Možnosti klasické medicíny bývají často vyčerpány a co se týče preventivní medicíny jsou možnosti omezené a hůře proveditelné. MUDr. Milan Nasswettr (Olomouc) internista a homeopat zabývající se preventivní medicínou, vytvořil s tricholožkou  Alenou Šamanovou   a dalšími odborníky komplexní vlasovou diagnostiku, na základě které lze mnohé nemoci včas podchytit a chronické problémy léčit.

 

Co si mám představit pod pojmem komplexní vlasová diagnostika ?

 

Naše komplexní vlasová diagnostika má dvě části. První je zevní - trichologická, kdy jsme to nejlepší z této oblasti převzali na stáži v San Marinu od Italů. Od nich máme i trichologické vybavení, přístroj Hairanalyzer, kterým vyšetřujeme poruchy ovlasené části pokožky a problémy s vlasy vůbec. Pod kamerou, která současně slouží jako mikroskop, zhodnotíme stav pokožky. Následně prohlédneme vlasový stvol, kořínek a zjistíme, zda je přítomen mazotok tukový, potní  či olejový. Pak podle italského vzoru používáme k zevní léčbě jejich polofarmak. Podobný typ prostředků je u nás zahrnut pod pojem léčebná kosmetika. Nicméně Italové tato polofarmaka vyvíjeli více jak 20 let a používají důsledně přírodní extrakty. K problému ale přistupují zevně. Vlasy vyživují, zkouší zamezit mazotoku apod.

Pokud ale zjistíme, že většina vlasů má atrofický kořínek, tzn., že je zaschlý nebo nemá vyvinutou cibulku, tak přistupujeme k druhé části - analýze prvků ve vlasech.

 

Proč jenom z vlasů ?

 

Vlasy, pokožka a nehty jsou obrazem našeho zdravotního stavu. Analýzu z pokožky provedeme těžko, protože získání vzorku by bylo bolestivé a problematické. Nehty sice lze jednoduše nastříhat, ale každému rostou jinak rychle a řada lidí pracuje s určitými látkami, které znehodnocují výtěžnost vyšetření. Nehty jsou pro nás vhodné, když člověk trpí alopecií a nebo nemáme dostatečné množství vzorku vlasů.

Vlas je buněčná struktura, takže jak je stabilní vlas v prvkovém zastoupení, tak to vypadá ve všech buňkách v těle. A to je pro odborné lékaře velice přínosné, protože tyto informace nám vyšetření séra neposkytne. Vyšetření vlasů je 50x  přesnější, čili jsme schopni i preventivně zjistit, jaké metabolické tendence ve vlasech a vlastně v celém organizmu probíhají a kam směřují.

 

Jak se vlasy vyšetřují a co se tím zjistí?

 

Vyšetřují se metodou atomové fotospektrometrie. Je to složitý proces, kdy z popelu ze spálených vlasů je připraven roztok, který se dále analyzuje. V podstatě se jedná o metodu,  které se u nás běžně používá např.v soudním a pracovním lékařství. Analýzou dokážeme zjistit, které prvky tělu skutečně chybí. Celý náš organizmus lze přirovnat k velmi složité chemické továrně se složitými vztahy. Určité disproporce a nedostatek jednotlivých prvků mohou časem vést k vývoji různých chorob.

 

Jak k úbytku látek v těle dochází ?

 

Z našeho hlediska vzniká onemocnění v pěti fázích. Vstupní fáze nastává tehdy, kdy se vyčerpávají zásoby ve tkáních v rámci normálních hodnot.To se týká např. člověka, který nadměrně fyzicky pracuje, vyčerpá své rezervy, ale je schopen pomocí vhodné vyvážené stravy a třeba  vitaminovými suplementy nedostatek doplnit. Patří sem i vrcholoví sportovci.

Pak nastává fáze biochemická, kdy se tyto změny prohlubují a začínáme je nacházet na některých tkáních a orgánech. Lehce přístupné jsou kůže, pokožka, nehty, vlasy. V této fázi už nestačí tělo přesouvat minerály a stopové prvky k životně důležitým orgánům a začíná obětovat to, co není pro něj důležité.

Fáze fyziologická se projevuje např. u vlasů vypadáváním, ale i změnou jejich kvality.V této fázi není ze séra nedostatek látek zjistitelný. Člověk se necítí zdravý, neprojevují se však klinické známky nemoci. Takže pokud člověk přijde k lékaři, může být považován i za simulanta a někdy se tento stav uzavírá jako únavový syndrom. Odtud k nám přichází momentálně nejvíce pacientů a využívají naší metodu.

Po určité době nastává fáze klinická, kdy jednotlivé orgány v těle začínají selhávat a propouští membrány jednotlivých buněk. Změny jsou zjistitelné ze séra, klinické příznaky může lékař diagnostikovat. Tady začíná diagnosticky pracovat klasická medicína.

Při anatomické fázi nastávají těžké orgánové změny, např. pozánětlivé změny ledvin, kameny v ledvinách a ve žlučníku atd. V této fázi lze nemoc odhalit pomocí ultrazvuku, RTG, CT, magnetickou rezonancí aj.

 

Mohou tuto metodu využít těhotné ženy ?

 

Těhotné ženy mají zvýšený nárok na výživu a tedy mohou naší metodu využít ke zjištění aktuálních hodnot prvků ve svém těle před početím. Pomohou nejen sobě, ale i plodu, na který své nedostatky jinak přenáší. Ale hlavně mohou svůj organizmus vyladit a tím zlepšit šanci na oplodnění. Samozřejmě v tomto případě se musí vyloučit organické postižení a další anomálie.

 

Popište, prosím, samotné vyšetření.

