Česká populace stárne, ale to neznamená, že se automaticky musí zvyšovat počty nemocných a snižovat kvalita života. Musíme sami přistupovat zodpovědně ke svému zdraví. Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.,přednosta urologické kliniky FN Brno, má velké přání: aby muži včas začali řešit problémy spojené s prostatou a tím předcházeli zbytečným komplikacím, které zatěžují a ohrožují jejich organizmus a ekonomiku zdravotního systému.

Nemoc je obtěžující pro celou rodinu, a tak hlavně manželky a partnerky mohou být pojítkem mezi nemocným a lékařem - mohou už v počátcích muže k lékaři nasměrovat.

 

K čemu prostata slouží, jaký je to orgán ?

 

Prostata je svalový žláznatý orgán ve velikosti 3 - 5 cm a v mládí bývá přirovnáván např. ke kaštanu. Nachází se pod spodinou močového měchýře a obepíná jednu část močové trubice. S věkem se prostata zvětšuje, utlačuje tuto močovou trubici a může tím působit problémy s močením. Fyziologická funkce prostaty  spočívá ve vytváření nosné tekutiny, v medicíně mluvíme o vehikulu, pro spermie. Obsah produkovaný prostatou a semennými váčky ležícími těsně za prostatou je ejakulát, vycházející při pohlavním vyvrcholení z těla ven. Ještě před tím se spojí se spermiemi, které se tvoří ve varlatech. Takže hlavní funkce prostaty je v reprodukci mužského organismu. Při potížích s prostatou může dojít k řadě problémů, vedle obtíží s močením také k tzv.suché ejakulaci, kdy se ejakulát nemůže dostat ven močovou trubicí, skončí v močovém měchýři a ven z těla vyjde až při močení.

Prostatě se také česky říká žláza předstojná, předpokládá se, že také chrání močové cesty před vznikem infekce. Zcela dokázané to ale není.

 

Jaké známe onemocnění prostaty ?

 

Existují tři základní onemocnění. Zánět prostaty, nezhoubný nádor a zhoubný nádor. Závažnost onemocnění jde v pořadí jak jsem je jmenoval. Je pozoruhodné, že jednu prostatu mohou během jednoho života postihnout všechna tři onemocnění, a to následně i současně.

 

1.Zánět prostaty :

Začíná obvykle v mladém věku, s nástupem sexuálního života. Infekce nejčastěji vstupuje zvenčí močovou trubicí, tzv. ascendentně. Postihuje častěji promiskuitní jedince. S tímto onemocněním se setkáváme hlavně ve věku 20 až 40 let. Zánět rozlišujeme na  akutní, náhlý, který může být do určité míry až životu nebezpečný a chronický, vleklý.

Akutní se projevuje vysokými horečkami, silnou těžce lokalizovanou bolestí na hrázi a u konečníku a zároveň mohou i nemusí nastat problémy při močení, tj. pálení, řezání. Někdy zvětšená prostata utiskuje močovou trubici a tím nedovolí pacientovi vymočit se.

Léčba se provádí derivací moči, tzn. že moč je dočasně odvedena z močového měchýře mimo močovou trubici, zpravidla invazivně hadičkou vedenou nad sponou stydkou. A samozřejmě je nutné aplikovat širokospektrá antibiotika, a to i nitrožilně. Může se stát, že zánět vyústí v absces, tj. nahromadění hnisu, pak je třeba zavést dreny všude tam, kde se hnis vyskytne.

 

Nastane tato situace pouze akutně nebo i nedbalostí a odsouváním problému ?

 

Obě situace jsou možné, příčinou může být i nedostatečná počáteční léčba. Akutní prostatitida se musí léčit agresivně, hned a dostatečně dlouho. Zánět může přejít do chronického stadia, kdy je buď nedostatečná léčba v počáteční fázi nebo brzy ukončená léčba akutního zánětu. Chronický zánět  má příčinu jednak v pohlavně přenosných chorobách , což zdaleka nemusí být pouze kapavka a další, ale existuje celá řada bakterií, virů a dalších infekčních agens (původců), které mohou vyvolat záněty prostaty. Na mnohé jsou obvyklá antibiotika neúčinná a o to je léčba komplikovanější.

U chronické prostatitidy není dokázáno, že by byla životu nebezpečná, ale značně život znepříjemňuje. V poslední době se hledají určité souvislosti mezi chronickým zánětem a karcinomem prostaty, ale zatím není vysloven jednoznačný závěr. O zánětu prostaty laici mnoho informací nemají, více mediálně známý je nádor.

