Ing. Mária Stančíková, CSc. je uznávaným odborníkem ve výzkumu pojivových tkání. Její práce se týkají hlavně sledování vlivu léků na degradační mechanizmy pojiva, zejména  kolagenu. Spolu se svými spolupracovníky sleduje účinek potenciálních léků a nových terapeutických postupů na experimentálních  modelech u zvířat. Tyto modely využívá také na sledování účinků orálně aplikovaného kolagenu.  Je autorem a spoluautorem více než 200 vědeckých publikací.

Jejím mnohaletým pracovištěm je  Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanech na Slovensku, který vede Prof. MUDr. Rovenský, DrSc. Tento ústav je specializovaným  klinickým pracovištěm, kde se léčí  pacienti se závažnými formami revmatických chorob z celého Slovenska. Zavádí nejnovější diagnostické postupy a terapie jakými je i biologická léčba.

 

 

 

Můžete nám říci něco o nových poznatcích týkajících se osteoartrózy?

 

Osteoartróza (OA) byla dříve považovaná jen za degenerativní onemocnění kloubu, ale ve skutečnosti se OA jako klinická entita vyznačuje i zánětlivými příznaky. Tvorba osteofytů nebo sklerotizace subchondrální kosti jsou reparativní, zánětlivé procesy. I když destrukce chrupavky je hlavním projevem osteoartrózy, patologický proces nemusí nutně začít v chrupavce, ale třeba v subchondrální kosti. Objev zánětlivých cytokinů (TNF, IL-1, IL-6), růstových faktorů, degradačních enzymů, které při OA též působí, naznačují další cíle léčby. Vedle analgetik a nesteroidních antirevmatik už máme tzv. strukturu modifikující léky pro osteoartrózu, které zasahují do patologického procesu a chrání chrupavku před další destrukcí. 

 

 

 

Jakou úlohu hraje při osteoartróze kolagen ?

 

Kolageny jsou základním bílkovinným komponentem mezibuněčné hmoty pojivových tkání jako jsou chrupavky, šlachy, kosti, kůže, cévy a další. Molekuly kolagenu se ukládají do supramolekulových struktur a dodávají těmto tkáním jedinečné biomechanické vlastnosti.

V postižené chrupavce jako první degradují proteoglykany a až poté kolagen. Degradace kolagenu však už znamená definitivní zborcení chrupavky a její nenávratné poškození.  Při OA, podobně jako při artritidě, i když v menší míře, nacházíme protilátky proti kolagenu typu II a I v séru i kloubní tekutině, které se tvoří proti kolagenovým fragmentům pocházejících z odbourávaných tkání.

 

 

Jaké známe kolageny?

 

Společným znakem kolagenů je přítomnost trojité spirály a-helixu v molekule. Dosud bylo v lidském těle charakterizováno 19 druhů kolagenů, z toho kolagen typu I je nejrozšířenějším. Přitom jiné typy kolagenu jsou v chrupavce, jiné ve šlachách, kostech nebo meziobratlových ploténkách. Málo známou skutečností je, že 50 % veškerého kolagenu v těle je v kostech, z toho 90 % je kolagenu typu I. V chrupavce je nejvíc kolagenu typu II, ale jsou zde i minoritní kolageny typu IX, X, XI, VI a v artrotické chrupavce i kolagen typu I. V oblasti kolagenů se stále bádá a až budoucnost ukáže, jak se nové objevy uplatní při léčbě artrózy a artritidy. První studie jsou pozitivní.

 

 

Jak je možné, že malé množství denní dávky čistého kolagenu je účinné?

 

Předpokládaný mechanizmus účinku tak malého množství kolagenu vysvětluje orální tolerance. Pod tímto pojmem rozumíme funkční změny imunitního systému, ke kterému dochází za určitých podmínek po kontaktu antigenu se slizničním imunitním systémem tenkého střeva. Je to imunoregulační mechanizmus, který chrání organizmus před poškozením potravinovými antigeny. Malé množství bílkovinného antigenu  (0,02 - 10 mg) po kontaktu se slizničním imunitním systémem ( důležitou úlohu v tomto procesu hrají buňky Peyerových plaků) indukují tvorbu tzv. regulačních T- lymfocytů, které tvoří protizánětlivé cytokiny Il-10, IL-4, TGF-β. Tyto buňky cirkulují a dostanou se i do kloubu, kde se po opětovném kontaktu s antigenem stimulují a jako odpověď opět  tvoří protizánětlivé cytokiny. 

