Radiologická klinika FN Brno - Bohunice zajišťuje na svých pracovištích vyšetření nemocných zobrazovacími metodami. Základní informace o těchto zobrazovacích metodách nám poskytl předseda Radiologické společnosti ČLS JEP MUDr.Marek Mechl, Ph.D.,MBA, který je zároveň zástupcem přednosty této kliniky.

 

Jaká je historie zobrazovacích metod ?

 

Zobrazovací metody vznikly v souvislosti s objevem rentgenového záření, což je již více než sto let. Od těch dob se zobrazovací metody velice dynamicky rozvíjely a v podstatě se stále rozvíjí. Vyšetření rentgenovým zářením se využívá do dnešní doby a prakticky zatím nehrozí, že by zastaralo, avšak modernizuje se např.digitalizací a možnostmi postprocesingového zpracování. Mammografie je také rentgenovým snímkem. V dnešní době však již na většině pracovišť nedostanete k zapůjčení snímek ve formě fólie, ale pouze CD nosič s obrázky, nálezem a dalšími údaji.

 

Co můžeme pod pojem zobrazovací metody zahrnout ?

 

Mimo zmíněného klasického rentgenu jsou to další metody, které využívají rentgenova záření. Jednou z nich je například počítačová tomografie, jejíž výsledek je daleko kvalitnější co do rozlišení. Ve vztahu ke gynekologii je tato metoda využívána při zobrazování pánve a břicha.

Mnohé kliniky se nazývají přímo Kliniky zobrazovacích metod, protože podíl metod, které  nepoužívají rentgenového záření je vysoký. Velmi rozšířenou metodou je ultrazvukové vyšetření. Příkladem může být prenatální ultrazvuk, zobrazování cév a relativně novou metodou je zobrazování s kontrastní látkou při vyšetření jater, ledvin a dalších orgánů.

Vyšetření magnetickou rezonancí je metodou z nejdražších, ale její schopnosti jsou skutečně obrovské. Ve vztahu gynekologicko-porodnickém je využívána též při prenatálním vyšetření, ale i například při MR prsu. MR dnes také nahrazuje angiografické vyšetření (vyšetření cév) a spoustu jiných invazivních výkonů.

 

Má MR vyšetření nějaké vedlejší účinky ?

 

Magnetická rezonance má vedlejší účinky, avšak zcela zanedbatelné ve srovnání např. s metodami používajícími rentgenového záření. U CT a RTG je samozřejmě snaha vedlejší účinky tohoto záření co nejvíce eliminovat, což však naráží na technické hranice. Vždy se snažíme, pokud to lze, použít spíše metody bez rentgenového záření nebo tato vyšetření minimalizovat, nicméně i rentgenový snímek má svoje indikace, které nelze použitím jiné metody nahradit.

 

Co si můžeme představit pod pojmem intervenční radiologické vyšetření ?

 

Uvedu již zmíněnou angiografii s aplikací kontrastní látky přímo do cévy. S tím může být spojen intervenční výkon, který následuje : dilatace (rozšíření cév) nebo uzávěr aneurysmatu (výdutě). Dříve se tyto výkony prováděly na chirurgickém sále otevřenou cestou, dnes je provádíme u nás na angiografickém pracovišti punkcí tepny v třísle. Lze tak embolizovat například i děložní myom atd. Cílem je eliminovat u pacienta invazivní chirurgické metody, které zatěžují organismus a prodlužují následnou rekonvalescenci.

 

 

 

Denzitometrie, vyšetření kostní struktury, je také na základě rentgenového záření ?

 

Celotělová denzitometrie sice používá rentgenova záření, jeho dávky jsou však mnohonásobně nižší než u běžných vyšetření. Denzitometrii lze provádět pomocí ultrazvuku, zde však pouze na patní kosti, což přináší jen omezené výsledky. Tendence ponechat denzitometrii v rukou radiologů je zcela správná, protože si myslím, že nejlépe vědí o vedlejších účincích a možnostech jak jim předejít.

 

Na vaší klinice nabízíte nadstandardní služby při komplexní diagnostice onemocnění prsu. Co je zde navíc proti mammografickým pracovištím ?

 

Je to skutečně komplexní zabezpečení, což znamená zobrazování prsu v několika rovinách. První by mělo být pomocí ultrazvuku, který je naprosto neinvazivní a bez vedlejších účinků. Je to ideální vyšetření a navíc se u ultrazvuku objevují nové možnosti vyšetření s kontrastní látkou, kterou u nás máme též k dispozici. Potom je zde možnost využití klasické mammografie v rámci screeningu a dále je to magnetická rezonance, kterou používáme k vyšetření prsu již delší dobu, ale nyní jsme zprovoznili nový přístroj s kvalitnějším rozlišením. Nabízíme tak vyšetření na kvalitních přístrojích v návaznosti na sebe na jednom pracovišti. A není to jen možnost zobrazování, ale i následná péče se sledováním pacientky onkologickou indikační komisí. Na diagnostiku plynule navazuje terapie, vše je "pod jednou střechou". Lékaři různých zaměření (radiolog, onkolog, chirurg) na komisích spolu odborně diskutují a zkušenosti ukazují, že to přispívá ke zkvalitnění následné péče o pacientku.

