V následujícím článku přinášíme stručný přehled nejčastějších očních vad, které se vyskytují u dětí i dospělých, včetně možností, jak tyto vady korigovat a léčit.

 

Začneme objasněním pojmu refrakce.

Jedná se o vztah mezi lomivostí světla dopadajícího na sítnici a délkou těla oční bulvy.

Při správném poměru mezi lomivostí světla a délkou oční bulvy hovoříme o tzv. emetropii, pokud je poměr nesprávný, jedná se o tzv. ametropii.

Ametropie neboli refrakční vada, se dále dělí na myopii, hypermetropii, astigmatismus a presbiopii.

Měření refrakce se provádí pomocí přístroje tzv. autorefraktometru. Ten slouží k rychlému a poměrně velmi přesnému změření mohutnosti optického systému oka v dioptriích. Vedle rychlosti, s kterou pracuje, je jeho obrovskou předností to, že není nutno u dospělých osob rozkapáním rozšiřovat zornice s cílem vyřadit zaostřování.

 

 

Krátkozrakost neboli myopie

Je to stav, kdy se obraz tvoří před sítnicí. Projevuje se tím, že blízké předměty vidíte bez problémů, ale čtení písma na tabuli či ukazatelů na silnici Vám činí potíže. Myopie není nemoc, je to refrakční vada neboli odchylka v délce těla Vaší oční bulvy (tzv. Dlouhé oko - mínusové dioptrie).

 

Typické příznaky:

Prvními příznaky myopie je mhouření očí při pohledu do dálky nebo psaní "nosem".

 

Korekce:

Pro korekci myopie se používají minusové čočky (rozptylky). Tyto čočky pomáhají prodloužit paprsky na sítnici a zaostřit tak světelné paprsky na sítnici, kde se utvoří ostrý obraz.

 

Tato oční vada bývá nejčastěji diagnostikována u dětí od druhéh stupně ZŠ.

 

 

Dalekozrakost neboli hypermetropie

Je stav, kdy se obraz tvoří za sítnicí.

Dalekozrací lidé nejčastěji do 45 let vidí špatně do dálky a při vyšší odchylce i na blízko. Hypermetropie není nemoc, je to odchylka,  v délce těla Vaší oční bulvy (oko je krátké, plusové dioptrie).

 

Typické příznaky:

Mezi příznaky bývá většinou bolest a únava očí a hlavy. Důvodem těchto příznaků je většinou neustálá snaha oka o zaostření, oko je tedy celý den v napětí až křeči. Většinou se tyto příznaky projevují večer a po práci. Pokud je tato vada výraznější, všimneme si jí u dětí a projevuje se rozmazaným viděním na dálku, u velmi vysokých vad i do blízka a může způsobit šilhání.

 

Tato vada bývá často diagnostikována již u velmi malých dětí jako šilhání a je v ranném věku dobře korigovatelná.

 

Korekce:

Hypermetropie je nejčastěji diagnostikována u velmi malých dětí mezi 2 - 6 rokem. Takto malé děti z této vady při správné korekci velmi často do 15 - 18 let vyrostou. Pokud se tato odchylka nekoriguje, může v dospělosti způsobit tzv. Tupozrakost.

Pro korekci hypermetropie se používají plusové čočky (spojky). Tyto čočky napomáhají správným lomem světla zkrátit paprsky a přivést je tak na sítnici.

 

 

Strabismus neboli šilhání

Strabismus je oční vada, kdy spolu oči vzájemně nespolupracují, každé oko míří jiným směrem. V 80% přípdů se jedno oko dívá rovně a druhé oko je stočeno jiným směrem.

Úhel odchýlené stočeného oka se udává ve stupních.

Šilhání může být latentní - neboli skryté nebo manifestní neboli zjevné. Může být dočasné nebo trvalé.

Šilhání postihuje zhruba každé 30 dítě a je dědičné!

 

Příčina: Přesná příčina šilhání u dětí není jednoznačně objasněna. Mezi možné příčiny patří i dědičná dispozice, často postihuje děti s chorobami, které postihují mozek, jako je: mozková obrna, hydrocefalus (vodnatá hlava), nádory na mozku a Downův syndrom. Šilhání může být způsobeno i šedým zákalem, úrazem oka a dalšími očními chorobami, které ovlivňují vidění. Na druhou stranu je pravda, že u většiny dětí se nepodaří najít žádnou přidruženou chorobu, které bychom mohli vznik šilhání přisoudit.

 

 

Typické příznaky: Hlavním zjevným příznakem je „ujíždění" jednoho oka,  nejčastěji dovnitř , ale může být i nahoru nebo dolu. Další známkou může být přivírání jednoho oka a naklánění hlavy na jednu stranu. Dovnitř stočené oko je nejčastějším typem strabsmu malých dětí, v dospělosti se vpodstatě nevyskytuje. Děti starší dvou let s velmi silnou hypermetropií nestačí akomodovat na blízké předměty a tak se šilhání u nich projevuje jen při pohledu na blízko, na dálku jsou obě oči postaveny správně.