Atelokolagen, používaný v Colafitu, je sice zbavený  koncových telopeptidových částí, ale zachovává helickou strukturu kolagenu, proto název pseudokrystalický.  Helickou strukturu žaludeční kyselina nenaruší  a kolagen se v nezměněné formě dostane do střeva. Na takto podané malé množství  antigenu (kolagen typu I nebo II) se předpokládá, že organizmus zareaguje vznikem aktivní formy orální tolerance, buňkovou supresí. Určujícím faktorem pro daný proces je množství aplikovaného antigenu  (kolagenu),  které je v tomto případě velmi malé.

 

 

Co ještě ovlivňuje účinek kolagenu ?

 

Příjem a osud kolagenu se může výrazně lišit v intestinálním traktu zdravého a nemocného člověka. Orální toleranci mohou také ovlivnit léky, např. nesteroidní antirevmatika, glukokortikoidy a imunomodulační léky. Důležitým faktorem je i zdroj kolagenu.

 

 

 

A co je zdrojem k výrobě lyofilizovaného kolagenu typu I?

 

Výchozím zdrojem pro výrobu kolagenu typu I pro komerční přípravek Colafit jsou hovězí Achillovy šlachy. Já sama jsem se mnoho let účastnila výzkumu kolagenu u Prof. Trnavského a izolovali jsme ho ze všeho možného - z kůže krys, z telecí kůže a chrupavek aj. Výhodou výroby kolagenu z Achillových šlach je, že obsahuje skoro čistý kolagen typu I a navíc  patentová úprava zajišťuje onu výjimečnou čistotu 99,9 %.

 

 

 

Čím se liší Colafit od ostatních kolagenů na trhu?

 

Colafit je výživový doplněk a obsahuje čistý (99,9%) lyofilizovaný kolagen typu I pro orální použití. Na rozdíl od většiny výživových doplňků na trhu, které obsahují želatinový hydrolyzát, Colafit obsahuje nativní kolagen a to znamená, že zachovává svoji  přírodní helickou  strukturu. Želatinové hydrolyzáty jsou zbaveny přírodní  struktury a tím nejsou schopni vyvolat orální toleranci.

 

 

Vím, že jste v NÚRCH prováděli s  nativním kolagenem studie. Jaké měly výsledky ?

 

Bylo to v r.1997 a jednalo se o otevřenou pilotní studii, která měla potvrdit účinek Colafitu jako potravního doplňku při OA. Studii prováděli MUDr. Stančík a MUDr. Popracová u pacientů s OA kolena a kyčelního kloubu. Pacientů bylo 20 o průměrném věku 54,6 let, kteří užívali 1 kostku (8 mg kolagenu) ráno nalačno. Sledovalo se skóre Lequesnova indexu na začátku, po tříměsíčním užívání preparátu a po následné tříměsíční pauze. Většina pacientů měla prokazatelně zlepšené funkce a hlavně se zmírnila bolest. Na základě této studie se rozběhla větší kampaň na seminářích, odborných fórech, kongresech a Colafit se dostal do povědomí lekařů a pacientů i bez bombastické reklamy.

 

 

 

 

 

Je užívání kolagenu omezeno ?

 

Mám zkušenost i se svými spolupracovníky, kteří z obavy, aby se nevrátila bolest a problémy, užívají čistý kolagen stále už 3-4 roky. Vyléčit se samozřejmě OA nedá, je to nevratný proces. Můžeme maximálně tuto chorobu zabrzdit, zpomalit rozklad chrupavky a změnu kloubních struktur. Nežádoucí účinky při léčbě Colafitem nejsou známé.

 

 

Máte další ohlasy uživatelů ?

 

V roce 2006 společnost DACOM Pharma vytvořila dotazník, který byl rozeslán lidem z firemní databáze adres.  Týkal se především kloubů a byl v něm dán prostor pro subjektivní hodnocení pacientů. Hodnotili v něm svoje kloubní potíže, jejich bolestivost při pohybu či v klidu, před užíváním Colafitu a po jeho užívání v různých časových intervalech. Dotazníková akce, kterou můžeme také nazvat spotřebitelskou studií, měla velkou úspěšnost, která se dá měřit vysokou návratností. Vrátilo se více jak 350 správně vyplněných dotazníků, jejichž vyhodnocení jednoznačně prokázalo, že  Colafit snižuje ztuhlost kloubů, intenzitu bolesti a zlepšuje funkci postiženého kloubu.

