Jako každá žena jistě toužíte po pevné postavě s ladnými křivkami. Cvičíte, držíte dietu, a přesto se vám nedaří vytvarovat postavu v požadovaných lokalitách, především na bříšku, stehnech a hýždích? Nevěště hlavu: řešení existuje v podobě dosti populární lékařské metody, kterou je liposukce.

Počet tukových buněk se u dospělého člověka nemění. Množství této tkáně je v určitých místech těla dáno geneticky. Zvětšování a zmenšování jejího objemu je tedy závislé na zvětšení nebo zmenšení velikosti konstatního počtu tukových buněk, který se přibližně v 15 letech věku u obou pohlaví ustálí. U žen se tuk hromadí v podkoží břicha, hýždí, boků a stehen v podobě ohraničených tukových polštářů a díky genetické a hormonální dispozici jsou někdy patrné již u mladých žen kolem 18 let věku. Zpravidla nepomáhá ani pravidelné cvičení, aktivní sporty a diety. Naopak s postupně ubývající pohybovou aktivitou nebo po opakovaném těhotenství a kojení se projeví výrazněji. K predispozičním krajinám u mužů patří boky a hlavně břicho, kde však dochází více k ukládání tuku pod svalovou břišní stěnou a k jeho redukci je vhodnější dieta.

Již výše zmíněná metoda liposukce - odsávání tuku, je chirurgickým výkonem, při němž se snižuje podkožní tuková vrstva odsátím určitého množství tuku právě tam, kde dochází k jeho nadměrnému zbytněn

 Není metodou, která by snižovala nadváhu obézních  jedinců, u nichž je tuková vrstva zvýšena celoplošně. Velkou nadváhu je třeba redukovat úpravou denního režimu (životosprávy), přísnou dietou s kontrolou lékaře- obesitologa a zvýše- nou tělesnou aktivitou.

Předpokladem provedení operace je dostatečná pružnost kůže a dobrý celkový zdravotní stav. Optimální věk pro výkon je od 17 do 40 let. V současnosti patří mezi nejpoužívanější metody: tzv. tumescentní (mechanická) lipo­sukce, ultrazvuková a vibrační liposukce s tumescencí.

Tumescentní (mechanická) liposukce

Místo, odkud bude odsán podkožní tuk, je nejprve napuštěno směsí (tzv. tumescence) obsahující fyziologický roztok, lokální anestetikum, preparát zmenšující výrazně krvácení a roztok, potlačující palčivý pocit při podávání směsi. Během aplikace je zprvu pociťován tlak v napouštěné lokalitě, který se však po chvilce ztratí. Poté, co se roztokem infiltruje celá oblast, přistupuje se k vlastnímu odsávání z kožních řezů (přibližně 4 mm). Malými otvůrky jsou zavedeny kanyly podstatně menší, než jakých je používáno při odlišných typech liposukce, a právě díky odsávání pomocí tenčích kanyl z většího, roztokem infiltrovaného objemu, se snižuje riziko vzniku následných hrbolků na povrchu těla. Vlastní odsáváníje zcela bezbolestné. Ihned po operaci se přikládají sterilní pleny zachycující tekutinu, která vytéká z drobných otvůrků přibližně ještě 12 hodin po zákroku a navléká se elastické prádlo. Celá procedura trvá přibližně 2 hodiny. Během této doby může pacient poslouchat rádio, bavit se s operatérem nebo telefonovat. Po operaci se nepo­dávají žádná analgetika, protože účinek lokálního anestetika, přetrvává v odsáté oblasti až 18 hodin.

 

Výhody tumescentní liposukce

 • výkon se provádí pouze v místním znecitlivění,

 

 • vlastní odsávání tuku je zcela nebolestivé (jen při napouštění může být zprvu chvíli pociťován mírný tlak),

 

 • rovněž pooperační bolesti jsou minimální,

 

 • pravděpodobnost vzniku pooperačních nerovností nad odsátým místem se redukuje na minimum,

 

 • návrat k pracovním povinnostem bývá obvykle možný do 3 dnů po výkonu,

 

 • doba, kdy je bezpodmínečně nutné nosit   elastické   návleky   se   zkracuje na pouhých 10 až 14 dnů,

 

 • při operaci prakticky nedochází ke krevním ztrátám,

 

 • menší rozsahy je možno provádět i ambulantně.

 

Ultrazvuková liposukce

Tato metoda se od tumescentní (mechanické) liší pouze principem vlastního zákroku. Na rozdíl od mecha­nické destrukce a odsávání tukové tkáně umožňuje provedení ošetření pomocí ultrazvukové vlny, která donutí tukovou buňku v pulzech ultrazvukového vlnění samovolně prasknout a tukovou náplň vypustit bez mechanického násilí. Vylitý obsah buněk je odsáván pryč. Společně s ultrazvukovou vlnou jde souběžně i vlna tepelná, která navíc donutí kůži k aktivnějšímu a silnějšímu smrštění podél nově vytvarované kontury. Výhodou ultrazvukové liposukce je, že dokáže dosáhnout daleko rovnoměrnější a hladší kontury a tím umožňuje modelovat postavu i v těch lokalitách, kde to dřív nebylo možné (např. přední strany stehen).

