Aby dítě prospívalo, aby se včas začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění, je potřeba, aby rodiče využívali systému preventivních prohlídek, na které má dítě nárok a které jsou zdravotní pojišťovnou plně hrazeny.

  

První preventivní prohlídku dítěte by měl lékař provést 14 dnů od jeho narození. Neodkládejte proto první návštěvu lékaře, při níž je vašemu dítěti založena karta zdravotní dokumentace, do které bude lékař při každé návštěvě ordinace zaznamenávat jeho zdravotní stav. Při každé preventivní prohlídce bude vaše dítě zváženo, změřeno, kompletně vyšetřeno včetně psychomotorického vývoje a očkováno podle očkovacího kalendáře. O všech povinných očkováních, která jsou zdravotní pojišťovnou plně hrazena, vás bude lékař včas informovat.

 

0-3 měsíce

V prvních 3 měsících by měl lékař vyšetřit vaše dítě alespoň 3x, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících. Při prohlídce ve 3 měsících doporučí ortopedické vyšetření a v tomto období proběhne i první očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 1. dávka).

 

3-6 měsíců

V následujících 3 měsících věku dítěte je lékař preventivně vyšetří alespoň dvakrát, a to mezi 4. až 5. měsícem, kdy kromě celkového vyšetření provede i orientační vyšetření sluchu, a v 6. měsíci, kdy posoudí jeho celkový zdravotní stav a zkontroluje předchozí očkování. Mezi 4.-6. měsícem je dvakrát  přeočkuje proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína - 2. a 3. dávka). Součástí preventivní prohlídky v šesti měsících je vyšetření možného rizika křivice a podání přípravku zajišťujícího správný růst kostí.

 

6-12 měsíců

V druhém půlroce života dítěte proběhne preventivní prohlídka v 8.měsíci, mezi 10. a 11. měsícem a ve 12. měsíci. Její součástí je v 8. měsíci i orientační vyšetření sluchu, v 10. a 11. měsíci je opět opakováno vyšetření zaměřené na křivici a podány přípravky zajišťující správný růst kostí.

Při preventivní prohlídce ve 12. měsíci je posouzen růst a vývoj dítěte, změřen pulz na stehenních tepnách, posouzen vývoj chrupu, růst kostí a stupeň rozvoje psychických dovedností.

Zároveň vám lékař doporučí, aby dítě absolvovalo první preventivní návštěvu zubního lékaře.

 

1-3 roky

Mezi 12. až 18. měsícem bude vaše dítě přeočkováno hexavakcínou (4. dávka) a očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

V 18. měsíci v rámci preventivní prohlídky kontroluje lékař stav vazivové destičky mezi lebečními kostmi, tzv. fontanely, a opět posoudí psychomotorický vývoj se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte. Nezapomeňte v tomto období s dítětem opět navštívit zubního lékaře.

Okolo 2. roku bude dítě přeočkováno proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, čímž prakticky končí velice intenzivní program očkování malých dětí, který je důležitou složkou preventivní péče a ochrání vaše dítě před nemocemi, které by mohly ohrozit i jeho život.

 

3-6 let

Součástí preventivní prohlídky ve 3 letech věku před možným nástupem dítěte do mateřské školky je kromě celkového interního vyšetření také kontrola všech očkování, vyšetření zraku, dutiny ústní, řeči, hlasu a sluchu, vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu a vyšetření pohlavních orgánů. Součástí prohlídky je také rozhovor s rodiči dítěte o jeho celkovém vývoji.

V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Lékař provede i vyšetření vnímavosti všech barev a měření celkového cholesterolu při pozitivní rodinné anamnéze. Dítě bude přeočkováno proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.

 

6-18 let

Další preventivní prohlídky vašeho dítěte proběhnou v jeho 7., 9., 11. a 13. roce. Obsahem těchto prohlídek je celkové interní vyšetření a rutinní vyšetření moče, krevního tlaku a pulzu, změření výšky a váhy, vyšetření zraku, sluchu, řeči, vyšetření lymfatických uzlin a štítné žlázy.

V 10-11 letech bude vaše dítě přeočkováno proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně (další přeočkování proti tetanu proběhne až v 25 letech). U dětí, které nebyly očkovány mezi 10.-11. rokem, bude dětská obrna přeočkována mezi 13.-14. rokem a tetanus mezi 14.-15. rokem (další vždy po 10-15 letech v průběhu celého života a je vždy pojišťovnou plně hrazeno).

I další preventivní prohlídky prováděné v souvislosti s přípravou na budoucí povolání, včetně odborných a gynekologické prohlídky u dívek od 15. roku, jsou prohlídky plně zdravotní pojišťovnou hrazené.

 

 

 

Péče o zuby:

 

Preventivní prohlídka u stomatologa se provádí u dětí a dorostu do 18 let dvakrát ročně.

Poprvé by mělo dítě navštívit zubního lékaře mezi 6. a 12. měsícem života. Pravidelnost návštěv zubního lékaře je důležitá i u prvního chrupu, jehož stav ovlivňuje i druhé zuby. Zejména významné jsou kontroly ve 3, 6, 12 a 15 letech věku, kdy se provádí nácvik a kontrola správného způsobu čištění zubů a péče o chrup, onkologická prevence a kontrola správného růstu zubů. Všechna tato preventivní vyšetření jsou pojišťovnou plně hrazena, a to včetně specializovaných vyšetření, na které zubní lékař dítě v případě potřeby pošle.

 

Péče o zrak:

 

Zrak je u dítěte sledován již od narození v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost. VZP hradí veškeré prohlídky u očního lékaře ze zdravotní indikace a poskytuje příspěvek na brýle ve výši 300 Kč, a to dětem do 6 let až třikrát ročně a dětem od 6 do 15 let jedenkrát ročně, při refrakční vadě +/- 3D do dálky dvakrát ročně.

 

Ortopedická péče:

 

Základní součástí preventivní péče je sledování správného vývoje kyčlí. Vyšetření kyčelních kloubů provádí ortoped, a to včetně ultrazvukového vyšetření. Kromě této preventivní péče doporučí dětský praktik ortopedické vyšetření při zjištění vady pohybového aparátu nebo při podezření na ni.

 

Péče při alergiích:

 

Již u nejmenších dětí se může vyskytnout potravinová a jiná alergie. VZP hradí veškerá nutná vyšetření a navíc do 3 let věku přispívá vysokou částkou na vhodnou dětskou výživu (nenatal, nutrilon, osomil, protifar, nutridrink). V případě potřeby a po schválení revizním lékařem hradí dětem do 18 let plně i aplikátor aerosolových léčivých přípravků.

Pro děti trpící kožními a dýchacími chorobami včetně alergií pořádá VZP každoročně třítýdenní pobyty u Jaderského či Egejského moře v rámci programu Mořský koník, na který svým pojištěncům přispívá 2/3 ceny pobytu.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...