V tomto pokračování našeho seriálu o poskytování první pomoci si ukážeme schéma, podle kteréhy bychom měli postupovat v případě potřeby resuscitace dospělých nebo dětí. Doporučujeme si tento článek vytisknout a uložit do lékárničky v autě.

Číst dál...

Co je to anafylaktický šok, co jej vyvolává, jak se projevuje, jak poskytnou v případě anafylaxe první pomoc, se dozvíte v tomto článku...

CO JE ANAFYLAXE?
Rychle vznikající celková alergická reakce, která může vést k ohrožení života.

Číst dál...

Při krvácení je cílem omezit průtok krve ranou a podpořit tak srážení krve. Toho docílíme působením tlaku na ránu (kompresí) a jejím zvednutím nad úroveň srdce. Tlak lze vyvíjet na ránu přímo, v případě tepenného krvácení na přívodovou tepnu.

Číst dál...

Úpal je stav vznikající přehřátím organismu v horkém prostředí. Svůj podíl mívá rovněž dehydratace organismu. Vzniku úpalu napomáhá pobyt v extrémně vlhkém prostředí, kdy se tělo nemůže ochlazovat odpařováním potu. Organismus se pak zahřívá až na 40°C.
Příznaky vznikají v průběhu pobytu v horkém prostředí.

Číst dál...

Úraz a poranění (zlomenina, výron, zhmožděnina, vykloubení ...) Různě závažná poranění a úrazy doprovázejí běžný život, rekreační i profesionální sport. Při nich se pravidelně dostaví otok, zánět a bolest. Včasné podávání léků systémové enzymoterapie v těchto případech výrazně urychluje vstřebávání otoku, krevních výronů a podlitin, ústup zánětlivých změn a tím i bolesti. Zkracuje se tak až na polovinu doba hojení, pracovní neschopnost a výpadek z tréninku.

Číst dál...

Počty ztracených životů v důsledku tonutí a utonutí statisticky stále zaujímají po dopravních nehodách druhé místo. Před nastupující sezónou dovolených a před prázdninami chceme proto upozornit na nebezpečí, která na nás číhají při koupání a vodních sportech a která přímo ohrožují naše životy.

Číst dál...

Druhá část seriálu o bezpečném chování u vody je zaměřena na vody proudící. Jsou zde popsána specifická rizika, která mohou ohrozit náš život na řece. Není proto zbytečné si znovu připomenout, že neznalost a podcenění takového živlu jako je voda jsou dva nejhorší nepřátelé, kteří ruku v ruce usilují o náš život.

Číst dál...

Třetí část seriálu jak se bezpečně chovat při koupání je určeno pro milovníky slané vody. Rizika koupání v moři si většina z nás dokáže představit, ale víte, jak se v nebezpečné situaci chovat, nebo jak jí předvídat?

Co dělat a jak se vyhnout v takových případech ohrožení života nám řekl RNDr. Petr Šíma, CSc., který je instruktorem a lektorem vodního záchranářství od r. 1967, kdy byla Vodní záchranná služba u nás založena.

Číst dál...

Náš seriál o tom jak se bezpečně chovat u vody pokračuje částí nejsmutnější. Statistiky nám jasně říkají, že tonutí je na druhém místě příčin nechtěné smrti dospělých a dětí hned po dopravních nehodách. Lze tragickým situacím předejít, zabránit a co dělat, abychom topícího se člověka zachránili?

Číst dál...

V první části povídání s RNDr. Petrem Šímou, CSc. (instruktor a lektor vodního záchranářství) jsme se stručně zmínili o nebezpečí křečí při plavání a potápění. Dnešní díl se těmto nepříjemným a bolestivým svalovým stahům bude věnovat podrobně, protože není radno je podceňovat.

Číst dál...

Je zima a na zamrzlých rybnících, přehradách i řekách se bruslí, běžkuje nebo prostě chodí. Možná jste zažili, jak led pod vašimi kroky zachrastil a puknul? Vyděsilo vás to pořádně, ale měli jste štěstí a stačili jste utéct na břeh? Příště se takový manévr nemusí povést, a tak se rádi necháme poučit jak se v takové situaci správně zachovat, co předvídat nebo jak pomoci tonoucí a prochladlé osobě.

Číst dál...

Také patříte mezi ty, kteří tvrdí, že ani nevědí, kdy byli naposledy na preventivní prohlídce? Nebo jste dokonce toho názoru, že na takové věci nemáte čas a ani je nepotřebujete? Pokud jste s prevencí ještě nezačali, je dobré vědět, že nikdy není pozdě začít. Nikdo vás nenutí, ale uvědomte si, že to děláte pro sebe. Pravidelnou prevencí můžete významně přispět ke kvalitě svého zdraví a života.

Číst dál...

V České republice funguje celkem deset zdravotních pojišťoven a každá z nich se snaží přilákat klienty prostřednictvím různých benefitů, výhod a programů. Co je důležité při výběru zdravotní pojišťovny vědět a proč není vždy výhodné udělat změnu?

Číst dál...

Našim klientům pomáháme s péčí o zdraví již řadu let především prostřednictvím Klub pevného zdraví. Jeho posláním je propagace prevence a zdravého způsobu života. Členství přináší možnost využívat řadu výhod, slev a dalších benefitů, které poskytují naši smluvní partneři.

Číst dál...

Která z nás by si nepřála mít svého osobního kadeřníka, pedikéra, manikéra či stylistu, aby byla pořád „jako ze škatulky"? Tohle přání se asi nemůže vyplnit každé, ale pečovat o své zdraví můžeme všechny. Nejsme v tom naštěstí samy, oporou nám může být naše zdravotní pojišťovna, která pomáhá pečovat o zdraví žen komplexně a dlouhodobě.

Číst dál...

Víte, že v čekárnách svých praktických lékařů nemusíte zbytečně čekat, než na vás přijde řada? Že vám praktik zajistí objednání ke specialistovi, pokud si to nechcete zařizovat sami? Zjistěte si, zda je váš lékař zapojen do programu AKORD Všeobecné zdravotní pojišťovny, který právě tyto výhody přináší.

Číst dál...

Otravy potravinami patří k nemnoha otravám, které přicházejí hromadně - nejčastěji postihne několik členů téže rodiny nebo strávníků téže kuchyně či restaurace. Zejména s nadcházejícími letními měsíci musíme počítat s tím, že se potraviny rychleji kazí a příležitostí k otravě potravinami je mnoho. V tomto článku se nebudeme zabývat otravami houbami a jen okrajově salmonelami a botulismem - vše probereme v samostatných kapitolách.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...