Paní Ludmila Mojžíšová pracovala v Tyršově domě v Praze, kde sídlila Fakulta tělesné výchovy a sportu, jako zdravotní sestra. Posléze začala pracovat na rehabilitaci. Byla velice nadaná pro tento obor, měla prostorovou představivost, dokázala palpovat změny ve svalech i vidět je. Tehdy měla za pacienty studenty FTVS,   a protože mladý organizmus velice rychle a "ochotně" reaguje na ozdravovací procesy zvenčí, viděla rychle výsledky své práce. Brzy se za ní "táhlo" množství lidí z Prahy, i mimopražští, se svými, většinou pohybovými, problémy.

O mediální propagaci se zasloužil redaktor Mladého světa pan Jan Dobiáš, který si také léčil bolesti zad a slyšel a viděl výsledky práce p.Mojžíšové. Zveřejnil velký článek s fotografiemi dětí narozených díky její metodě. Na  tehdejší dobu to bylo dosti odvážné. Zdvihla se vlna zájmu, ale i odporu z odborných kruhů. A trvalo nějaký čas, než se situace uklidnila. Brněnské pracoviště rehabilitace se stalo "srovnávacím pracovištěm"  pracoviště pražského.

 

Co všechno může léčit metoda p. Mojžíšové ?

 

Vertebrogenní algický syndrom (bolesti v zádech), neplodnost, bolestivou menstruaci, bolestivý pohlavní styk, zácpu, migrénu, dětské skoliosy, bolesti kostrče, opakované potraty... Ale pozor, ne všechny druhy těchto onemocnění ! U neplodnosti například jenom funkční neplodnost.

 

Jak na léčbu některých druhů funkční ženské neplodnosti p. Mojžíšová přišla ?

 

Ženy, kterým p.Mojžíšová léčila potíže související s páteří se jí dotazovaly, zda její metoda nemá vztah k plodnosti. Mnohé z nich po odeznění potíží s páteří totiž otěhotněly, a to třeba i po více letech neúspěšné léčby gynekologické.

P. Mojžíšová  požádala o spolupráci svého známého gynekologa  doc.MUDr.Evžena Čecha. Ten k ní začal posílat ženy, které nemohly otěhotnět, ačkoliv po gynekologické stránce byly v pořádku. Sledovali takto asi stovku žen, z nichž po léčbě  Mojžíšové otěhotnělo 33%. S první zprávou o tomto úspěchu byla odborná veřejnost seznámena na Celostátní konferenci v Bratislavě v r.1983, která se zabývala  rehabilitací a cvičením v gynekologii a porodnictví.

 

Byla úspěšnost opakovaně potvrzena ?

 

Ano, p.Mojžíšová výsledky své práce publikovala. I já jsem po poradě s  psycholožkou udělala zajímavou studii. Porovnávala jsem výsledky léčby u 150ti náhodně vybraných žen se stejnou diagnózou a přibližně stejného věku. První 50ti člennou skupinu jsem léčila metodou Mojžíšové, druhou, též 50ti člennou skupinu simulovanou léčbou, a třetí 50ti členná skupina věděla, že za 6 měsíců bude pozvána k zahájení léčby.

Celé to trvalo asi 3 roky. Pacientek z první skupiny otěhotnělo 33 %. I ve třetí skupině ženy otěhotněly a tím jsme vyloučily neplodnost na psychickém podkladě. Ve stejném % otěhotněly ženy léčené simulovaně. Z medicínských důvodů jsem poté léčila metodou Mojžíšová druhou a třetí skupinu a opět otěhotnělo asi 28 % žen.

Lékař-statistik z Masarykovi univerzity v Brně potvrdil, že procento otěhotněných má statistickou významnost..

Výsledky práce p.Mojžíšové i mé byly zaslány na Ministerstvo zdravotnictví a konečně v r.1990 vydal      ministr Martin Bojar "Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR", které udělilo podle § 10 odst.1 vyhl.č.115/1975 Sb. povolení k novému způsobu rehabilitační léčby některých druhů funkční ženské sterility.

Z toho vyplývá zásadní závěr, že tuto metodu mohou doporučovat lékaři a že je hrazena zdravotnickými pojišťovnami.

 

Mohu cvičit sama doma nebo jen pod odborným dohledem ?

 

Cvičení podle kazet nebo obrázků nestačí k úspěchu. Žena musí docházet k fyzioterapeutovi, který provádí mobilizaci, tj.zákrok k odstranění blokád kloubů. Pod dohledem fyzioterapeuta trvá léčba půl roku a žena dochází k léčbě 1x měsíčně. Dvakrát denně přitom sama doma cvičí zadané cviky. Pokud nedojde do půl roku k otěhotnění, doporučuje se pokračovat samostatně ve cvičení ještě nejméně dalšího půl roku. Totiž čím je žena starší, tím se zpravidla musí déle léčit.. Můj "rekord" jsou dvě ženy, které otěhotněly těsně před čtyřicítkou, ty se ovšem léčily téměř 2 roky.

