Vrásky jsou neodmyslitelně spojovány s procesem stárnutí. Je tudíž snahou všech, kteří se zabývají kosmetickou chirurgií, využívat všechny možné prostředky k jejich odstranění, nebo alespoň zlepšení.

 

Rozlišujeme dva typy vrásek. Jednak vrásky statické, jejichž podkladem jsou difusní degenerativní změny v kůži v důsledku stárnutí. Jednak vrásky dynamické pohybové, jejichž podkladem jsou strukturální změny v lokalizovaných oblastech kůže, které vznikají v důsledku opakované aktivity mimických svalů. Pro jednoduchou představu je možné tento proces přirovnat např. ke kožené kabelce, na níž se po určité době užívání kůže v nejvíce namáhaných oblastech proláme a vytvoří dobře známou strukturu kůže.

U pokožky v oblasti obličeje dochází při opakovaných stazích mimických svalů k jejich zkrácení a tím k situaci, kdy pokožka nad těmito svaly je v relativním nadbytku, takže logicky dochází k jejímu skládání do záhybů, čímž je tento rozpor odstraněn. Je-li pokožka dostatečně elastická, dochází po uvolnění svalů k jejímu návratu do původního stavu. Později, jak kůže ztrácí svoji elasticitu, už se nevrací zcela do původní polohy a dynamické vrásky, které původně byly jen dočasné, se stávají stále více zřetelnými i v klidu. Je logické, že ke tvorbě těchto vrásek dochází v oblastech mimicky aktivních-zevní koutky očí, oblast mezi obočím, čelo a oblast nosoretního přechodu, tzv. nasolabiální rýhy.

 

Plastická chirurgie

 

Endoskopický browlift

Postavení a symetrie obočí ve vztahu k čelu hrají důležitou roli v estetice obličeje. Během stárnutí se vzdálenost mezi středem zornice a obočím zmen­šuje a periorbitální oblast tím získává unavený výraz a záhyb očního víčka se stává zastřeným. Tento stav nelze zlepšit jen operací víček, ale lze ho velmi výrazně ovlivnit endoskopickou operací zvanou browlifting. Tato poměr­ně nová endoskopická metoda doznala v poslední době značné popularity a rozšíření v celém světě.

Zákrok se provádí buď v celkové anestezii, nebo v místním umrtvení se sedací. Je provedeno celkem 6 malých řezů ve vlasaté části hlavy, ze kterých se speciálními nástroji oddělí tkáně čela a spánkové krajiny od kosti. Tím vzniknou kapsy, ve kterých je možné za pomoci endoskopického přístroje preparovat tak, aby se dosáhlo ideál­ního postavení obočí. Součástí operce je i oslabení svalů, ovlivňujících pohyb obočí směrem dolů a tvorbu vrásek.

Velmi často je tato operace kom­binována s resurfacingem (viz. dále), který podporuje celkový omlazovací efekt zákroku.

Celou operaci lze provést jako jednodenní hospitalizaci. Pacient je propuštěn po umytí vlasů s elastickým podpůrným obvazem přes čelo. V pří­padě, že se vyskytuje otok kolem očí, jsou aplikovány v krátkých intervalech sáčky s ledem. Všechny svorky a stehy jsou odstraněny do 7-10 dnů po operaci.

 

Face-lift

Face-lifting  je   plasticko-chirurgická operace    s    dlouholetou    tradicí po celém světě. Nezamezuje projevům stárnutí, ale operační technikou zlepší vzhled obličeje včetně krku odstraněním nadbytečné kůže; jejím vypnutím a od­straněním některých vrásek přispěje k celkovému mladistvému vzhledu a svěžesti obličeje.

Zákrok lze kombinovat s laserovým resurfacingem. Někdy je vhodné, po určitém intervalu po face-liftu pro­vést i doplňující operaci očních víček.

