Zatímco pojem "zánět" je všeobecně znám, mnohem méně se toho zatím ví o"mikrozánětech". Jak už samotné slůvko "mikro" napovídá, jedná se o malé, v podstatě miniaturní záněty. Zpočátku je ani nevnímáme, protože se neprojevují ve formě konkrétních obtíží. Pokud se však hromadí, mohou způsobit či podpořit rozvoj závažných onemocnění včetně takzvaných civilizačních chorob. Především jsou ale spojovány s naším stárnutím.

 

Jak mikrozáněty vznikají

Již od mládí je lidský organizmus vystaven celé řadě různých negativních vlivů. Jde jednak o působení vnějšího prostředí, jako jsou opakované bakteriální a virové infekce, průmyslové exhalace, výfukové plyny, záření, ale i důsledky špatné životosprávy a nesprávných stravovacích návyků - kouřeni, alkohol, některé složky potravy. K tomu přistupuje i vliv škodlivých látek produkovaných vlastním tělem. Na působení všech těchto faktorů organizmus zpravidla reaguje nejprve mikrozánětem.Ten je sám o sobě podobně jako samotný zánět přirozenou obrannou reakcí, jestliže se mu však nepodaří beze zbytku zvládnout vzniklou situaci, dochází k dalším a dalším mikrozánětům, které už mohou vést ke zdravotním komplikacím.

 

V čem spočívá jejich hlavní nebezpečí

Pro mikrozánět je charakteristická zvýšená hladina určitých látek, které lze zjistit odborným vyšetřením krve v laboratoři. V současné době nejznámějším a nejsnazším vyšetřením v tomto směru je určení hladiny tzv. C-reaktivního proteinu (CRP).

Už nepatrně zvýšená hladina CRP na 2,4 mg/l zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění na dvojnásobek. Hromadění mikrozánětů však vytváří úrodnou půdu i pro rozvoj cukrovky, aterosklerózy, Alzheimerovy nemoci, osteoporózy, revmatických onemocnění pohybového aparátu apod. Bylo také prokázáno, že vyšší hladina zánětlivých ukazatelů v krvi je spojena s procesem stárnutí. To znamená, že čím jsme starší, tím více jsme ohroženi mikrozáněty, které zase mohou podpořit vznik a rychlejší rozvoj výše zmíněných onemocnění.

 

Úloha enzymů v ochraně před negativními účinky mikrozánětů

Při kontrole mikrozánětů mají zvláštní význam tzv. proteolytícké enzymy, tj. enzymy štěpící bílkoviny na přesně stanoveném místě. Tyto enzymy jsou přítomny v těle každého z nás a pomáhají zajišťovat rovnováhu imunitního systému tak, aby mikrozáněty proběhíy bez následků. Zvýšená fyzická námaha a psychický stres, virové či bakteriální infekce, zesílené působení výše zmíněných faktorů vnějšího i vnitřního prostředí a postupné stárnutí organizmu však může nastolit situaci, kdy neustále vznikající mikrozáněty náš imunitní systém za aktivní účasti tělu vlastních enzymů už nedokáže zvládnout. Proto je vhodné podpořit tyto přirozené obranné mechanizmy podáváním vhodně zvolené kombinace proteolytických enzymů ve formě doplňku stravy.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...