Rehabilitační oddělení FN Brno - Bohunice má specializovanou ambulanci pro léčbu inkontinence stolice a obdobná metodika léčby je využitelná i v léčbě inkontinence močové.  Tento druh fyzioterapie je výjimečný díky využití myofeedbacku, který nejen stimuluje svaly pánevního dna, ale poskytuje  pacientovi viditelnou a slyšitelnou zpětnou informaci o správné aktivaci svalů pánevního dna.

 

Pracoviště je pro tuto svou ojedinělou specializaci plně vytížené, jak nám řekla jeho vedoucí lékařka MUDr. Miluše Jurášková. Skutečností je, že v ČR by bylo třeba více takových zapálených lékařů, kteří se snaží léčit efektivně netradiční metodou a šířit osvětu i přes problémy se zdravotními pojišťovnami, s nedostatkem financí, nedůvěrou mnohých praktických a odborných lékařů a  přes tlak některých velkých firem vyrábějících hygienické pomůcky.

 

Paní doktorko, jak je to s vytížením Vašeho pracoviště ?

 

Ambulanci mám zcela plnou. Začali k nám nejprve docházet pacienti z Brna a postupně jezdí téměř z celé republiky včetně Prahy. V podstatě jsou to lidé, kterým ostatní obory již nemají v klasické léčbě co nabídnout a u nás jsme schopni jejich potíže alespoň částečně zlepšit. Léčebná kůra je ale  dlouhodobá záležitost a já naše klienty ze vzdálených míst obdivuji, když dojíždějí třeba i 3x týdně na ambulanci a to po dobu mnoha měsíců. Využili bychom ještě minimálně tři přístroje na myofeedback, které jsou v ceně kolem 50 tis. Kč za jeden, ale bohužel finance nejsou.

 

Co je příčinou inkontinence stolice ?

 

Motorická inkontinence vzniká při mechanickém poškození složitého nervosvalového aparátu svalového dna pánevního. Pacienti neudrží stolici, což  je stav, který se vyvíjí řádově desítky roků. Vzniká např.v období porodu rupturou nebo nešetrnou epistomií (nástřih) hráze, poraněním či ochabnutím svěračů, což může způsobit operace, píštěl,  úraz, stařecká involuce (zmenšení), výhřez rekta a celková nedostatečnost pánevního dna. Klinická manifestace se projeví třeba až za 25-30 roků.

Sensorická inkontinence se projevuje poruchou vnímání přítomnosti stolice a plynů v rektu a análním kanále. Je to velice složitý akt, který probíhá mimo naše úsilí a my si ho ani neuvědomujeme. Přitom vyžaduje souhru spousty orgánů včetně pánevního dna. Tato inkontinence postihuje např. paraplegiky, pacienty s nervovým poraněním, s lokálním drážděním u proktitidy (zánětu) sliznice konečníku, hemoroidech atd. Může k ní dojít po porodu velkých plodů, při diabetické neuropatii (onemocnění nervů), po opakované operaci plotýnek a také po nešetrné operaci hemoroidů podle Whiteheada, která se dnes již neprovádí. V poslední době nám přibývá hodně pacientů s poškozením míchy.

Často je inkontinence smíšená z obou uvedených příčin.

 

Kdy začít s rehabilitací (RHB)?

 

Pánev ochabuje v průběhu celého aktivního života a pak se pacient rozhoduje, zda podstoupí plastickou operaci nebo zda mu bude eventuelně stačit cvičení u nás. To by byl ideální stav.

Rehabilitace je indikována před operací v rámci přípravy pánevního dna i pooperačně a nezahájíme ji,  pokud není stanovena diagnóza. Nejčastěji spolupracujeme s gastroenterologem a chirurgem- specialistou na pánevní dno, jehož vyjádření je nezbytné.

 

Co pak následuje ?

Nutné je nejprve ambulantní vyšetření, které zachytí např. zhoubný nádor, píštěle aj. Mezi vyšetření, která vyžadujeme před zahájením RHB, patří anoskopie, rektoskopie, kolonoskopie, anorektální manometrie, EMG análních svěračů a další. Pokud si tyto vyšetření nezajistí pacient sám, většinou mu pomůžeme a zajistíme doporučení na příslušná pracoviště.

První návštěva po indikaci RHO je delší, protože je nezbytné pacientovi vysvětlit co bude následovat, co se od něj očekává a naopak, co mu nabízíme. Důležité je upozornění, že rehabilitace pánevního dna je dlouhodobá záležitost ! Pacient se musí zodpovědně rozhodnout, že léčbu bude absolvovat a počítá s tím, že bude trvat až 1 rok. Výsledky jsou ale objektivně měřitelné a v mnoha případech vynikající. Většinou zabírá multifaktoriální léčba, tj. kombinace operace, rehabilitace, medikace a úprava diety.

 

Pak začíná vlastní rehabilitace ?

 

Následuje rozpis rehabilitace, který se skládá ze tří částí :

Vlastní cvičební jednotka (LTV - Léčebná tělesná výchova), která je speciálně určena na posílení pánevního dna. Jsou to cviky, které je možné vidět v letáčcích, na DVD, VHS. Není to špatná záležitost v případě, že už máte povědomí o tomto cvičení, ale vlastní nácvik by měl být vždy s dohledem odborníka, který vás bude opravovat.