 

Jak probíhá vyšetření a cvičení, kdo vyšetřuje a jak ?

 

Vytvoří se skupina žen, které mají doporučení  k léčbě. Na první návštěvě je jim vysvětlen princip léčby, naučí se správně provádět domácí cvičení a kineziologicky jsou vyšetřeny.

Na druhou návštěvu se objedná žena už individuelně, do období mezi skončení menstruace a ovulací.

Při této návštěvě je žena předehřívána soluxem, je jí provedeno uvolnění svalů pánevního dna a mobilizace páteře. Na svalech pánevního dna "leží" ženské pohlavní orgány a většina lidí má v tomto svalu zvýšené napětí. To se může přenášet na pohlavní orgány.

 

Jak tedy napětí pohlavních orgánů vzniklo ?

 

Ze dvou důvodů. První důvod je stres, civilizační problém. Na kostrč je upnuta část sedacího svalu. Ten je svalem stresovým, jako např.trapézový sval (na ramenou). Když jsme ve stresu, tyto svaly napínáme. Známe úsloví babiček "má strach, až má stažený zadek" - babičky měly pravdu. Na kostrč se ovšem také upíná sval pánevního dna. Tak se může pravděpodobně napětí přenášet ze stresu až na pohlavní orgány.

Druhý důvod,proč vzniká napětí pohlavních orgánů, a tím i jejich zhoršená funkce, je přes páteř. Její špatná funkce může ovlivnit vegetativní nervy, které odstupují z bederní páteře a křížové kosti k pohlavním orgánům. Tak se pravděpodobně špatně fungující páteř projeví až na zvýšeném napětí pohlavních orgánů. Myslím, že metoda Mojžíšové je proto tak úspěšná, protože léčí obě tyto "cesty". Vždyť většina populace má problémy s páteří a má současně pánevní dno příliš napjaté.

 

Prý se při léčbě zásadně nedoporučuje sauna ?

 

Ano, protože rozehřátý a pak náhle ochlazený sval, který byl už někdy předtím ve zvýšeném napětí, může snadno znovu do zvýšeného napětí přijít. To ochlazení je pro svaly šok. A my se při léčení snažíme všechny svaly zvýšeného napětí zbavit, protáhnout je a zlepšit jejich sílu.

 

Může tato léčba pomoci také u sterility mužů ?

 

Teoreticky asi ano. Tak jako má žena "svalové trubičky" - vejcovody, které se při zvýšeném napětí uzavřou a ženská pohlavní buňka a spermie se nemohou spojit, tak má muž  chámovody. Pokud by byla jejich svalovina ve zvýšeném napětí, mohl by pravděpodobně váznout transport spermií.

Toto jsou ovšem pouze úvahy. Je ale pravda, že p.Mojžíšová léčila partnery svých pacientek ( kteří měli zhoršené hodnoty spermiogramu) a publikovala výsledky: hodnoty se zlepšovaly.

Já jsem za dobu své praxe měla též několik takových případů, které skončily úspěchem - otěhotněním partnerky.

 

Jsou fyzioterapeuti speciálně školení ?

 

Ano. Po získání vzdělání v oboru fyzioterapie a 2 letech praxe se mohou přihlásit do kurzu, který obsahuje asi 110 hod. výuky praktické a teoretické. Po zkouškách - úspěšně zakončených -  obdrží osvědčení, které je opravňuje k výkonu metody Mojžíšové.

 

 

Zajímá se někdo o tuto léčbu v cizině?

 

Článek o metodě Mojžíšové vyšel v celosvětové "Manual Medicine" a v Anglii v odborném časopise pro gynekology. Napsalo mi asi 12 zájemců, všichni chtěli podrobný popis metody. Žádný neměl zájem přijet se metodu naučit. Podrobný popis metody neexistuje ani u nás, je lépe naučit se ji v kurzech. Tím zájem z ciziny skončil. Paní Mojžíšové, když byla v USA, vyšla kniha o její metodě, ale pokud vím, nikdo se ji tam nenaučil.

 

 

Kde lze nalézt kontakty na fyzioterapeuty zabývající se léčbou sterility podle p.Mojžíšové ?

 

Je to nadace Mateřská naděje, předsedkyní je MUDr.Domorásková, tel.č. 235 364 682. Je zde seznam  fyzioterapeutů, vyškolených v Brně v bývalém Ústavu pro doškolování středních zdravotnických pracovníků, nyní NCO NZO. Brzy bude tento seznam uveřejněn na webových stránkách (www.neplodnost.cz).

 

 

Hana Volejníková , fyzioterapeutka

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...