Při konzultaci s plastickým chirurgem je posouzen věk pacienta, elasticita či ochablost kůže a rozsah vrásek. V  neposlední  řadě je   potřeba posoudit celkový zdravotní stav a zhodnotit psychologický aspekt operace, tj. co si pacient od ope­race slibuje.

Vlastní     zákrok     se     provádí většinou    v    celkové    anestezii, výjimečně v kombinaci místního znecitlivění a celkového podávání analgetik   a   sedativ   v   nitrožilní infúzi. Po umytí vlasů (nestříhají se) a důkladné dezinfekci operačního pole   se  vede   řez  ze   spánkové vlasaté   krajiny  kolmo   dolů  těsně před   boltcem   a   poté   se   zatáčí podél  ušního lalůčku  do záušního prostoru  dozadu  a končí opět ve vlasaté části na začátku týlní krajiny. Kůže obličeje a krku i s podkožím se postupně uvolní od spodiny tak, aby se dala vypnout, a tím došlo k částečnému vyhlazení vrásek v obličeji a na krku. U hlubokého face-liftu se k dosažení dlouhodobějšího efektu vypíná i hlubší vrstva, složená z povázky a mimických svalů. Úprava této vrstvy, nazývané SMAS, má zásadní důležitost pro výsledek operace a její trvanlivost. Nakonec se odstraní přebytečná kůže a rána se sešije.

Obvaz se odstraní 4. až 5. den po operaci, pacient si může umýt vlasy a dále je ošetřován již bez obvazu. V průběhu 10 až 14 dnů jsou odstraněny veškeré stehy. Hojení je čistě individuální: je potřeba počítat s lehkým otokem tváří a krku a někdy i s drobnými podkožními hematomy. Lehkou bolestivost operační rány je možno tlumit běžnými analgetiky. Efekt zákroku bývá patrný za 2-3 týdny po operaci.

 

Vstřebatelné injekční implantáty

Injekční implantát je výplň vpichovaná do příslušných míst pomocí tenoučké jehly ze speciální, sterilně uzavřené a přesně dávkované ampule. S pomocí injekčního implantátu lze nejen vy­plňovat vrásky, ale také modelovat rty, zahlazovat nerovnosti, jizvy a jiné defekty v kůži. Injekční implantáty působí rovněž jako prevence vzniku, respektive prohloubení vrásek. Výplň vrásku jakoby zespoda podpírá, a zamezuje tak jejímu prohlubování.

Nespornou výhodou je časová nenáročnost metody injekčních implantátů (přibližně za hodinu je vše vyřešeno) a fakt, že jde o minimálně invazivní zákrok. Všechny  injekční   implantáty může aplikovat pouze vyško­
lený    lékař    -    dermatolog. Samozřejmě   existují   zruční
a méně zruční lékaři a dobré méně dobré přípravky.

 

Kolagen (Zyderm, Zyplast)

Kolagenové implantáty jsou nejrozšířenější a nejpo­užívanější injekční implantáty. Používají se v USA od roku 1977. Přestože byly objeveny trvanlivější druhy implantátů, je kolagen stále vyhledávanou metodou.

Kolagen je látka vlastní lidskému tělu. Jde o bílkovinu, tvořící základ pojivových tkání, která je obsažena ve svalech, chrupavkách, kostech, podílí se na pevnosti, pružnosti a tvaru kůže. Pro kosmetické účely je používán hovězí kolagen, jehož struktura se velmi podobá lidskému kolagenu. Kolagenové implantáty jsou ideální k vyplňování hlubších statických vrásek (např. nosoretních rýh, okolí úst apod.), k modelaci rtů a k vyzkoušení estetické změny v obličejové partii před eventuální plastickou operací.

 

Účinek: Kolagen se vstřebává, rychlost je však velmi individuální. V prů­měru lze říci, že vydrží 3 až 6 měsíců, pak je třeba implantát obnovovat.

