Úplně nejdůležitější je prevence, tedy snaha úrazům  předcházet. Tedy např.na stoly nedávat ubrusy, rychlovarnou konvici umístit  od okraje linky a s krátkou šňůrou, aby nic dítě na sebe nestrhlo, nepít horkou kávu u nízkých konferenčních stolků, odstranit z dosahu nebo řádně zabezpečit chemické látky ( mycí prostředky, léky, ředidla aj.), instalovat ochranu zásuvek, ochranu ostrých hran, zřídit ohrádky na schody, odstranit z okolí dětí drobné předměty, které děti dávají do úst či nosu atd.

 

Existují nějaké kurzy první pomoci ?

 

Oficiálně tyto kurzy pořádá Český červený kříž, takže zájemci se mohou informovat přímo na ČČK. Jinak je ale o první pomoci velké množství literatury a na internetu lze také určitě vyhledat odborné rady.

 

Jednotlivé úrazy

 

Popálení 

Nejprve uhasit  hořící oděv vodou nebo lépe dekou ( použít materiál nesyntetický, který hned nevzplane) a poté chladit vodou. U hlubokých spálenin látku z přiškvařených  míst nestrhávat, jen látku obstřihnout, ránu přikrýt sterilním fáčem nebo přežehleným kapesníkem .

Při lehčím popálení zhruba do velikosti dlaně dítěte může ránu ošetřit dětský lékař, rozsáhlejší popáleniny patří jednoznačně na chirurgii, ve velkých  městech na popáleninová centra. Hrozí riziko infekce vnikající přes spálenou kůži, která neplní svou ochrannou  funkci. Dalším velkým problémem je  rozvinutí popáleninové nemoci či  šoku, který vzniká vstřebáním toxinů.z velkých spálenin. Menší plochy je možno chladit i déle studenou vodou, u větších  ploch  hrozí podchlazení, proto chladíme jen krátce. Puchýře nepropichujeme.

 

Spálení sluncem

Hlavně musíme chránit dítě kvalitními krémy s vysokým ochranným  faktorem, pro batolata klidně i 50. Děti natírat vícekrát denně, dát na hlavu klobouček, nechodit na slunce mezi 11 - 15 hodinou a i mimo toto období střídat pobyt na slunci a ve stínu.  Spálení se projeví  jako erytém - zarudnutí pokožky, někdy s puchýři. Většinou stačí chladit, můžeme použít panthenol, gel z aloe vera apod. Dítě musí mít zvýšený přísun tekutin.

 

Opaření

Opatrně sundat oděv, který je nasáklý horkou tekutinou, aby vařící voda v oděvu  nepoškodila další místa ( nepřetahovat  svetr  nasáklý vařící vodou přes hlavu, ale raději ho rozstřihnout).  Další pomoc je podobná jako u spálení.

 

 

Poleptání

Opláchnout zasaženou kůži studenou vodou, zakrýt sterilním obvazem a vyhledat

neprodleně první pomoc lékaře. Vzít s sebou chemickou látku nebo obal,  kterou se dítě poleptalo.V Praze je Národní toxikologické centrum, kam každý lékař může zavolat a zkonzultovat postup léčby. To se týká i otrav. U větších a hlubších poškození je stejný postup léčby jako u popálenin.

 

Vypití chemické látky, otrava

Dřív se radilo napít se vody nebo mléka, ale dnes se od toho ustupuje. Nejdůležitější je rychle zavolat záchrannou službu. Platí to v  případě ohrožení života, např. při poruše vědomí či šoku. V lehčích  případech odvézt dítě na středisko, eventuelně přímo do nemocnice. I v lehčích nebo nejasných případech zůstávají děti raději 2 až 3 dny v nemocnici na pozorování. Ani výplachy vždy nejsou řešením, protože třeba u poleptané sliznice by mohlo dojít k jejímu protržení.Léky na zvracení se dnes už moc nepoužívají, rovněž tak mechanické vyvolání  dávivého  reflexu  je mechanicky  obtížné. Hlavně musí rodič vzít s sebou do nemocnice obal od požité  látky nebo krabičku od léků, které jsou příčinou otravy.

 

Úraz hlavy

U malých dětí je to časté zranění, hlavně díky různým pádům. Drobnou tržnou ránu ošetří praktický lékař, ale pokud je úraz sporný a nebo s  příznakem otřesu mozku, musí dítě do nemocnice. Po pádu, zvláště na tvrdý povrch, s velkým hematomem je  vhodné udělat RTG hlavy. Děti s otřesem mozku jsou vždy hospitalizovány, děti bez otřesu mozku mohou být propuštěny domů, ale  je nutné je asi 3 dny  zvýšeně sledovat. V případě že dojde ke zvracení nebo netypickému chování, tj. spavosti a dezorientaci, musí dítě do nemocnice. Včasným zákrokem , tlakem studeného obkladu můžeme zabránit velké bouli.

