Hyperaktivní močový měchýř - overactive bladder - kdo z laiků zná tento termín ? Problém močení, který splývá s inkontinencí. Pro odpověď jsme se vypravili za MUDr. Janou Kubátovou, lékařkou urologického oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

 

 

Jaká je definice problému s názvem "hyperaktivní močový měchýř "?

 

Overactive bladder  (OAB) - hyperaktivní močový měchýř je podle definice ICS (Mezinárodní společnost pro kontinenci) souborem příznaků, který je charakterizovaný močovými urgencemi s urgentní inkontinencí nebo bez ní. Obvykle je spojený s častým močením (polakisuriemi) a potřebou močit v noci  (nykturiemi). O  OAB se jedná, pokud má pacient tyto příznaky, aniž by byl přítomen jiný  patologický stav jako například zánět, nádor či kámen v dolním močovém traktu žen či mužů, benigní prostatická hyperplázie starších mužů či jiné onemocnění. 

Jedná se o příznaky, ke kterým dochází v důsledku nesprávné funkce svaloviny močového měchýře při jeho plnění. Nepatří sem stresová inkontinence ( únik moči při kašli, kýchnutí).

 

Můžete jednotlivé příznaky vysvětlit ?

 

Klíčovým příznakem je urgence, kterou lze popsat jako náhlé prudké velmi naléhavé, silné a vůlí neovladatelné nutkání na močení - „touha" po vymočení, které je obtížné odložit. Takto je  urgence oficiálně definována ICS - slovo „touha" má lépe než jen „nutkání" vyjádřit naléhavost, neodbytnost tohoto nepříjemného pocitu na močení a odlišit tento příznak od normálního nucení, které vzniká při určitém stupni naplnění močového měchýře a narůstá postupně až k nepříjemnému pocitu, pokud se  nejdeme vymočit - o urgenci však v tomto případě nejde.

 

Urgence může končit nedobrovolným únikem moči, což je označováno jako urgentní inkontinence. Jde o velmi nepříjemný projev, kterým trpí asi 1/3 pacientů s OAB. Podle  toho rozlišujeme  „OAB suchý a mokrý". Při  „suchém OAB" lze moč udržet i přes charakteristické naléhavé nutkání. Podle epidemiol. výzkumů mají „suchý OAB" častěji muži. Ženy se více potýkají s „mokrým OAB" - příčinu hledejme v anatomii.

 

Časté močení u OAB bývá definováno jako 8  a více návštěv na toaletě během 24 hod., noční močení jako 2  a více močení v době spánku.

 

Pacienti však popisují své problémy různě, třeba jen jako „problémy s močením", nebo je pro ně těžké vůbec o těchto záležitostech hovořit. Lékař by měl umět klást cílené otázky, aby byla určena správná diagnóza OAB.

 

Jedná se o chorobu ?

 

Hyperaktivní močový měchýř, Overactive bladder  (OAB) není zařazen jako samostatná nemoc, spíše se jedná o poruchu. Má však takové příznaky, které se běžně vyskytují i u jiných urologických onemocnění a až vyšetřením můžeme zjistit, zda se jedná o OAB nebo o jiný problém.

Máme k dispozici screeningový  dotazník, který  odliší pacienty, kteří OAB nemají, od těch, kteří jej mít mohou. Pokud má pacient po vyplnění více než 8 bodů a cítí, že s močovým měchýřem není něco v pořádku, mělo by  to být impulsem k návštěvě urologa. To ale neznamená, že jde o OAB, je nutné podrobné vyšetření.

 

Pacienti s OAB musí řešít změnu kvality svého života.

 

To je hlavní problém. OAB není chorobou, která by ohrožovala život, ale výrazně snižuje kvalitu života. Omezuje využití volného času, sportovní aktivity,  pracovní produktivitu. Zhoršuje psychický stav pacienta, vyvolává strach, úzkost, stud. Zvláště v případě inkontinence může vést ke ztrátě sebeúcty, depresím, snižuje se sexuální aktivita. Někdo se uzavře do sebe, zůstává doma, ztrácí přátele. Někdo se s příznaky vyrovná lépe, jiný hůře.

Důležité je nestydět se vyhledat lékařskou pomoc, neboť léčba může značně zlepšit potíže pacienta.

 

Známe příčinu OAB ?

 

Příčiny a patofyziologii vzniku OAB dobře neznáme, je řazena do nehomogenní skupiny , kde existuje řada příčin, které mají za následek jeho vznik. Zjednodušeně řečeno, jde o poruchy koordinace hladké svaloviny detrusoru močového měchýře na různých úrovních řízení.  Jednou z možných příčin jsou psychosomatické poruchy.

Existuje několik patofyziologických teorií vzniku hyperaktiního měchýře: neurogenní  se zabývá nedostatečnou inhibicí mikčního reflexu, myogenní vychází z patologické reakce hladkosvalových vláken ve stěně měchýře, která vede ke kontrakci detrusoru (svaloviny m. měchýře), která má pak za následek urgenci event. s únikem moči. Novější teorie  „ autonomního měchýře" se  věnuje patologické autonomní aktivitě během jímací fáze močového měchýře, způsobené lokální kontrakcí svalových vláken detrusoru. Tato by mohla být podkladem vzniku OAB. Rozhodně však neznáme dobře všechny mechanismy, které se podílejí na vzniku OAB.

 

Postihuje všechny věkové skupiny? Muže i ženy?

 

Onemocnění se vyskytuje v každé věkové kategorii, dokonce i u dětí. OAB postihuje přibližně stejný počet mužů a žen, s věkem se samozřejmě nárůst zvyšuje. Byly provedeny epidemiologické studie u dospělé populace v USA starší 18ti let a v 6 evropských zemích u populace od 40 let, výsledkem bylo zjištění výskytu OAB u 17%  populace stejně v obou studiích. Jde tedy o velmi častý zdravotní problém.

 

Existuje prevence ?

 

Specifická prevence není známa.

Jistě je důležitý  správný režim příjmu tekutin a močení, kterému se člověk učí od raného věku. Příjem tekutin má být přiměřený, pravidelný a rovnoměrný, režim močení je třeba hlídat již od dětství, naučit se správným návykům. Pokud např. děti mají tendenci oddalovat močení, místo vyrušení ze hry odchodem na WC překříží nohy, dřepnou si či zaujmou jiný tzv. zadržovací postoj, měly by se to odnaučit. Dítě má jít na záchod včas, nemá se  rozptylovat např.díváním na televizi z toalety, nemělo by spěchat. Mimo domov někdy nastane problém  s čistotou toalet, některé děti odmítají používat toalety ve škole. Od malička se pak fixují nesprávné režimové návyky, které mohou vést k různým poruchám močení a  funkce močového měchýře, snadnějšímu vzniku zánětlivých onemocnění močové soustavy apod. Při léčbě takových poruch je pak individuální úprava režimu a jeho dodržování pacientem jednou ze základních podmínek úspěchu.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...