 

 

Korekce: Pro správnou korekci je důležité si prvních příznaků všimnout a navštívit včas odborníka. U malých dětí je korekce velmi úspěšná. Při šilhání také velmi často vzniká tupozrakost, která je léčena tzv. Okluzorem, neboli klapkou na zdravé oko. Jinak se strabismus koriguje podle typu brýlemi se správně zvolenými dioptrickými čočkami, u závažnějších případů, kde se korekce nedaří, se volí i operativní zákrok a cvičení.

 

Tipy pro rodiče:

Pokud máte v rodinnné anamnéze výskyt šilhání, je velmi důležité Vaše dítě nechat odborně vyšetřit před ukončeným čvrtým rokem života.

 

 

Tupozrakost neboli amblyopie

Jedná se většinou o funkční vadu. Například při šilhání, poruše průhlednosti očních médií anebo tehdy, kdy se obraz viděného předmětu na sítnici obou očí liší velikostí, zřetelností, intenzitou nebo barevností, takže nejsou předpoklady ke splynutí v jediný vjem, anebo tehdy, zobrazují-li se dva různé předměty, jako je tomu u šilhání.

 

Možné příznaky:

Tupozrakost vzniká v útlém dětském věku, nejčastěji ve spojení se šilháním (strabismem), dále při nekorigované refrakční vadě, především, je-li na obou očích různého stupně. Vznik tupozrakosti může způsobit i dlouhodobý obvaz jednoho oka.

 

Korekce:

Tupozrakost se dá vyléčit do 6 - 8 let života, kdy se ukončuje prostorové vidění!

Nepodceňujte tedy kontroly zraku Vašich dětí.

 

 

Astigmatismus - znáte jako cylindry

Krátkozrakost a dalekozrakost bývá u 70% pacientů kombinována s takzvaným astigmatismem. Astigmatismus můžeme korigovat brýlemi nebo speciálními kontaktními čočkami například STRIX

I v případě, že Vaše vidění je celkem ostré, ale pociťujete bolesti hlavy, únavu, mhouření či podráždění očí, může to být známka slabého astigmatismu. Přítomnost astigmatismu ověří oční prohlídka, včetně testu vidění na blízko i do dálky. Tuto prohlídku podstoupíte u svého očního lékaře nebo u nás jakékoli provozovně OPTIKA HORUS. 

 

Jednoduše řečeno - astigmatické oko je "šišaté". Některá z optických ploch oka, nejčastěji oční rohovky, nemá pravidelný polokulovitý tvar. V jedné rovině je optická plocha více zakřivená než v druhé. Zjednodušeno můžeme tvar astigmatické plochy přirovnat k povrchu příborové lžíce, k vajíčku nebo k ragbyovému míči.

Takto deformovaná plocha mívá v určité rovině největší zakřivení a v rovině kolmé většinou nejmenší zakřivení.

Velikost astigmatu udává rozdíl mezi maximem a minimem lomivosti v dioptriích.

Velikost je udávaná v tzv. cylindrických dioptriích.

I rovina má u každého člověka rozdílnou polohu. Tuto polohu udáváme pomocí úhlových stupňů. 

Úhel je vyjadřován počtem úhlových stupňů osy do které umísťujeme korekční sklo.

 

Typické příznaky:

Ten, kdo trpí astigmatismem má zkreslený nebo zamlžený obraz na libovolnou vzdálenost a také zaměňuje sobě si podobné znaky. Než u svého juniora diagnostikujete disortografii,  nechte mu tedy také vyšetřit zrak. Astigmatismus se projevuje únavou a bolestí očí a hlavy.

Astigmatismus nenarušuje zrakovou ostrost tak silně jako vlastní krátkozrakost nebo dalekozrakost. Jeho vliv na rozmazání vidění je zhruba poloviční. To znamená, že člověk, který má -3 dioptrie krátkozrakosti přečte bez brýlí přibližně totéž jako člověk, který má -6 cylindrů.

 

Korekce:

Čočky, kterými se astigmatismus koriguje, se nazývají tórické a mají dodatečný parametr, nazývající se cylindr. Zakřivení těchto čoček vyrovnává zakřivení rohovky.

 

 

Presbyopie neboli vetchozrakost

Je to stav projevující se po 45 roce života. Projevuje se tím, že oko s věkem ztrácí schopnost zaostřit na bližší objekty. V určitém věku brýle na čtení začínají být nevyhnutelné. Když čočka v našem oku ztratí část své elasticity, zhorší se její schopnost zaostřovat na různě vzdálené objekty. Ztráta elasticity je postupná. Presbyopie postihuje každého z nás a není dosud známa prevence.

 

Typické příznaky :

Většinou se jedná o oddalování čteného materiálu až na délku paží nebo přílišném zakláněním hlavy při čtení.

 

Korekce:

Obvykle se presbyopie koriguje předepsáním brýlí, které čočce pomohou zaostřit na blízko (tzv. spojkami). Brýle na čtení mohou efektivněji lomit paprsky světla, aby se kompenzovala ztráta vidění na blízko. Pokud nemáte jiné oční vady, jako např. krátkozrakost či astigmatismus, vystačíte si pouze s brýlemi na čtení. Pokud máte další oční vady než jen presbyopii, doporučujeme Vám vyzkoušet víceohniskové čočky neboli tzv. multifokální (progresivní). 

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...