 

Bezvědomí

To je vždy na zavolání rychlé lékařské pomoci. Když uchem neslyšíme dech a

nevidíme pohyby hrudníku při dýchání, měli bychom zahájit umělé dýchání - položit dítě na tvrdou podložku, dát hlavičku do záklonu, stáhnout bradu dolů, prohlédnout, zda jsou ústa čistá bez zvratků nebo jídla a můžeme vdechovat. Při zástavě srdce se můžeme pokusit o masáž srdce tlakem na hrudní kost. Nejdůležitější je však velmi rychle zavolat odbornou pomoc.

 

Křeče, epileptický záchvat

Obojí je urgentní stav a laik to těžko rozezná. U malých dětí jde hlavně o křeče z horečky, febrilní křeče. Dítě je vždy hospitalizováno, řádně vyšetřeno a rodiče jsou poučeni jak se příště zachovat. To znamená, že u dětí, které mají sklon  ke křečím je doporučena  protikřečová léčba, která se podává  při každém nachlazení s teplotami.

U epileptického záchvatu musíme dát dítě do stabilizované polohy na bok, aby se při eventuelním zvracení nezadusilo a dát mezi zuby proti pokousání nějaký pryžový předmět. Je nezbytné zavolat rychlou záchrannou pomoc. Po prvním záchvatu a po delší hospitalizaci nastaví odborný lékař optimální  léčbu, která by měla zabránit opakování záchvatu.

 

Pobodání hmyzem

U pobodání včelou opatrně vytáhnout žihadlo, natřít protialergickou mastí nebo gelem a hlídat reakci. Pokud by byla velká reakce jak lokální nebo dokonce celková, tak musí být dítě rychle dopraveno k lékaři. Ještě horší situace může nastat při bodnutí do jazyka - po vytáhnutí žihadla musíme rychle zchladit vodou nebo nechat cucat led, abychom zabránili velkému otoku a dechovým potížím. Dítě již s diagnostikovanou  alergií u sebe nosí injekční stříkačku s lékem pro první pomoc. U  méně závažných  reakcí podpoříme léčbu protialergickými léky, které jsou volně v lékárně.

Pobodání komáry a muškami řešíme mastmi, Štípnutí ovocnými muškami je hodně svědivé a děti ho většinou rozškrábnou a zanesou si do ranek infekci.

Klíšťata musíme vytáhnout třeba spec.kleštičkami z lékárny a když zůstanou kusadla v kůži, lépe je zajít za lékařem, který odstraní  kusadla  jehlou.

 

Uštknutí

To je celkem vzácné. Je nutné dopravit uštknuté dítě do nemocnice,  předtím ránu vypláchnout vodou, ránu nemačkat, neroztahovat a nevysávat. Dítě posadit a pokud je uštknuto na končetině, tak mírně končetinu stáhnout třeba kapesníkem. Uštknutí zmijí u dospělého není  stav ohrožující život, u malých dětí  může být stav vážný. Dítě patří do  nemocnice. Do lesa, kde se zmije vyskytují, máme nosit pořádnou kotníkovou  obuv.

 

Pokousání zvířaty

Na celý postup po pokousání  jsou poměrně přísné předpisy U psů musíme zjistit majitele a.do 24 hod. musí být pes vyšetřen veterinářem. Pouhá kontrola očkovacího průkazu psa nestačí. Veterinář musí nejen zkontrolovat očkování, ale musí psa i klinicky vyšetřit a udělat o vyšetření zápis, kde je konstatováno, že pes nejeví známky vztekliny. Horší je pokousání zaběhnutým psem, protože stačí drobná  ranka, kterou kousnutím pes způsobí, stačí kapka krve a už se to klasifikuje jako porušení kůže s rizikem nakažení  vzteklinou. Dítě musí absolvovat očkování proti vzteklině, která je nemocí nevyléčitelnou a smrtelnou. Totéž platí, když dojde k pokousání v přírodě třeba od lišky.

Jinak ránu běžně dezinfikovat, nechat ji otevřenou, aby krev odplavila bacily.Větší pokousání pochopitelně ošetří chirurg.

 

Akutní alergické reakce

To je široký pojem. Alergie může být třeba na léky  nebo na  jídlo, které se projevují většinou nějakou kožní reakcí jako kopřivka nebo toxoalergický exantém, který vypadá  jako mapa. Je vhodné dát běžně dostupné protialergické léky a při těžší reakci, která se projeví šokovým stavem, ihned zavolat lékaře. Děti s alergiemi na  pyly, prach, roztoče atd.  jsou v péči dětských  alergologů.. Projevují se kýcháním, pšikáním, vodovou rýmou, ucpaným nosem a dechovými potížemi.

 

Spolknutí cizího předmětu

Tady záleží na pozornosti rodičů, kteří by měli odstranit z blízkosti malého dítěte malé předměty nebo hračky, které se snadno rozpadnou. Pokud je to kulička nebo třeba knoflík asi do 1,5cm veliký, tak projde zažívacím traktem obvykle bez potíží. Průchod předmětu zažívacím traktem by měl být potvrzen nálezem ve stolici. Spolknutí většího  nebo ostrého předmětu musí být odesláno na pozorování  do nemocnice. Obecně platí, že při kolice, křečích, zvracení, krvi ve stolici atd. je nutné vyhledat lékaře.

