Kdo z nás se už někdy neporanil? Při běžné činnosti v domácnosti, na zahrádce, na pracovišti nebo při sportu? Každá operace je vlastně „plánovaným" poraněním. Rozdíl je jen v tom, že rána při operaci vzniká nezbytným zásahem lékaře do organizmu, který nevyhnutelně poškodí některé tkáně a cévy.

Zánět je přirozenou reakcí organizmu

Na každé poškození reaguje naše tělo zánětem. Jde o obrannou reakci organizmu, jejímž hlavním cílem je odstranění poškozených tkání a náhrada tkání novou. Podílejí se na něm faktory zajišťující srážení krve, cévní a lymfatický systém a nejrůznější složky imunity. Po operaci probíhá tzv. reparativní (sterilní) zánět. Ideální je, když se poškození a jeho následky zvládnou co nejrychleji, když zánět proběhne jako akutní reakce a bez následků odezní.

 

Proč se někomu rány hojí déle?

Rychlost hojení do značné míry závisí na rozsahu samotné rány - déle bude trvat zhojení výměny kyčelního kloubu než např. rány po vytržení zubu u zubaře. Navíc se každý z nás hojí jinak. Někteří jedinci ale mají vyšší riziko výskytu pooperačních komplikací - jsou to hlavně diabetici a lidé obézní. K poruchám hojení přispívají cévní choroby (ateroskleróza, chronická žilní nedostatečnost), ale také nedostatečná funkce lymfatického systému. Rány se všeobecně hůře hojí s přibývajícím věkem.

 

Co může hojení rány komplikovat?

Pooperační rány obvykle doprovázejí otoky, krevní výrony a podlitiny, které mohou zpomalovat hojení a jsou také jednou z příčin bolesti. Závažnou komplikací bývá, pokud do rány proniknou bakterie, které způsobí infekci - pak je často nezbytné nasadit antibiotika. Každá rána se hojí jizvou. Především u plastických operací je pro výsledný kosmetický efekt důležité, aby byl vzhled pooperační jizvy co možná nejlepší.

 

ENZYMY - ÚČINNÁ POMOC PO OPERACÍCH

 

Pomoc při hojení ran

Nezastupitelné místo v procesu hojení ran patří proteolytickým enzymům (enzymům štěpícím bílkoviny), které má každý z nás ve svém těle. Usměrňují průběh zánětu tak, aby proběhl co nejúčelněji a nejrychleji. V některých stresových situacích, ke kterým patří také operační zákroky, tyto tělu vlastní enzymy už nestačí. Je proto vhodné je podpořit dodáním enzymů zvenčí prostřednictvím léků systémové enzymoterapie. Nejznámějším z nich je Wobenzym, který si lidé ve světě kupují už přes čtyřicet let.

 

Jak působí Wobenzym?

Podpůrná léčba Wobenzymem urychluje vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin a zmírňuje bolest. Zkracuje dobu hojení, posiluje oslabenou imunitu a omezuje výskyt pooperačních komplikací, jako je hnisání rány nebo nadměrné jizvení. Pokud je při léčení pooperační rány nezbytné podávat antibiotika, enzymy obsažené ve Wobenzymu podporují průnik antibiotik do tkání a tím zvyšují účinek léčby.

 

Co se přitom děje v organizmu?

Enzymy obsažené ve Wobenzymu zlepšují mikrocirkulaci (proudění krve v nejjemnějších vlásečnicích), která je důležitá pro dostatečné zásobení hojících se tkání kyslíkem a živinami. Zlepšují také odplavování metabolických zplodin z oblasti rány žilním systémem a lymfatickými cévami. Zejména dobrá funkce lymfatického systému v oblasti rány je důležitá pro dobré hojení, protože odvádí zplodiny, které mají větší molekuly a nemohou proto proniknout do žilního systému.

 

Co udělat pro rychlé hojení po operaci?