Elektrogymnastika pánevního dna  s pomocí přístroje Phyaction 787. Jsou to v podstatě 4 elektrody s přísavkami, které vytvářejí otáčivé elektrické pole. Je to docela příjemná procedura, při které se pasivně cvičí s pánevním dnem.

Myofeedback - elektrostimulace pánevního dna přístrojem MYO 420. To je terapeutická metoda využívající signál EMG pro předání informace o kontrakci nebo relaxaci svalu pacientovi a terapeutovi.

 

Proč prosazujete myofeedback, v čem je lepší ?

 

Je to speciální diagnosticko-terapeutická metoda, která využívá jako zdroj informací signál EMG, který se snímá ze svalu. Informace nám říká, zda je sval relaxovaný a uvolněný nebo jestli zrovna pracuje a v jakém je napětí. Dochází k lepšímu využití funkce příčně pruhovaných svalů a jejich rychlejšímu zotavení ve fázi relaxace.

To je rozdíl proti biofeedbacku, který je založen na okamžitých informacích o fyziologickém procesu, který v organizmu probíhá, např. EEG, EKG, i třeba měření teploty.

Myofeedback je důležitý, protože pacient získává lepší kontrolu nad skupinou svalů, které normálně nevnímá ani nevidí. Informuje nás, zda pacient zapojil správnou skupinu svalů nebo svaly hýžďové, stehenní nebo břišní. Důležité je nejen zapojit správnou skupinu svalů, ale pacient se je musí naučit stáhnout a následně povolit. Kdyby se zaměřil jen na jednu část cvičení, tak z inkontinence bude obstipace (zácpa) a naopak.

 

Jaké jsou kontraindikace ?

 

Absolutní kontraindikací je těhotenství, akutní záněty v oblasti malé pánve, menstruace. Při metodě se používají dvě elektrody, z toho jedna je stimulační, takže kontraindikací je kardiostimulátor.  Další kontraindikací jsou tumory, TBC a trombóza. Velmi důležitá je pro nás informace o kovových implantátech, které nesmí být v proudové dráze stimulujícího proudu.

 

Omezuje léčbu věk ?

 

Vůbec ne. Rehabilitujeme mladé osoby např. po úrazu a zároveň ženy téměř osmdesátileté !

 

Dá se stručně myofeedback popsat ?

 

Práce s přístrojem je poměrně jednoduchá. Nejprve se podle potřeby pacienta nakalibruje, po nastavení fyzioterapeutkou se na displeji pacient dívá na čtyři pole, která se červeně objevují ve sloupcích. První pole znázorňuje stimulační stah, kdy elektroda zavrní, vydá nebolestivý elektrický signál, který je cítit jako mravenčení, stáhne se pánevní dno a pacient musí stah udržet po dobu nastavení, následuje relaxace a uvolnění.

Přístroj má ve výbavě 3 sady elektrod  - vaginální pro močovou inkontinenci,  anální a rektální,  a to jak  stimulační elektrody,  tak komplet  elektrod  snímající tlak vyvinutý svaly pánevního dna,  který je měřen  v hodnotách mm Hg.

 

Může pacient mít myofeedback doma ?

 

Existují méně náročné a cenově dostupné (2 - 3 tis.Kč) přístroje na tomto principu, ale bez nácviku pod odborným dohledem je jejich pořízení zbytečné. Jsou vhodné pro pacienty, kteří jsou ze vzdálených míst republiky a po zacvičení u nás mohou pokračovat doma a k nám  nemusí potom tak často dojíždět.

 

Jaká je úspěšnost léčby ?

 

Je vysoká, ale nechci ji prezentovat jako zázračnou. Mám z praxe zajímavou kazuistiku paní starší 50 let, které poruchy kontinence stolice začaly asi před 20 lety po porodu třetího dítěte. Potíže se vystupňovaly tak, že jí byla provedena kolostomie (vývod tlustého střeva). Před touto operací rehabilitovala na různých pracovištích prakticky bez efektu. Pacientku jsme na žádost chirurga přijali na lůžko a začali jsme s intenzivní rehabilitací svalů dna pánevního, ve které pacientka pokračovala i po propuštění do domácího ošetření. Výsledek RHO myofeedbackem byl po roce tak výborný, že jí byla provedena dekolostomie a pacientka se dodnes vyprazdňuje normálně.

 

Proč je tedy tato metoda využívána tak málo?

 

Důvodů je podle mne několik. Jednak se jedná o metodu, kterou musí z počátku zvládnout perfektně personál a ne všude je ochota se novými metodami zabývat. Dále je také poměrně náročná  na čas a schopnost pacienta poctivě a aktivně spolupracovat. Na odborných akcích zabývajících se tímto tématem najdete spoustu pomůcek pro inkontinentní pacienty, protože je jednodušší vybavit nemocného plenami či vložkami, než s ním absolvovat tuto náročnou, ale ve finále efektní léčbu. Firmy vyrábějící tyto pomůcky většinou současně sponzorující tyto akce a pochopitelně o jiné metody léčby nemají zájem.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...