Před létem každoročně vrcholí nelí­tostný ženský boj s nežádoucím porostem na vybraných partiích těla. Plavky a letní móda totiž neznají slitování. Od­halí vše, co v jiných ročních obdobích zůstává skryto zvědavým očím.

Problémy s ochlupením, které nutí ženy  navštívit  ordinaci  dermatologa, mohou  způsobit  hormony, stejně jako  nešetrné mechanické metody. Třeba přesvědčí, že  na místech,  která oholíte, vyrostou posléze chloupky mnohem silnější a vitálnější,  než byly ty původní. Ještě nepříjemněj­ším původcem potíží jsou hormo­ny. Hormonální poruchy vyžadují důkladné vyšetření,  protože dokáží u žen způsobit och­lupení mužského typu, tedy na bradě, tvářích, horním rtu, hrudníku, na břiše i prsních bradavkách.

Do boje proti nežádoucímu ochlupení lze vytáhnout různé zbra­ně podle toho, zda chcete odstranit ochlupení dočasně, nebo s ním zatočit na delší dobu. Měli bychom tedy rozlišovat mezi depilací, což je dočasné odstranění chloupků, a epi­laci, která představuje dlouhodobé vy­řešení problému. Asi nejstarší dosud užívaný způsob depilace je holení. K tomuto účelu se nejdříve používa­ly bronzové, později ocelové břitové žiletky. Druhý způsob, používaný při­bližně stejně dlouho, je vytrhávání, a to jak jednotlivých chloupků pinzetou, tak celých ploch (jako jsou například lýtka) pomocí speciálních hmot. Hmota se nanese v silné vrstvě na kůži a při strh­nutí vezme chloupky s sebou. Moderní chemie přidala další způsob depilace. Pasty speciálního složení zeslabí část chloupku nad úrovní kůže a ta se pak ulomí. Jde v podstatě o jakési chemic­ké holení. Všechny tyto metody však nežádoucí ochlupení odstraní jen na krátkou dobu.

 

 

Epilace pomocí elektrického proudu

Metoda spočívá ve vpichování ocelových jehel podél jednotlivých chloupků pod povrch kůže, kde elektrický proud zničí vlasový váček. Tento způsob epilace je velice náročný na čas a trpělivost pacienta, na jeho ochotě snášet bolest, ale i na zkušenosti a zručnosti odbor­níka. Jehlička se musí vést do kůže pod správným úhlem a vpíchnout do správné hloubky. Účinnost je relativně malá a zákrok se proto musí za čas zopakovat.

 

Epilace pomocí laseru

Jde o nejnovější metodu. Zhruba před pěti až šesti lety si odborníci všimli, že po ozáření kůže některými typy laserů dochází k doprovodnému efektu -ztrátě ochlupení. Další výzkum přinesl vývoj celé řady laserů určených k epilaci. Laserová terapie řeší problé­my nežádoucího ochlupení na všech partiích těla s výjimkou řas. Při výkonu lékař zvolí příslušnou vlnovou délku la­serového paprsku, ideální pro likvidaci tmavého barviva melaninu, obsažené­ho v chloupku i cibulce. Světlo se změ­ní v teplo, jež zničí buňky ochlupení i okolní zárodečné centrum. Odborně se tomuto postupu říká selektivní foto-termolýza. Při samotném zásahu může ošetřovaný pocítit teplo až palčivost nebo slabou bolest, což závisí na cit­livosti. Nepříjemné pocity může zvýšit působení laseru na opálenou pokožku. Ideální je tedy velmi světlá pleť porostlá tmavými chloupky, které laser zlikviduje za několik sezení.

 

Z praktického hlediska a pro pře­hlednost  můžeme   lasery  rozdělit zhruba do tří skupin:

1. Lasery porušující kůži - tento typ lehce popálí povrch kůže a vytvoří na ní stroupky, které se za čas zhojí. Vzácněji se po tomto vyšetření mohou vy­skytnout jizvy. Tyto lasery není možné použít na epilace obličeje, podpaží, prsních bradavek a jen omezeně ve slabinách.

2. Lasery s chlazením - jejich aplikace je jen lehce bolestivá a navíc se netvoří stroupky. Tyto přístroje se mohou použít jak v obličeji a v podpaží, tak v tříslech. Oba popsané typy lase­rů jsou dostatečně účinné u tmavých chloupků, které obsahují dost barviva pohlcujícího světlo. Neúčinkují na svět­lé a rezavé ochlupení.