Podávání Wobenzymu tedy může být účinnou součástí komplexní pooperační péče, kterou lze významně urychlit ústup obtíží i zkrátit celkovou dobu hojení. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme-li užívat Wobenzym co nejdříve po operaci. Vždy by ale měla předcházet konzultace s lékařem! Zejména u plánovaných operací je vhodné poradit se s operatérem včas. Někdy se totiž doporučuje zahájit podávání Wobenzymu už před operací.

 

POTVRZENO KLINICKÝMI STUDIEMI

 Pomoc Wobenzymu v pooperační léčbě potvrdila řada klinických studií.

 

Například v ortopedii

V dvojitě zaslepené studii v Německu, provedené podle náročných požadavků moderní medicíny s 80 pacienty, byl u osob po operaci menisku léčených Wobenzymem zaznamenán rychlejší ústup pooperačního otoku a bolesti a zlepšení hybnosti kolenního kloubu než u kontrolní skupiny. V jiné studii, do které bylo zahrnuto 89 pacientů po operaci zlomenin, byli ti, kteří užívali Wobenzym, propuštěni z nemocnice v průměru o týden dříve (po 17,7 dnech) než pacienti bez Wobenzymu (po 24,1 dnech).

  

Například ve stomatologii

V klinické studii v Rakousku začala polovina z celkového počtu 80 pacientů, kterým byl operován zub moudrosti, užívat Wobenzym 2 dny před operací a skončila sedmý den po provedení výkonu. U 89% těchto pacientů se od prvního dne snížily všechny průvodní komplikace - bolest, zduření, krevní výrony, otoky přestupující na jazyk a horní dýchací cesty. U pacientů, kteří dostávali placebo, se stav začal mírně lepšit až od třetího dne po operaci. Pacienti užívající Wobenzym v té době už mohli začít jíst a přestali mít jakékoliv obtíže.

 

JAK WOBENZYM UŽÍVAT?

Nejlepšího účinku dosáhneme, zahájíme-li podpůrnou léčbu Wobenzymem co nejdříve po operaci, samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem. Existují dobré zkušenosti i s podáváním už před zahájením operace - 2 až 3 dny před operací v dávce 3x5 až 3x10 dražé denně s vynecháním v den operace. S nástupem plného příjmu potravy ústy je možné pokračovat (anebo, v případě užívání až po operaci, zahájit) ve stejné dávce, která se postupně podle odezvy léčby a hojení rány snižuje na 3x5, minimálně na 3x3 dražé denně. Celkovou denní dávku je přitom možné rozdělit na dvě části, které se pak užívají ráno a večer. Příklad: místo 3x7 dražé denně lze užívat 2x10 dražé za den. Léčba Wobenzymem je vždy součástí celkové péče o pooperační ránu.

 

Jaké balení koupit?

Ke zhojení rány po lehčích a středně těžkých operacích za pomoci Wobenzymu zpravidla stačí zakoupit středně velké balení po 200 dražé. Po závažnějších zákrocích je vhodné velké balení po 800 dražé pro dlouhodobější užívání. Wobenzym je nutné užívat nalačno v dostatečném odstupu od jídla - to znamená alespoň ½ hodiny před jídlem a nejméně 2 hodiny po posledním předcházejícím jídle. Nerozkousané tablety je třeba vydatně zapít 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávné užívání snižuje účinek léku!

 

PŘI LÉČBĚ PO OPERACÍCH POMÁHÁ TAKÉ PHLOGENZYM

Wobenzym je tradiční lék systémové enzymoterapie, který je ve světě na trhu už přes 40 let. Později byl vyvinut novější lék Phlogenzym, který obsahuje dvojnásobné množství vybraných enzymů s největším protizánětlivým a protiotokovým účinkem. Je proto vhodný především pro léčbu akutních stavů po operacích a úrazech, zatímco Wobenzym lze podávat i u chronických stavů a při poruchách imunity.Phlogenzym má výhodu nižšího dávkování (denní dávka obnáší v průměru o polovinu méně tablet než u Wobenzymu), cena běžné denní léčebné dávky u obou léků je přibližně stejná. O výběru vhodného přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Více na www.phlogenzym.cz

 

Wobenzym i Phlogenzym jsou přírodními léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...