Způsob aplikace: Dermatolog velmi tenkou jehlou podebere vrásku a při vytahování jehly vytlačuje kolagen - ten tak zaplní cestu po vpichu. Jinou možností je vyplňování vrásky vpichováním maličkých kolagenových dávek těsně vedle sebe - podobně jako šicí stroj, bod po bodu.

Výhody: Snadná a téměř bezbolestná aplikace. Kolagenová injekce sama obsahuje anestetikum, které ošetřované místo znecitliví. Díky tomu, že je kolagen měkký, vpravuje se do tkáně snadno. K aplikaci se používá velmi tenká jehla, což snižuje nepříjemnost zákroku.

Nevýhody: Kolagenová injekce může vyvolat alergickou reakci. Měsíc před samotným estetickým zákrokem je nezbytné podstoupit test.

 

Botulotoxin A (Botox)

Botox je komerční označení pro látku Botulotoxin A, jež je produkována jedním druhem bakterií (Clos-tridium botulinum) a která specifickým mechanismem blokuje přenos nervového po­dráždění z nervového vlákna na sval, který se v důsledku této blokády nemůže sta­hovat. Botulotoxin A je nejprudší lidstvu známý jed, ale v medicíně se používá v tak minimálních dávkách, že se jeho toxický účinek nemůže zdaleka uplatnit. Opětovná funkce svalu je umožněna až po regeneraci svalových vláken, která nastává za několik měsíců.

Právě této skutečnosti se využívá jak při léčbě některých neurologických onemocnění, tak k dočasné eliminaci dynamických vrásek obličeje. Samotný výkon je jednoduchý a naprosto nebolestivý. Botox se po rozmražení aplikuje velmi jemnou stříkačkou a jehlou přímo do mimických svalů. Pacientka pocítí pouze malé štípnutí, a někdy i mírné pálení. Po aplikaci setrvá hodinu ve vzpřímené poloze a je žádoucí, aby po tuto dobu ty svaly, do nichž byl Botox aplikován, aktivně používala. Tímto cvičením se posílí vazba Botoxu, a tím i konečný účinek. Nástup je po 24 až 76 hodinách a svalová atrofie z nečinnosti je rozvi­nuta po 4 týdnech.

Regenerace nastupuje záhy a dle individuálních rozdílů vyžaduje 3 až 6 měsíců. Poté se aktivita svalů navrací k normálnímu stavu a dynamická vráska se zase tvoří. Pro obnovení účinku je nutné opakovat injekci Botoxu.

Nejčastěji se ošetřují vrásky nad kořenem nosu, tzv. glabela, na čele a vrásky při zevních očních kout­cích. Zajímavou indikací je úprava nadměrného pocení, kdy je botulický toxin aplikován do oblasti podpaží, dlaní a chodidel.

 

Kyselina hyaluronová (Hylaform)

Mezi užívanými implantáty je kyselina hyaluronová momentálně nejpopulárnější. Stejně jako kolagen, je i tato kyselina lidskému tělu vlastní. Účinek kyseliny spočívá v její schopnosti vázat vodu v kůži. Díky tomu dochází v místě zákroku ke zvětšení tkáně, a tím i k nadzvednutí kůže a zlep­šení její pevnosti.

Účinek: Opět jde o velmi individuální záležitost, v průměru je to 6 měsíců až rok. Při opakování aplikace se účinek prodlužuje - implantát podporuje i obnovu vlastní tkáně.

Způsob aplikace: Aplikace je nároč­nější než u kolagenových implantátů. Implantáty tohoto typu jsou hustší, mají charakter gelu. O to více cviku a zruč­nosti lékaře vyžaduje jejich úspěšná aplikace. Například u modelace rtů trvá zákrok přibližně hodinu.

Výhody: Na rozdíl od kolagenových implantátů není třeba provádět test na alergii. Oceňována je i delší trvan­livost výplní.