 

2.Nezhoubný nádor :

Benigní prostatická hyperplazie (BPH) je onemocnění, které prakticky postihuje každého stárnoucího muže a bývá označována jako nejčastější nezhoubný novotvar u mužské populace. Obvykle se uvádí, že je to onemocnění mužů starších 50let, i když jsou samozřejmě výjimky. Z histologického materiálu víme, že první mikroskopické známky zbytnění prostaty nastávají po 40 věku života muže. Vzniká zbytněním určité části žlázy, která nejtěsněji sousedí s močovou trubicí.

 

Prevence neexistuje ?

 

Ne, nedá se tomu zabránit. Existují jen takové, po kterých asi těžko někdo bude toužit, a to kastrace a nedožití vyššího věku. Prostě BPH postihne každého muže, který se dožije určitého věku a má normální produkci mužských pohlavních hormonů ve varlatech, ale ne u každého se projeví potížemi. Zhruba 50% mužů má problémy a z těchto pacientů jen určitá část (25%-50%) potřebuje invazivní zásah lékaře. Větší část tedy operaci nepotřebuje, ale nemoc postiženého obtěžuje a musím dodat, že nejenom muže, ale z různých důvodů i partnerku. Muž je nevrlý, v noci často vstává a budí tím okolí, žena sama má obavy o jeho zdraví.

BPH ve velkém procentu muže neohrožuje na zdraví a na životě. Je jen malá skupina mužů, u kterých se toto nezhoubné zbytnění komplikuje vznikem dalších přídatných onemocnění. Většinou to jsou opakované infekce močových cest, močové kameny, opakované krvácení z prostaty, městnání moči nad prostatou, které vede ke špatnému vyprazdňování a městnání, a  může postihovat až horní močové cesty a to zase vede až k nedostatečnosti ledvin. Tyto komplikace jsou potom absolutní indikací k operačnímu řešení a vznikají zanedbáním nemoci, proto je nutné včas navštívit lékaře a tím se vyhnout zbytečné operaci.

Prvními příznaky BPH jsou problémy s močením. Každý muž ale tyto problémy vnímá jinak. Podobně, jako jsme mluvili v minulém čísle časopisu o inkontinenci u žen, je to u mužů. Stejný problém s močením může některé muže invalidizovat a druzí to za problém nepovažují. Proto existuje dotazník (I-PSS), kterým objektivně zjišťujeme intenzitu a závažnost potíží s močením.

 

Které potíže s močením souvisí ?

 

Schematicky se dělí na potíže jímací a vyprazdňovací, související se schopností jímat a vyprazdňovat močový měchýř. Iritační-jímací, představují časté močení, až urgentní inkontinenci a noční močení, které je ze všech symptomů vnímáno nejhůř, protože muž, který se opakovaně budí po 1,5 hod.spánku, je trvale vyčerpaný.Ve dne je pak ve svých aktivitách limitován např. delší cestou v autobuse, rozmístěním veřejných toalet atd. Může nastat i extrém, kdy muž je nucen močit až každých několik minut.

 

Existují inkontinenční pomůcky pro muže ?

 

Ano existují. Z anatomického hlediska se lépe aplikují než u žen, mají tvar kapsičky, kondomu. Většinou se používají na přechodnou dobu po operaci, po které může inkontinence někdy v malém procentu vzniknout. Jako řešení problémů, které můžeme vyřešit, jsou samozřejmě vhodné jen jako doplňkové opatření na dobu dočasnou.

 

A potíže s vymočením ?

 

Při vyprazdňovacích potížích muž močí delší dobu a menším proudem, ale to je pro něho obvykle méně obtěžující, než potíže jímací. Extrém se v tomto případě nazývá retence moči, kdy se močení  prakticky zastaví. Rovnováha mezi odporem a vyprazdňovací schopností močového měchýře je zvětšenou prostatou narušena. V tomto případě musí muž vyhledat odborníka, který provede invazivní zásah, zavedení katetru do močového měchýře. Pro pacienta je to ovšem vysvobození z velkých potíží.

 

Jsou muži ochotni při počátečních potížích navštívit lékaře ?

 

Jak už jsem minule říkal, muži požáry hasí a jsou ke svému zdraví méně zodpovědní než ženy, které chodí pravidelně na gynekologické prohlídky. Nevím, zda je to výchovou nebo pohlavím nebo kombinací obojího. Je to ale fakt. Prostě jsme odlišná pohlaví a neznamená to, že muži nebo ženy jsou horší. Slibuji si od propagace problémů s prostatou, že právě ženy dají impuls svým partnerům a přimějí je jednat včas. Upřímně řečeno, každá inteligentní a schopná žena dokáže muže dostat tam, kam chce ona. Někdy je to v delším časovém horizontě, ale nakonec většina mužů jejím přáním podlehne.