 

Používáme vlasy nebarvené z týlní krajiny, protože odtud jsou nejméně poškozené. Vlas odstřiháváme od pokožky v délce 3-4 cm. Rychlost růstu vlasu je 1 cm za měsíc, takže z ustřižené délky poznáme metabolické tendence, které probíhají v období 3-4 měsíců, což je úžasné. Z vyšetření séra lze zjistit jen momentální stav, který nemusí být stejný už druhý den.

Potřebujeme množství ve velikosti polévkové lžíce, takže vlasy prostříháváme z různých míst týlní krajiny, aby nebylo nic poznat. Vlasy posíláme k analýze do laboratoře v Polsku a do 5 týdnů nám chodí výsledek vyšetření s komentářem, který po vyhodnocení provádí MUDr.Jaroslav Orlík.

 

Co vyšetření zjistí ?

 

Výsledkem je vyšetření 24 stopových prvků a 5 toxických prvků. Zjistíme aktuálně naměřenou hodnotu a tu poměříme s průměrnou hodnotou v naší populaci. K tomu slouží porovnávací graf, který ukáže výrazné disproporce a nedostatky. Problémem dnešní doby jsou špatné stravovací návyky, příjem nekvalitních suplementů, životní styl atd. a to vše se v tomto grafu projeví.

Specialitou polské laboratoře je určování vzájemných poměrů prvků. Určíme, jaký je zkoumaný člověk  metabolický typ, zda pomalý nebo rychlý. Vycházíme z obsahu vápníku a fosforu v buňce. Zjistíme jak buňka funguje, kolik má energie, protože např. fosfor slouží jako palivo pro mitochondrii, což je vlastně buněčná elektrárna.

 

 

Co vyplývá ze zjištění o metabolickém typu ?

 

Lze najít určité společné rysy. Pomalý typ má většinou problémy s nízkým tlakem, nízkou tělesnou teplotou a trpí chladem  končetin. Častěji se u něj objevují stavy chronického napětí a dochází u něj k hromadění tukové tkáně v oblasti hýždí a bederní krajiny.Rychlý typ má vyšší tělesnou teplotu, protože se buňka  chová jako motor ve vysokých otáčkách a více se zahřívá. Tito jedinci se nadměrně potí, mají vyšší tlak, mohou být přecitlivělí a přibírají na

hmotnosti v pase a v oblasti  ramen. Každý z nás se pohybuje někde v pásmu od pomalého typu k rychlému, neexistuje ideální stav.

 

Co je výsledkem celého vyšetření ?

 

Výsledkem  celého vyšetření je určení metabolických tendencí organizmu.

Na základě určení metabolického typu můžeme následně provádět dietologická doporučení. Třeba příjem vápníku a tuku zpomalí rychlý typ a naopak omezení vápníku a zvýšený příjem fosforu pomalý typ zrychlí.

 

Jak pak postupujete u pacienta, který trpí osteoporózou a zároveň je pomalým typem ?

 

Z našich zjištění vyplývá, že pomalý metabolický typ má v buňkách vápníku dost, ale v séru ho má málo. Vápník se dostává do buněk a pravděpodobně zamezí přísunu dalších prvků přes membránu . V séru je ale vápníku málo. V tom okamžiku to funguje tak, že analyzátor vápníku v těle (v  hypothalamu) reaguje na nízkou hladinu vápníku v séru, vyšle tělu signál a dá pokyn k odbourávání vápníku z kostí. Přesto, že v buňce je vápníku dostatek. Proto léčba osteoporózy pomocí preparátů vápníku nemusí u každého zabrat, i když ji nevylučuji. Metabolismus vápníku v těle je velmi složitý a stále ne zcela prozkoumaný.

 

Ještě něco zkoumáte ?

 

Ze vzájemných poměrů prvků v těle můžeme zjistit, jak funguje celá hormonální osa, Zajímá nás především štítná žláza a nadledviny a podle jejich funkce rozeznáváme čtyři metabolické podtypy. Dále nás poměr vápníku a hořčíku v buňce upozorní na stav svalového napětí. Dozvíme se, jaký je metabolizmus železa, o poměru zinku a mědi, jejichž  poměr určuje hladinu estrogenů a progesteronu a z toho můžeme určit, jaká je funkce ovarií. A bylo by toho ještě na delší vysvětlování a na to zde není prostor.

 

Co pak doporučujete ?

 

Závěry našich vyšetření nejsou diagnózy, ale metabolické tendence. Chápejme to tak, že určíme, k čemu je vyšetřovaná osoba náchylná. Záleží pak vždy na lékaři, který s pacientem vede konzultaci, aby vše řádně vysvětlil a pomohl mu disproporce  prvků v těle upravit pomocí preparátů s vysokou využitelností organizmu. Současně by měl klient upravit pitný režim a změnit stravovací návyky podle našich doporučení.V ideálním stavu přijde pacient ke kontrolnímu vyšetření za 4 měsíce. Naším cílem je prevence. Poznat co se v organizmu děje a předejít komplikacím a to u osob zdravých, ale i již nemocných, kdy doplněním chybějících prvků, úpravou diety a pitného režimu můžeme podpořit léčbu.

 

 

Jak je tato metoda rozšířená?

 

V rámci České republiky  provádíme asi 300 analýz měsíčně. Proškoleno je více než 70 lékařů a dalších osob, zajímajících se o zdravý životní styl. Odbornými konzultanty však  mohou být pouze lékaři.

Já osobně analýzu prvků ve vlasech považuji za geniální metodu 3.tisíciletí a mrzí mě, když ji mnozí lékaři zavrhnou dříve, než se s ní podrobněji seznámí.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...