Jak souvisejí nízká hmotnost neboli podváha a nadváha neboli obezita s neplodností? Čistě teoreticky   při podváze není tělo dostatečně připraveno aby vydrželo těhotenství a kojení a v době možného nedostatku energie by nebylo schopno zabezpečit  zdravý vývoj plodu. Na druhou stranu při nadváze  bude plod sice dobře zabezpečen přísunem energie ale zase může dojít k poškození matky  vysokou hmotností již před otěhotněním a navíc rychlým dalším nárůstem v době těhotenství jak přetížením pohybového aparátu tak, třeba cukrovkou. Takto se  tělo  vlastně brání těhotenství pokud hmotnost není „ normální". Je známo že obezita je spojena s řadou nemocí např. cukrovkou, vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou krevních tuků, kardiovaskulárními nemocemi apod., stejně tak je bohužel spojena i s poruchami plodnosti.

Zvýšenou hmotností máme na mysli   jak nadváhu  tzn. BMI mezi 25-30 ( kg/m2) tak  obezitu BMI≥ 30.  Z lékařského pohledu se jedná o zvýšené množství tělesného tuku  nad normu která je 25-33% celkové hmotnosti.  Toto množství  se přibližně ale velmi jednoduše zjistí obvodem pasu. Norma je do 80 cm, u pasu nad 88 cm  je množství tuku v těle zvýšené z něj plynou výrazná zdravotní rizika. Z hlediska závažnosti  i v případě neplodnosti  je závažnější obezita androidního- mužského  typu / široký pas, a relativně štíhlé boky /.

Nadváhou trpí  v České republice asi 50 % žen, vlastí obezitou asi 25 %, i toto může být  další z příčin časté neplodnosti v dnešní době. Někdy může mít žena zdánlivě normální hmotnost v pásmu normy, ale již nepříznivé tělesné složení s akumulací intraabdominálního - nitrobřišního tuku. Obezita  je často provázena celou řadou poruch reprodukce -  poruchy menstruačního cyklu, infertilita,  potraty, preeklampsie  i eklampsie / závažný, život ohrožující předporodní stav /, těhotenská hypertenze, gestační diabetes - cukrovka v těhotenství a možné poškození plodu v důsledku zvýšené hladiny krevního cukru v těle matky, porodnické komplikace, ale i karcinom prsu a dělohy.

U obezních žen se často vyskytuje tzv. inzulínová rezistence - tedy snížená citlivost tkání svalů, jater ale i dalších buněk k inzulínu a z tohoto pramenící následně cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, dna, zvýšení krevních tuků  a další nemoci.  V současné době je středem pozornosti i další  z následků  inzulínová rezistence a to PCOS- tedy česky Syndrom polycystických ovarií. U těchto žen nacházíme typicky zvýšené hladiny androgenů / mužských pohlavních hormonů. Zvýšená hladina inzulínu  má přímé gonadotropní účinky/působí na hormony hypofýzy/ a v ovariích stimuluje tvorbu androgenů. V tukové tkáni dochází ke zvýšené produkci estrogenů a ty zpětnovazebně  zvyšují sekreci LH- luteinizačního hormonu. Při obezitě vídáme  snížení syntézy SHBG- hormonu vážící pohlavní hormony - v krvi tedy mohou kolovat volné  pohlavní hormony ve vyšších hladinách.

U těchto žen zjišťujeme dále  zvýšené ochlupení , amenorheu - dlouhodobou  nepřítomnost menstruace, oligomenorheu - menstruaci s dlouhými cykly nad 35 až např. 90 dní. Často vídáme na ultrazvuku  polycystické vaječníky.  Na tomto syndromu se podílí ale i řada dalších hormonů které mají úzký vztah k obezitě  např. leptin a ghrelin. Asi  u 20-30 % pacientek s PCOS je také zvýšená hladina prolaktinu - která též vede k infertilitě .

            Jak  obezitu léčit - slovo léčit je plně na místě protože obezita je nemoc  způsobená jak vlivem  genetickým tak působením vnějších faktorů poměrem asi  50 % na 50 %. Z čistě fyzikálního hlediska se jedná o nadměrné ukládání energie přijaté potravou oproti energii vydané /ať již spálené vlastním fungováním organismu či fyzickou aktivitou/ . Z dosavadních klinických studií je prokázáno, že již při snížení hmotnosti o 10 % dochází ke zlepšení plodnosti a zejména pokud hmotnost klesne razantněji  s přiblížením k normální hmotnosti  roste procento spontánního otěhotnění. Doporučujeme pravidelnou fyzickou aktivitu alespoň 60 min  3x týdně  - která je v tomto věku možná /nejsou zde většinou rozvinuty těžší zdravotní komplikace a ženy mají i nejvíce času,  který na sport mohou vyčlenit a také si na pravidelný sport zvyknout/. V rámci úpravy jídelníčku je vhodná přísnější redukční dieta, možná je i tzv. VLCD- Very low calory diet /diety formou koktejlů/ - ale toto vždy pod dohledem  lékaře, nejvhodněji obezitologa. Pokud nejsou kontraindikace doporučuji i  nasazení tzv. antiobezitik - léků na hubnutí. U  pacientek se závažnou obezitou  při BMI ≥ 35 je dobré zvážit i chirurgickou léčbu obezity, kdy dochází k razantním hmotnostním úbytkům a tyto operace následně těhotenství nevylučují, naopak řada takto léčených žen  poté otěhotní. Léčbu obezity je ale vždy vhodné  svěřit do rukou odborníka. 

            Při podváze není v těle dostatečné množství hormonů např. estrogenů, jejichž hladina je udržována určitým množstvím tukové tkáně. Tento stav je normální před pubertou a proto také v době nástupu menstruace dochází ruku v ruce ke zvýšení hmotnosti a zakulacení typicky ženské postavy. K podváze -  z medicínského pohledu - při sníženém množství tukové tkáně pod 20 % dochází ke ztrátě menstruace a tedy k vymizení zrání vajíček v době ovulace. Toto je typické např. u mentální anorexie, ale také u vrcholových sportovkyň u kterých je hmotnost sice normální  ale je dána vyšším podílem svalové hmoty na úkor tukových zásob.

Udržení normální hmotnosti je tedy důležitým faktorem k správné funkcí reprodukčních orgánů, zdárnému početí i průběhu těhotenství .

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...