Houbařská sezóna je v plném proudu. Abychom si mohli své úlovky náležitě vychutnat, měli bychom houby dobře znát a nepodceňovat nebezpečí, které nám z jejich strany může hrozit. V tomto článku si popíšeme otravu naší nejjedovatější houbou  nejjedovatější houbou muchomůrkou zelenou.

Číst dál...

Název alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci.  Alkohol vzniká při kvašení cukru pomocí kvasinek. Lidstvo zřejmě poznalo nejdříve víno, potom pivo a teprve v 11. století  destilaci.

Víno je zkvašený mošt z hroznů vinné révy s obsahem alkoholu 7-13%.

Číst dál...

Princip metody je známý již řadu desetiletí, využívá se v analýze chemických sloučenin. R. Damadian v roce 1972 poprvé navrhl magnetickou rezonanci (dále jen MR) pro zobrazování částí lidského těla, trvalo však ještě 4 roky, než se dvěma vědcům P. Mansfieldovi a A. Moudsleymu podařilo zobrazit lidský prst. O rok později byl zobrazen lidský hrudník a metoda se rychle rozvíjela až do dnešní podoby.

Číst dál...

Vyšetřování ultrazvukem je v součas­nosti základní a pravděpodobně i nejrozšířenější zobrazovací diagnostickou metodou. Má totiž mnoho předností. Nezatěžuje vyšetřovaný organizmus pronikavým zářením ani nutností podávat kontrastní látku jako metody rentgenové a vyšetřovací přístroj není zdaleka tak drahý jako u počítačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR).

Číst dál...

Základem práce chirurga jsou operační výkony, při kterých dochází k porušení ce­listvosti tělního povrchu. Všestranný rozvoj medicíny ve 20. století umožnil provádění stále rozsáhlejšch a komplikovanějšch operací. Přináš to však s sebou i negativní důsledky - větší bolest, pooperační poru­chy zažívání, dechové obtíže, horší hojení atd. Proto se zároveň objevily snahy tyto negativní vlivy eliminovat. Stále více se začal zdůrazňovat význam co nejšetrnějšího pří­stupu maximálně šetřícího tkáně.

Číst dál...

Radiologická klinika FN Brno - Bohunice zajišťuje na svých pracovištích vyšetření nemocných zobrazovacími metodami. Základní informace o těchto zobrazovacích metodách nám poskytl předseda Radiologické společnosti ČLS JEP MUDr.Marek Mechl, Ph.D.,MBA, který je zároveň zástupcem přednosty této kliniky.

Číst dál...

Endoskopie je slovo pocházející z řečtiny a  znamená „hledat uvnitř" , z medicínského hlediska - hledat uvnititř těla  s použitím endoskopu , což je nástroj používaný ke zkoumání orgánových dutin.

Jedná se o trubici různého průměru vybavenou na konci optikou. Tato trubice se zavede do tělní nebo orgánové dutiny a obraz, který snímá optické zařízení se přenáší na monitor, kde ho může sledovat lékař.

Číst dál...

Rotaviry byly pojmenovány podle svého charakteristického kruhového tvaru. Název viru je odvozen z latinského slova „rota", což znamená „kolo". .Rotaviry infikují  střeva a způsobují těžké průjmy a zvracení. U kojenců a dětí do dvou let může mít infekce závažný, život ohrožující průběh .

Číst dál...

Virus chřipkyChřipka je akutní, vysoce nakažlivá infekce dýchacích cest, která postihuje ptáky a savce.  Onemocnění vyvolávají RNA viry z čeledi Orthomyxoviridae (chřipkové viry). Pro chřipku je typický sezónní výskyt v epidemiích, kdy onemocní až 40 % obyvatelstva. V intervalech 10 až 50 let propukají globální epidemie - pandemie.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...