 

Jaké nejmenší stadium karcinomu prsu dokáže mammograf odhalit ?

 

Jedná se o milimetrové rozlišení, ale hlavně záleží na tom, v jakém stupni onemocnění pacientka přichází. Kombinace mammografu, ultrazvukového vyšetření na kvalitním přístroji  a magnetické rezonance dokáže zachytit velmi malé stadium až na hranici 1mm. V tomto případě se nejedná pouze o prvozáchyt, ale i například o recidivu, což je mnohdy daleko problematičtější záležitost, která se  může objevit i po delším časovém odstupu. Takové odhalení je pak základem úspěšné terapie. Vše vychází od odpovědnosti každé ženy, která by měla provádět pravidelné samovyšetření a měla by využít možnost mammografického screeningu, který je pro ženy nad 45 let plně hrazen pojišťovnou.

 

V březnu letošního roku jste byl ve Vídni na kongresu Evropské radiologické společnosti a převzal jste zde ocenění pro Českou radiologickou společnost. Čeho se cena týkala ?

 

Česká radiologická společnost obdržela plaketu a čestné uznání za vědecký přínos kongresu. Evropský radiologický kongres je druhý největší radiologický kongres na světě, jehož se například letos zúčastnilo 16 tisíc odborníků z 92 zemí světa. Každým rokem se na kongresu prezentují 2-3 země, které toto ocenění získají. Není to tedy ocenění za konkrétní věc, ale za přínos pro evropskou radiologii obecně. V rámci naší prezentace letos mimo jiných vystoupila i  prim. MUDr. Skovajsová z Prahy s prezentací o mammologické péči v ČR, o diagnostice a organizaci mammologických center a pracovišť. Měla velký úspěch a získala si zájem přítomných, kteří o problematice poté diskutovali. Musím říci, že v tomto oboru patříme mezi nejlepší.

 

Kam směřují technické novinky zobrazovacích metod ?

 

Něco zcela převratného se zatím nechystá, ale existuje spousta inovací, jako např. funkční magnetická rezonance zároveň s použitím nádorových protilátek a která by dokázala cíleně znázornit nádor. Jedná se však zatím metody ve stadiu vývoje, které budou dlouhodobě laboratorně testovány.

 

Jak jsou pokryty potřeby pacientů v počtech CT a MR v naší republice ?

 

Bohužel zdravotní pojišťovny vzhledem k finanční situaci ve zdravotnictví nemohou plně vyhovět našim požadavkům. Magnetických rezonancí je 25 a na plné pokrytí by jich byl třeba nejméně dvojnásobek. MR je metoda extremně se rozvíjející a začíná mnohé jiné nahrazovat. Cena přístroje se dnes pohybuje mezi 30 - 40 miliony Kč. U CT je situace vcelku dobrá, nyní se spíše řeší jejich zastaralost a postupná obnova.

 

Jak je dlouhá čekací lhůta na MR vyšetření ?

 

U akutních stavů musí být pacient vyšetřen do několika dnů, ale na druhé straně jsou pacienti zvaní na vyšetření v rámci kontrol a ti pak mohou čekat i několik týdnů.

 

Musíte být více lékař nebo technik ?

 

Určitě lékař. Na techniku "máme lidi", radiologické fyziky a asistenty, kteří obsluhují přístroje a musí tedy znát více z techniky. I radiolog přirozeně musí mít technické základy aby uměl snímek správně zhodnotit. Musí pak totiž rozhodnout, jakou další zobrazovací metodu použít. Radiolog je také nedílnou součástí indikačních komisí a podílí se tedy i na léčbě pacienta.

 

-------------------------------------------------------

Intervenční výkony - slovníček pojmů

  • biopsie (odebrání tkáně jehlou pro histologické vyšetření),
  • drenáž (drénování patologických kolekcí tekutiny - absces, cysta, výpotek),
  • dilatace - rozšíření zúžených cév, žlučovodu, jícnu,
  • stent - trvalé rozšíření nebo zprůchodnění cévy, žlučovodu, jícnu, průdušnice
  • vertebroplastika - zpevnění poškozeného obratlového těla speciálním cementem
  • RITA - lokální léčba (destrukce) některých zhoubných ložisek radiofrekvenční metodou.
  • embolizace - terapeutické omezení či zamezení krevního průtoku
  • coiling - ošetření výdutě mozkové tepny cévním přístupem

 

--------------------------------------------------------

Radiologická klinika FN Brno je rozdělena na několik pracovišť:

RTG 1 centrální rtg pracoviště (základní skiagrafická a UZ vyšetření)
RTG 2 (základní skiaskopická a kontrastní vyšetření, nevaskulární intervence, mammografie, OPG)
Angiografie (diagnostické a intervenční výkony)
CT (vyšetření výpočetní tomografií)
MR (vyšetření magnetickou rezonancí)
Denzitometrie  (vyšetření kostní struktury)
RTG na KNPT  (základní skiagrafická vyšetření)
RTG PRM - screeningová mammografie, ultrazvuk a skiagrafie

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...