Nevýhody: Některá místa je třeba znecitlivět krémem Emla, rty pak klasickou zubařskou anestezií. To zvy­šuje časovou náročnost zákroku. Na­příklad na účinek krému je třeba čekat hodinu, injekční anestezie naopak delší dobu odeznívá.

Vzhledem k vyšší hustotě implantátů, náročnosti aplikace a délce celé proce­dury bývá reakce po zákroku výraznější než u kolagenu. Otok může být patrný ještě dva dny a postižené místo je citlivé až bolestivé.

 

 

Laserová a estetická chirurgie

 

Laserový resurfacing

Korekce vrásek na obličeji a laserový resurfacing celého obličeje doplňují chirurgickou metodu face-liftingu. Tyto operační postupy jsou velmi vhodné zejména v místech, kde selhává vypnutí kůže chirurgickou metodou.

K laserové operaci se doporučují vrásky statické a gravitační v nasolabiálních rýhách, u kořene nosu, kolem úst a očí.

Užívají se dva typy laseru -  uhličitý (CO2)  a erbiový. Příčinou   tvorby  vrásek   je postupný  úbytek  a   dege­nerace kolagenních vláken. Laserový resurfacing umožní remodelaci kolagenu,  kola-genní vlákna se během zákroku zkracují o třetinu a povrchová vrstva kůže se vyhlazuje.

Při použití CO2 laseru dosahujeme dlouhodobý kosmetický efekt. Hojení takto ošetřovaných míst trvá v průměru dva až tři měsíce, nevýhodou je rovněž začervenání kůže po tuto dobu. Úči­nek tohoto typu přístroje spočívá v odpaření povrchních vrstev tkání, dochází k destrukci buněk a jejich nahrazení novými, kvalitními buňkami. U novějších typů laserových přístrojů se může pomocí počítače nastavit různá hloubka působení paprsků.

Při použití erbiového laseru bývá doba hojení kratší asi o jednu polovinu než u CO2 laseru. Tento typ laseru užíváme obzvláště u mladších věkových kategorií (kolem 30ti let věku), u kterých je schopnost přestavby kolagenu větší. Kosmetický výsledek této metody je krátkodobější, ale může být v případě potřeby opakován. Povrchní, jemné vrásky odstraníme touto metodou úplně. U hlubokých vrásek docílíme výrazného zlepšení, i když je nelze zcela odstranit.

Laserový zákrok se provádí buď v jednotlivých oblastech obličeje, nebo komplexně na celém obličeji. Tato metoda se nazývá full face resurfacing. Je vhodná u pacientek středního a vyš­šího věku, kde se docílí výrazného kosmetického efektu. U obličeje s kož­ními nadbytky a sníženým napětím tkání či přebytky tkání se doporučuje chirurgický face-lifting doplněný laserovým resurfacingem, kterým se odstraní zejména paprsčité vrásky kolem očí a vrásky horního rtu. Tyto vrásky se chirurgickou metodou nedají odstranit.

Operace se provádí buď v lokálním umrtvení (injekční aplikací anestetika či nanesením krému, např. EMLA) v kombinaci s analgosedací, nebo v celkové anestezii, která se volí zejména u operace celého obličeje. Tento rozsáhlejší výkon může trvat až dvě hodiny. Po operaci se vytvoří otok obličeje, který se mírní přikládáním studených obkladů.

Domů se pacientka propouští vět­šinou den po operaci. Následující dny je obličej kryt suchými krustami, které se v průběhu čtrnácti dnů odloučí. Mírné začervenání kůže v místech aplikace laseru vymizí během tří až šesti měsíců. Pacientce se zakazuje jeden rok opalování, aby nedošlo ke vzniku nežádoucích pigmentací. Po celou tuto dobu je vhodná aplikace zjemňujících krémů.

Laserový full-face resurfacing lze v jedné době kombinovat s en-doskopickým zvedáním obočí, ope­rací očních víček a chirurgickým face-liftingem...

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...