3. Tento nedostatek neplatí pro třetí typ laseru. Před samotným ošetře­ním tímto přístrojem se do kůže pomocí speciálního vibrátoru vpraví mast, která chloupky jakoby „obarví". Následuje ozáření laserem, který nepoškozuje kůži, a proto je možné aplikovat ho na libovolná místa.

Všechny lasery odstraní pouze chloupky ve stádiu růstu, tedy asi z 80 procent. Pro dokonalou epilaci je proto nutné zákrok třikrát až čtyřikrát opakovat.

 

Jak se chovat před laserovou epilací

- před ošetřením se ně­kolik týdnů neopalujte,

- pět  až  osm  týdnů před zásahem ne­smíte chloupky vytrhávat,

- můžete je však holit, stříhat, odbarvovat a odstraňovat depilačními krémy

 

Po ošetření laserem

- zarudlá místa, malé stroupky či puchýře na opálené pleti ošetřete
po zásahu podle pokynů lékaře,

 - na zarudlá místa přikládejte led, natřete je speciální mastí nebo
pleťovým mlékem,

 - make-up použijte až dvě hodiny po terapii

 

Nejžádanější lokality

U mužů jde nejčastěji o oblast krku a zad, ženy mají největší zájem přede­vším o třísla, dolní končetiny a podpaží. Méně časté jsou horní ret a brada, či oblast kolem prsních dvorců a pupí­ku. Zvláště žádaná lokalita v poslední době jsou tzv. bikiny lineš a epilace na peříčko (zůstává pouze proužek nad přirozením).

 

Jedno ošetření se zpravidla pohybu­je v ceně několika set až tisíc korun, záleží na hustotě chloupků a velikosti ošetřované plochy. Epilace je méně bolestivá než například odstranění ži­lek v obličeji, ale i tak je cítit. Většinou v podpaží bolí víc než na končetinách a první zákrok je „nejbolestivější". Kaž­dé další ošetření, jak chloupků ubývá a ztenčují se, bolí méně. Laserová epilace není vhodná při hormonální léčbě, protože některé z těchto léků růst chloupků podporují, kontraindika-cí je epilepsie, kardiostimulátor a těhotenství. Jinak je při dodržení základních bezpeč­nostních pravidel naprosto neškodnou a bezpečnou zá­ležitostí.

 

 

Výhody a nevýhody různých depilačních a epilačních metod

 

 

Depilace (dočasné odstra­nění chloupků)

Odstranění    pomocí vosku    je    nejúčinnější, ale poměrně nákladné a nepřináší trvalý efekt.   Při neopatrné manipulaci může dojít k podráždění a poškoze­ní kůže. - 

Vytrhávání  pinzetou   přichází do úvahy v omezené lokalizaci. Obvykle další růst chloupků spíše podporuje.

Dámské holicí strojky v podstatě představují systém pohyblivých pinzet, kterými se odstraňují chloupky především z lýtek a paží. Nejsou
příliš vhodné pro podpaží a třís­la, kde jejich použití bolí. Navíc v těchto místech častěji dochází k „zarůstání" chloupků a zánětlivé reakci. Naprosto nevhodné je po­užití těchto strojků na obličej.

Depilační krémy jsou většinou cenově dostupné, jejich používání nevyžaduje speciální zaškolení. Nejsou však vhodné pro ošetření obličeje. Mohou dráždit, vyvolat zá­nět kůže a jejich opakované použití může i trvale poškodit pokožku.

O holení žiletkou se říká, že stimu­luje růst chloupků. Není tomu tak,
ale jejich seříznuté neztenčené konce budí dojem hrubého a tma­vého ochlupení. Pro mnoho žen je tento způsob nepřijatelný.

 

Epilace (dlouhodobé odstranění chloup­ků)

Elektrolýza (tedy zničení vlasové cibulky v kůži pomocí speciálního
přístroje) je trvalejším řešením. Jde však o časově náročnou a bolesti­vou metodu, po níž může následo­vat jizvení či zvýšená pigmentace na
ošetřených místech.

Lasery představují nejmodernější metodu epilace. l jejich použití
však s sebou nese určité riziko po­škození kůže. Lze je minimalizovat
výběrem pracoviště vedeného zku­šeným dermatologem.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...