V první části povídání s RNDr. Petrem Šímou, CSc. (instruktor a lektor vodního záchranářství) jsme se stručně zmínili o nebezpečí křečí při plavání a potápění. Dnešní díl se těmto nepříjemným a bolestivým svalovým stahům bude věnovat podrobně, protože není radno je podceňovat.

Bolest u svalové křeče může být natolik ochromující, že se plavec nedokáže ani pohnout a nastává reálné nebezpečí, že propadne panice a utone. Každý by se tedy měl naučit jakým způsobem křeč odstranit a kupodivu provedení protikřečových manévrů je jednoduché a hlavně účinné. Dokonce i ve vodě.

 

 

 Co vůbec svalová křeč je?

Svalová křeč je bezděčné, vůlí neovladatelné a velmi bolestivé napnutí až ztuhnutí svalu nebo celých svalových skupin. Jen zřídkakdy je postiženo veškeré kosterní svalstvo. Křeč se může projevit jen přechodně nebo záchvatovitě. Většinou přetrvává několik desítek vteřin, někdy i minuty. Nástup křeče bývá předem signalizován zvláštním pocitem ve svalu, který bude postižen. Někteří lidé jej popisují jako výstražné bodnutí, nebo píchnutí. Je-li příslušný sval ještě dále namáhán, dostaví se ochromující bolest, která jej vyřadí z činnosti.

 

 

Co křeče způsobuje?

Vynecháme-li příčiny křečí, které mají svůj původ v některých závažných onemocněních (např. epilepsie, tetanus, otravy), pak nejčastějšími okolnostmi, které v křečové stavy přímo vyúsťují, jsou únava a svalové vyčerpání (přetrénování), podchlazení i přehřátí a v neposlední řadě nevhodná životospráva. Tedy nedostatek spánku, alkoholové a jiné intoxikace, nedostatečně vyvážené složení stravy, nedodržení pitného režimu a přísunu solí při nadměrném pocení.

Některé lidi postihují svalové křeče velmi často. Náchylnost ke křečím, vyloučíme-li výše zmíněná onemocnění, je způsobena jejich sklonem k vyšší dráždivosti nervstva, které řídí svalové stahy. Často se mohou křeče objevovat u konstitučně slabších dětí, kde ještě není vývoj nervosvalových koordinací zcela dovršen.

 

Postihne-li někoho svalová křeč ve vodě, je první zásadou si uvědomit, že křeč sama o sobě nijak život neohrožuje a že je třeba zachovat klid a rozvahu. Nebezpečí spočívá ve vlastním psychickém stavu, který se dostaví, když plavec zjistí, že nebude schopen s touto bolestí a znehybněním doplavat ke břehu.  Následek je propadnutí strachu z utonutí, zmatené a nekoordinované jednání a ztráta sebeovládání, které již život ohrožují bezprostředně.  

 

Druhou zásadou je začít s odstraněním křeče co nejdříve, jen tak je větší naděje, že křeč zcela odezní a s ní zmizí i bolest. Křeč se odstraňuje střídavým napínáním a uvolňováním postižené svalové skupiny tak dlouho, až bolest ustane. Pokud je to možné, je nejlepší ihned po varovných příznacích přestat plavat a vyjít z vody. Častěji se stává, že postižený musí uplavat ke břehu ještě značný kus a tak je třeba naučit se křeč odstranit již ve vodě. Používají se přitom stejné manévry jako na suché zemi (viz tabulka). K úplnému odeznění bolesti pomáhá prohřátí teplou vodou, masáž postiženého místa a celkový odpočinek.  Postižený sval, i když bolest vymizí, by neměl být opětně namáhán.

 

 

 Existuje nějaká prevence?

V mnoha případech se dá křečím předejít, budeme-li znát příčiny, které je vyvolávají. Kdo je ke křečím více náchylný, i když udržuje správné zásady životosprávy, měl by se naučit rozvrhnout své síly a jednat vždy podle svých fyzických možností. Před vstupem do vody pomáhá lehké rozcvičení, aby se svaly prohřály, ve vodě nepřepínáme své síly, plaveme přiměřeně rychle a na kratší vzdálenosti. Vyhneme se také plavání v příliš studené vodě.  A samozřejmě nechodit do vody unavený, nevyspalý nebo brzy po přestálé nemoci. V horkém počasí nezapomeňte dostatečně pít a vhodně vyrovnávat ztráty solí.

 

       

 

 

 

 

 

Faktory vyvolávající svalové křeče

 

Vnější

 

nevhodná životospráva

 

 

nadměrná zátěž, přetrénování, únava

 

 

 

 

 

podchlazení

 

přehřátí

 

 

Vnitřní

 

nedostatek vitaminů, solí a stopových prvků, intoxikace

 

nedostatečné prokrvení svalů, nepoměr mezi přívodem krve a nedostatek kyslíkového zásobení svalů, nedostatečný odvod oxidu uhličitého

 

omezení krevního zásobení, pokles svalové účinnosti

 

ztráta solí při nadměrném pocení, porucha nervosvalových koordinací

 

 

     

 

 

 

Postupy při odstraňování křečí

 

 

Dolní končetiny

Odstranění

 

Přední strana stehna

(čtyřhlavý sval stehenní)

 

 

 

Zadní strana stehna (dvojhlavý sval stehenní)

 

 

Zadní strana lýtka (zákolenní sval, dvojhlavý a šikmý sval lýtkový)

 

 

Chodidla

 

 

 

Prsty nohou

 

 

Horní končetiny

 

Opačnou rukou uchopte nárt postižené nohy, tj. pravou rukou levý nárt a naopak, a pomalu táhněte patu až k hýždím; střídavě uvolňujte a napínejte až do odeznění křeče. Manévr lze provádět i ve vodě, na suchu vleže, nejlépe však vestoje.

 

Opačnou rukou uchopte prsty postižené nohy a volnou rukou protlačujte koleno směrem dolů; protlačování střídejte  s  uvolněním až do odeznění křeče. Manévr lze provádět i ve vodě, nejlépe však vsedě na zemi.

 

Křeč odstraníte stejným manévrem jako při postižení zadní strany stehna. Je třeba jenom více přitahovat prsty nohy a nárt směrem k tělu.

 

 

 

Křeč odstraníte stejným manévrem jako při postižení zadní strany stehna a zadní strany lýtka. Uvolnění se provádí nejlépe vsedě na zemi. Někdy pomáhá střídavé stoupání na špičky.

 

Rukou ohýbejte prsty nohou nahoru a dolů. 

 

 

Odstranění

 

Zadní strana paže

(trojhlavý sval pažní)

 

 

Přední strana paže

(dvojhlavý sval pažní)

 

 

Předloktí

 

 

Prsty ruky

 

 

Stiskněte ruce v pěsti a silně je tlačte proti sobě a protáčejte směrem k hrudníku. Uvolněte napnutím paží před tělo.

 

 

Postiženou paži opřete v lokti o koleno nebo stehno a druhou rukou uchopte v zápěstí. Střídavě paži natahujte a uvolňujte. Manévr se provádí nejsnáze vsedě na zemi.

 

Sepněte ruce dlaněmi k sobě před hrudníkem. Špičky prstů stáčejte směrem k hrudní kosti, přičemž dlaně stále tiskněte k sobě.

 

Střídavě svírejte ruku v pěst a opět rozvírejte pomocí druhé ruky.  

 

 

Křeč břišních svalů

       Odstranění

 

Lehněte si na záda a uchopte oběma rukama nohy v podkolení.

Střídavě přitahujte nohy k hrudníku a uvolněte. Manévr lze snadno provádět i ve vodě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...