 

Není oddalování návštěvy lékaře spojeno s obavou z operace ?

 

Hlavním motorem, proč jít k lékaři s problémy prostaty a močového měchýře, je to, že i malé problémy, které ale muže obtěžují, mohou být odstraněny nebo alespoň uspokojivě zmírněny méně invazivním způsobem a včas. V neposlední řadě je to zjištění rakoviny prostaty (o které bude řeč později) včas, tehdy, když ji ještě můžeme vyléčit. BPH je progredující onemocnění, které se s časem zhoršuje. Nedokážeme přesně říci jak rychle, ale máme k dispozici vyšetření, která pacienta ohlídají (PSA) a účinné racionální léky. Můžeme výrazně zlepšit tzv. LUTS („Lower urinary tract symptoms" -  symptomy dolních močových cest) a zlepšit kvalitu života muže s BPH i bez operace. Mám čerstvý případ pacienta odeslaného k nám na operaci, nabídl jsem mu nejprve medikamentózní léčbu a výsledkem byl po měsíci užívání telefonát, kdy operaci odmítl s tím, že potíže nemá.

 

Jaké léky jsou pro BPH k dispozici ?

 

Preparátů pro léčbu symptomů BPH dnes existuje celá řada ve dvou hlavních skupinách léků. První působí jako myorelaxancia,  tzn.uvolňují svaly, a nazýváme je alfa-blokátory. Původně vznikly z léků působících na všechny svaly v těle. Teď máme k dispozici selektivně působící jen na svalovinu prostaty, čímž zvyšují výtok moči. Druhá skupina léků jsou inhibitory 5-alfa-reduktázy zasahující do metabolismu mužského pohlavního hormonu, testosteronu. Nemají nežádoucí kastrační účinky, působí až uvnitř prostatické buňky. Novinkou je, že jako jediné prokazatelně působí preventivně, zabraňují progresi nemoci. Dokáží zmenšit velikost prostaty až o 30%, zlepší průtok moči, snižují riziko retence moči až o 50% a snižují riziko nutnosti operace. Nežádoucí účinky těchto moderních léků jsou velmi nízké. Farmaka je nutné užívat stále. Máme dobré zkušenosti i s kombinací obou skupin léků v racionálních konkrétních indikacích.

Velmi rozšířené jsou tzv. fytopreparáty (extrakty z rostlin) volně dostupné v lékárnách. Zatím ale nebyly provedeny žádné racionální a dlouhodobé studie jejich účinků. Totéž platí o stopových prvcích: zinek, selen. Není k dispozici jednoznačný závěr a proto je není možno s klidným svědomím doporučit. To že nepůsobí nežádoucí účinky není zcela jasné, protože se nejedná o léky a výskyt těchto nežádoucích účinků u nich nebyl zkoumán. Nezanedbatelný při této léčbě je také placebo efekt, který může výrazně zlepšit psychickou pohodu a zmenší přeceňování potíží.

 

A když konzervativní léčba nepomáhá ?

 

Klasickou metodou je otevřená operace, kdy z řezu v podbřišku vyoperujeme část zvětšené prostaty. Ta se používá u operace velkého objemu BPH, nad 100g.. Pro pacienta je lepší  v současnosti používaná endoskopická metoda. Přes močovou trubici zavedeme endoskop a vysokofrekvenčním elektrickým proudem řežeme prostatickou tkáň. Endoskopicky se používá také holmiový laser, kdy se u menších velikostí BPH tkáň vypaří u větších ji velmi šetrně „vyloupneme" jako při otevřené operaci s tím rozdílem, že místo prstu je použito tenké laserové vlákno a celý výkon se rovněž provádí endoskopicky (bez otevřené operace).

 

Mohou při BPH nastat sexuální poruchy ?

 

Dnes je prokázaná souvislost mezi LUTS symptomy dolních cest močových a sexuální dysfunkcí včetně erekce a ejakulace. Při zhoršení LUTS symptonů se zhoršuje sexuální dysfunkce, ale naopak, při zlepšení obtíží s močením se mohou zlepšit i sexuální funkce. Takže po medikaci nebo operaci se obtíže zmírní nebo ustoupí.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...