 

Vdechnutí cizího předmětu

Bývá to korálek nebo třeba burák ze stolu rodičů nebo drobné hračky třeba z Kinder vajíček. U malých dětí tak do 2 let chytnout za kotníky, podržet  hlavou dolů  a asi 4x plácnout mezi lopatky. Když předmět nevypadne musí do nemocnice na ORL, kde lékař dítě zkontroluje a předmět vytáhne většinou z průdušek. Dítě se dusí, kašle, jde určitě o akutní stav. U větších dětí položit tělo přes koleno hlavou dolů a také poplácat mezi lopatky. Větší dítě si posadíme zády mezi nohy před sebe a zatlačíme mu na břicho asi uprostřed mezi  hrudníkem a pupkem.

 

Zástava dechu

U řádně donošených dětí se to stává výjimečně, zvýšenou pozornost bychom měli věnovat předčasně narozeným dětem. Doporučuji monitorovací přístroje - chůvičky.. U skutečné zástavy dechu není vidět pohyb hrudníku a po přiložení ucha není slyšet  dech. Dítě je bledé a okolo úst promodralé. Pak se musí jednat jako u první pomoci, tj. dát umělé dýchání a zavolat rychlou lékařskou pomoc.

Při pádu a vyražení dechu stačí plácnout po zádech nebo štípnout a tím reflexně dech  naskočí.

 

Horečka

Podávat běžná antipyretika v maximálně povolených dávkách a intervalech, po domluvě s lékařem nakombinovat léky paralenového a brufenového typu a rozhodnout dle stavu dítěte zda použít sirup nebo čípky. Srazit teplotu pod  39° - 38,5°. Dbát na přísun tekutin.

Teplotu můžeme srazit také zábaly. Faktem je, že  zábaly  nejsou u rodičů ( především proto, že se jim děti téměř vždy brání ) příliš oblíbené. Používat se má odražená voda, může se zabalit celý trup asi na 5-7min. Pak se musí udělat přestávka a po 10 min. je možno zábal  zopakovat. Když je nutné, udělá se série tří zábalů po sobě. Tuto sérii je možné několikrát  za 24 hodin opakovat. Lze dítě také narychlo osprchovat.  Cílem není dostat se pod 38°, ale srazit vysoké teploty.

 

Průjmy a zvracení, náhlá příhoda břišní

Rodiče dnes obvykle znají základní léky a diety proti průjmu. Důležitá je prevence, např. opatrnost při grilování na ohni, malým dětem nedáváme jídla s majonézou nebo zákusky s našlehaným bílkem. Jestli ale běžné léky spolu s dietou nepomůžou nebo se objeví ve stolici krev, musíme jít k lékaři.

Jakékoliv zvracení s bolestí břicha by měl vyšetřit lékař. Studené obklady na břicho nedáváme, raději navštívíme dětského lékaře. Může se jednat o obyčejnou koliku, ale také třeba o zánět slepého střeva. Při zvracení je vhodné po lžičkách podávat slabý chladný ruský nebo mátový čaj slazený glukopurem. Při normálním napití je nebezpečí, že žaludek dítěte čaj nepřijme a koloběh zvracení se opakuje. Při silných průjmech je možno podat dle doporučení lékaře i iontové nápoje, které se v prášku prodávají v lékárnách.

 

Topení

Po vytažení z vody se pokusit vytřepat vodu z těla podobnou technikou jako u vdechnutí cizího předmětu. Jinak vyčistit ústa a zkontrolovat, aby tam nebylo třeba bahno z rybníka, provést umělé dýchání a hlavně rychle zavolat  lékařskou pomoc.

 

Úraz el.proudem

Instalovat kryty na zásuvky. Pokud dítě nedýchá a je v šoku provést umělé dýchání a zavolat lékaře. Kdyby srdíčko nepracovalo udeřit do hrudníku. Jestli nejsou následky vážné, stačí dovézt dítě  k dětskému lékaři, který zkontroluje srdíčko a  event. ošetří popáleninu na prstech.

 

Větší odřeniny

Třeba po pádu z kola musíme vymýt škváru a nečistoty z rány proudem vody a pak zdezinfikovat. S většími nebo hlubšími oděrkami raději zajdeme za dětským lékařem, který mimo jiné zkontroluje očkování proti tetanu.. Na znečištěné povrchní rány  použijeme kysličník a poté třeba ajatin..

 

Řezné rány

Při velkém krvácení je nutné přiložit kompresní obvaz, končetinu nad místem krvácení přiškrtit a volat rychlou lékařskou pomoc. Nezabýváme se vymýváním nebo dezinfekcí, hlavně se musí zastavit krvácení.

 

 

MUDr. Jiří Dufka, okresní zástupce Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost z Brna 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...