MUDr. Jindřicha Madara, CSc., vedoucího oddělení reprodukční imunologie při UPMD v Praze 4 - Podolí. Už předem vás můžeme ujistit, že jen setkání s panem docentem vás zbaví veškerých obav. Je to člověk vyzařující pohodu, moudrost a laskavý humor.

Číst dál...

Zakládat rodinu ve vyšším věku prý je trendem současné doby.Ženy prý budují kariéru, cestují, užívají si a na dítě pomyslí, když už je mnohdy pozdě. Názory lékařů se liší, od těch , kteří s protaženým obličejem a znatelnou ironií v hlase odsuzují ženy za odsouvání mateřství s tím, že v 35 letech už je žena na dítě stará až po ty, kteří  optimisticky naladěni odtuší „ Vám je teprve 35...? Moje žena rodila ve 42 a všechno bylo v pořádku...".

Číst dál...

Neplodnost je problém celosvětový, zasahující jak vyspělý západní svět, tak i země rozvojové. Při řešení komplikací s početím se spojili zástupci pacientských organizací se zdravotníky z více než 20 zemí světa a založili Skupinu pro asistované početí - Assisted Conception Taskforce, tedy ACT.

Číst dál...

Syndrom polycystických ovárií (PCOS) je nejčastější příčinou poruch ovulace a tím i neplodnosti u žen ve fertilním (plodném) věku. Navzdory skutečnosti, že tento syndrom byl popsán již v roce 1935, příčiny této poruchy jsou do dneška nevyjasněné.

Číst dál...

Léčba neplodnosti prošla v posledních desetiletích převratným vývojem. Lékaři pronikli do tajů hormonálního řízení menstruačního cyklu a umí zasáhnout i u žen, jimž by bez odborné pomoci vůbec nedozrávala vajíčka. Laparoskopické postupy zjednodušily operativní nápravu různých vad v pohlavním ústrojí ženy.

Číst dál...

V roce 2002 se v Praze konala globální konference na téma „Neplodnost ve třetím tisíciletí". Díky iniciativě Nadace Bertarelli­ovych se na tomto mezinárodním kongre­su šeši špičkoví vědci, odborníci na re­produkční zdraví i samotní pacienti a jejich organizace.

Číst dál...

PGD neboli preimplantační genetická diagnostika  v současné době představuje nejperspektivnější metodu zvýšení úspěšnosti IVF. Pomáhá  vyřešit problémy mnoha neplodných párů. V naší republice se touto metodou zabývá jen několik pracovišť. My jsme navštívili IVF centrum REPROMEDA v Brně, které se pyšní hned několika mezinárodními prvenstvími v oblasti reprodukční medicíny.

Číst dál...

Statistiky ukazují, že potratem končí 50 - 70% všech těhotenství.Mnohdy žena o své graviditě ani neví, jediným příznakem může být opožděná menstruace. Opakované těhotenské ztráty postihují 0,4 -1 % žen.V současnosti se o opakovaném neboli habituálním potrácení hovoří v případě 3 a více reprodukčních ztrát.Jedná se zde o rozpoznaná těhotenství, tj.  UZ nebo biochemicky prokázané gravidity. Příčiny bývají různé, často se je vůbec nepodaří odhalit.

Číst dál...

Paní Ludmila Mojžíšová pracovala v Tyršově domě v Praze, kde sídlila Fakulta tělesné výchovy a sportu, jako zdravotní sestra. Posléze začala pracovat na rehabilitaci. Byla velice nadaná pro tento obor, měla prostorovou představivost, dokázala palpovat změny ve svalech i vidět je. Tehdy měla za pacienty studenty FTVS,   a protože mladý organizmus velice rychle a "ochotně" reaguje na ozdravovací procesy zvenčí, viděla rychle výsledky své práce. Brzy se za ní "táhlo" množství lidí z Prahy, i mimopražští, se svými, většinou pohybovými, problémy.

Číst dál...

Pokles produkce spermií v populaci je obecně znám. Z mnoha prací vyplývá, že za posledních 50 let se produkce spermií snížila na polovinu. Ještě  v roce 1980 bylo považováno za normu 40 miliónů/ml, ale  v roce 1992 to bylo již pouze 20 miliónů/ml. Důvody poklesu mají pravdě­podobně více příčin.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...