Dalším zajímavým zjištěním byly i vedlejší účinky. Uživatelům se zlepšila kvalita nehtů, vlasů a pokožky. Jiným případem byl poslaný úsměvný příběh, kdy dcera dala pod stromeček své matce Colafit a ona ho napřed nedůvěřivě vyzkoušela na své koze s bolavou nohou. Po dvou měsících si žádala od dcery Colafit pro sebe, protože koze se ulevilo.

 

  

Chystáte další studie nebo ankety ?

 

Na definitivní ověření pozitivního  účinku Colafitu při léčbě OA právě  probíhá větší studie, jejíž vyhodnocení bude hotové koncem roku 2009. Jedná se o placebem kontrolovanou multicentrickou studii, která je dvojitě zaslepená. Což znamená, že lékař ani pacient neví, zda dostává kolagen nebo placebo. Studie se provádí na 100 pacientech u nás v NÚRCH a na ortopedii v Banské Bystrici.

 

 

Kde se ještě dá využít orálně podávaného kolagenu ?

 

Kolagen typu I byl použitý i v léčbě pacientů se systémovou sklerózou.  To je velmi závažná nemoc postihující kůži, cévy a vnitřní orgány. Mechanizmus onemocnění není příliš objasněný, vyznačuje se převážně fibroproduktivními změnami. Pacienti produkují nadbytečné množství kolagenu, hlavně typu I a III, což se projevuje vznikem tuhé kůže, která na tváři způsobuje nepohyblivou masku a na těle zhrublou kůži. To je lokalizovaná sklerodermie. Při napadení i vnitřních orgánů hovoříme o systémové skleróze. Zatím na tuto chorobu neexistuje lék, který by ji zastavil. Američani asi před 9 lety začali podávat sklerodermikům kolagen typu I izolovaný z telecí kůže. Výsledkem bylo snížení kožních projevů a plicního postižení. V NÚRCH se kolagen typu I ve formě Colafitu aplikoval  10 pacientům se systémovou sklerózou po dobu 1 roku. U některých pacientů jsme pozorovali snížení kožních projevů. Tato studie pro malý počet pacientů nebyla publikovaná. Minulý rok v červnu vyšel článek o výsledcích dvojitě slepé, placebem kontrolované studie s kolagenem typu I při systémové skleróze. Kolagen typu I  byl podáván 168 pacientům. Zjistilo se, že hlavně u pacientů v pokročilém stadiu, kteří mají delší dobu sklerodermii, kolagen typu I významně zlepšuje kožní projevy. Byly anoncované další studie u pacientů se systémovou sklerózou.

 

 

 

Mluvíme o zvýšené tvorbě kolagenu typu I a přitom jeho další příjem organizmu pomáhá?

 

I při systémové skleróze mechanizmus účinku kolagenu typu I se vysvětluje orální tolerancí, mechanizmem aktivní buňkové suprese.  Jsou to pravděpodobně opět některé protizánětlivé cytokiny, které mohou normalizovat narušenou funkci fibroblastů a zmenšit zánět.

 

 

Může pomoci kolagen i u revmatoidní artritidy?

 

Revmatoidní artritida je těžkým zánětlivým onemocněním s narušeným imunitním systémem, kdy jsou pacienti léčeni těžkými imunosupresivy. Dílčí výzkumy ukazují, že hlavně kolagen typu II může snížit symptomy artritidy u některých pacientů. Dobré výsledky byli popsané při dětské - juvenilní idiopatické artritidě. Úspěch je přičítán orální toleranci vyvolané kolagenem.

 

 

 

 

 

Provádíte na toto téma také nějaké studie ?

 

Účinek orálně aplikovaného nativního kolagenu typu I a II jsme otestovali na modelu adjuvantní artritidy u potkanů.  Artritida u zvířat se vyvolá usmrcenými mykobakteriemi. Podobně jako lidé s revmatoidní artritidou mají opuchlé zadní končetiny, nemohou se ani pořádně pohybovat, zhubnou a vypadají zuboženě. V případě, že kolagen podáme orálně alespoň  3 x  v dávce 5 nebo 10 µg před aplikováním mykobakterií, i tak neuvěřitelně malé množství průkazně inhibuje vývoj artritidy.   

 

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...