 

Výhody ultrazvukové liposukce

 • pooperační období je pro pacienta komfortnější,     neboť    ultr.    liposukce rozrušuje   prakticky jen  tukové  buňky
  a    zásadně    šetří    ostatní    podkožní struktury,

 

 • tím, že tuk je „rozbíjen" ultrazvukem, a   ne    mechanicky   rozrušován   jako při tradiční liposukci, je tvarování těla
  mnohem  rovnoměrnější a dokonalejší. Jsou zcela minimalizovány pooperační nerovnosti povrchu kůže,

 

 • pomocí této metody lze odsávat větší objemy tuku  při jednom chirurgickém zákroku,

 

 • v indikovaných případech a po do­konalé  předoperační přípravě lze ultr. liposukci užít jako pomocnou  metodu k léčbě obezity,

 

 • vzhledem k tomu, že po ultr. liposukci dochází k dokonalejší retrakci (smrštění) kůže nad operovanou krajinou, lze tuto
  metodu užít i u vyšších věkových kategorií a rozšíří se spektrum indikací i pro muže,

 

 • může pomoci i při léčbě hyperhidrosy (nadměrného pocení),

 

 • rozšiřuje spektrum operovaných oblastí o dříve „zakázané" zóny,  např. přední plochy stehen.

 

Vibrační liposukce s tumescencí

Úvodem operace, která je obvykle prováděna v celkové anestézii, je nutno oblast napustit větším množstvím roztoku (tzv. tumescence), který usnadňuje celý postup, podobně jako u předchozích metod. Podkožní tukové buňky jsou pak mikrovibracemi tenké kanyly velmi šetrně a jemně rozpuštěny (emulzifikovány) a následně odsáty. Popsaná metoda je v současnosti považována za nejmo­dernější v problematice liposukci.

 

Jaké krajiny těla jsou pro liposukci vhodné a jaké ne?

Nejlepšího efektu lze dosáhnout odsáním podkožního tuku v oblasti boků, kyčelních kloubů, pod hýžděmi, v oblasti zevních a vnitřních stehen a vnitřních kolen. Provádí se též v oblasti břicha a podbřišku, ale při velké tukové vrstvě a převislé kůži je často vhodnější plastika břišní stěny s odstraněním povislé kůže, posunem pupku a stažením rozestouplých svalů břišní stěny. Liposukce není vhodná v oblasti přední strany stehen a na lýtkách. Lze ji provést i zde, avšak s větším rizikem pooperačních nerovností kůže, v oblasti lýtek a kotníků mohou přetrvávat i pooperační otoky a bolestivost.

Lze provést liposukci ve vyšším věku, kdy je kůže méně elastická?

Ano, je to možné, ale je zde podstatně vyšší výskyt nerovností a plošné fixace kůže. Pouze ultrazvuková liposukce nebo vibrační liposukce jsou prováděné velmi jemnými kanylami a dokážou toto nebezpečí vzniku nerovností kůže velmi efektivně omezit. Naopak mnohým ženám kolem padesáti let věku často vůbec nevadí drobné nerovnosti, chtějí hlavně korigovat linie své postavy, protože tukové polštáře jim vadí a jsou nápadné v každém oblečení. V některých případech lze v tomto věku odstranit i přebytečnou povislou kůži v oblasti hýždí a stehen tzv. operací vnitřních valů stehen. Samozřejmým předpokladem pro uvažovaný zákrok je dobrý zdravotní stav.

Je operační zákrok bolestivý?

 

Operace většího rozsahu (tři a více krajin) se provádí vždy v celkové anestezii. Zákrok menšího rozsahu lze provést v místním znecitlivění. Dnes se již původní klasická liposukce provádí jen zřídka; byla nahrazena výše popsanou metodou tumescentní s použitím ultrazvukové nebo vysokofrekvenční techniky.

Jak dlouho trvá hospitalizace a pracovní neschopnost?

Doporučuje se zpravidla jednodenní hospitalizace, po prvním převazu pacient odchází a zůstává asi týden v domácím ošetřování.

Kdy se odstraňují stehy a jaká je další péče?

Odstranění stehů je velmi individuální, dle umístění řezů a napětí kůže, většinou postupně asi sedmý až desátý den po operaci. Od provedené operace se nosí trvale elastické návleky asi měsíc, další měsíc pak již jen přes den a při sportování. Následné ošetřování ploch spočívá v aplikaci gelů proti celulitidě a ve válečkování operovaných ploch 6-8 týdnů dle pokynů plastického chirurga.../

 

 

Laserové léčebné centrum OV

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...