Nesmírně zajímavý rozhovor o hubnutí za pomocí medicíny nám laskavě poskytl prof. MUDr. Martin Fried, CSc., vedoucí obezitologické sekce centra ISCARE IVF a.s.

 

 

Vy jste tedy obezitolog....?!

Jsem chirurg.Chirurg který se soustředí na tzv. miniinvazivní neboli laparoskopickou chirurgii.Tyto operace se provádějí pomocí 2-3 cca 1cm velkých vpichů do břicha, kterými se zavádí speciální optika pro sledování operačního pole a nástroje, sloužící k provedení vlastní operace.Takto lze operovat např. žlučník, různé gynekologické potíže atd. Výhodou miniinvazivní chirurgie je kromě menšího procenta komplikací, také velmi krátká doba rekonvalescence.

 

Jak souvisí léčba obezity a chirurgie?

Miniinvazivní chirurgie zahrnuje i tzv. pbariatrickou chirurgii. PBaros v řečtině znamená těžký. Jedná se o speciální chirurgický obor, který se zabývá léčbou lidí s vysokou nadváhou až obezitou.

 

Jak se klasifikuje nadváha nebo obezita ?

Obezita se klasifikuje nejčastěji od hodnotouy BMI ( Body Mass Index ), což je hodnota hmotnosti člověka v kilech dělená jeho výškou v metrech na druhou. Výsledkem je poměrné číslo, které když vyjde nad kolem 30, jedná se o obezitu, když je nad 35  jedná se o závažnou obezitu a když je nad vyjde kolem 40, jedná se o tzv. morbidní obezitu. Obezita výrazně zkracuje lidský život, člověk s morbidní obezitou je bezprostředně ohrožen na životě - jedná se tedy o závažné stavy.

Bariatrická chirurgie se zabývá především pacienty s BMI nad 35, kde jsou k vlastní obezitě přidružena ještě jiná onemocnění, např. cukrovka, vysoký tlak, problémy s klouby, páteří, hypercholesterolemie atd. Pacienty s BMI nad 40 operujeme i v případech, že tyto problémy nemají. Většinu lidí s takto vysokou nadváhou, ale přidružené komplikace neminou.

 

Takže lidé, kteří chtějí zhubnout 5kg tzv. do plavek,  neléčíte ?!

Ano, máte pravdu. Prosím, nepleťme si pbariatrickou chirurgii s jakýmkoli typem kosmetické chirurgie.  Kosmetický efekt toho, že pacienti zhubnou je jen důsledkem léčení jejich závažných onemocnění, která souvisejí s jejich nadváhou. Takže znovu bych shrnul - neléčíme pacienty aby byli hezčí, ale aby byli zdraví.Podle všech statistik mají obézní lidé kvůli zdravotním komplikacím provázejícím obezitu o cca 10 let kratší život než jejich neobézní vrstevníci.

 

Ve vašem centru léčíte obézní pacienty pouze chirurgicky?

Léčba obezity je multioborová záležitost. V našem centru je celá řada odborníků, kteří pacienta vyšetří a následně mu po vzájemné konzultaci navrhneme optimální řešení jeho potíží.

 

Které obory to jsou?

Je to internista, endokrinolog, psycholog, dietolog, pohybový terapeut atd. U některých pacientů nemusí být chirurgický zákrok nezbytný. Velmi dobrého efektu lze dosáhnout kombinací diety pomocí farmakoterapie a pohybové terapie. U některých pacientů pohybovou terapií podporujeme efekt chirurgického zákroku. Je to velmi individuální.Lze říci, že nejdříve se snažíme vyčerpat neinvazivní postupy a teprve když nezaberou, přistupujeme k pbariatrické chirurgii. Nicméně dlouhodobé výsledky velkých studií u nás i v zahraničí jednoznačně prokazují, že u více než 80 procent pacientů s BMI nad 35 je nechirurgická léčba neúspěšná. To znamená, že po krátkodobém zhubnutí několika kilogramů, pacienti opět přibývají na váze a často dosáhnou nakonec vyšší hmotnosti, než před zahájením dietní léčby. Bariatrická chirurgie tak pro ně představuje jedinou, dlouhodobě úspěšnou, možnost.

 

 

Přicházejí k Vám pacienti už s určitou představou? Např. že chtějí bandáž?

Ano, stává se to. Lidé jsou dnes velmi dobře informování o možnostech medicíny.Přesto musí každý pacient projít výše zmíněným kolečkem a teprve potom určíme nejlepší (nejúčinnější) způsob jeho léčby. Často se nám stává, že k nám pacienty pošlou také jiní lékaři abychom je připravili na určitý chirurgický zákrok. Většina neakutních operací vyžaduje úpravu hmotnosti, nejen kvůli snadnějšímu provedení vlastního zákroku, menšímu množství pooperačních komplikací, ale také kvůli konečnému efektu. Nemá význam operovat např. kyčelní kloub u pacienta, který váží 140kg - ta operace mu stejně nadlouho nepomůže pokud nezhubne.

 

Co je podstatou pbariatrického chirurgického zákroku?

Patří sem dvě velké skupiny zákroků. Tzv. zákroky restrikční a zákroky maloabsorbční.

Restrikčním výkonem se zmenší objem žaludku jako rezervoáru pro potravu. Tím pádem menší množství potravy zaplní žaludek a vyvolá pocit nasycení. Takto ošetření lidé hubnou proto, že méně jí a navíc hubnou bez pocitu hladu. Typickým představitelem těchto zákroků je ona známá bandáž žaludku.

Druhou možností jsou už zmíněné maloabsorbční zákroky, které zajišťují, že tělo pacienta není schopno zpracovat takové množství energie, jaké dotyčný zkonzumuje. Toho se dociluje, tím, že se část trávícího traktu - nejčastěji tenkého střeva, vyřadí z provozu, nebo tím, že se trávící enzymy jako pankreatická šťáva , žluč a jiné šťávy, které pomáhají trávit především tuky a sacharidy odvedou jinam a se střevem se spojí jen ve velmi krátkém úseku. Střevo tedy má schopnost resorbovat živiny a energii jen v tomto krátkém úseku, takže jíe resorbuje méně.

 

Nejsou vedlejším efektem takových zákroků nevolnosti? Není těm lidem potom „špatně"?

Každá skupina těchto výkonů má své klady a zápory. Kladem restrikčních výkonů je to, že pacient je velmi rychle nasycen a že bandáž představuje minimální zásah do organismu s minimem vedlejších účinků. Nevýhodou je, že pacienti s bandáží hubnou o něco méně než pacienti po maloabsorbčním výkonu, v průměru kolem 40-50 kg za 24 měsíců po operaci.Po maloabsorbčním výkonu pacienti hubnou skutečně hodně.Hovoříme zde o 60-70 kg hmotnostního úbytku, protože se často používají u pacientů s vysokým BMI (nad 50, nebo 55), kteří váží třeba 180 a více kg, takže s váhovým úbytkem 70 kg, se dostávají teprve na hranici přiměřené hmotnosti.Na druhou stranu se jedná o poměrně významný zásah do organismu, který s sebou nese určitá rizika, byť jen například to, že pacienti jsou na doživotí odkázání na různé vitamínové a proteinové náhrady, protože tělo tyto látky nedokáže vstřebávat z potravy v dostatečném množství. Také obecná chirurgická rizika (možnost vzniku pooperačních komplikací) jsou po malabsorpčním bariatrickém zákroku vyšší, než  například po bandáži žaludku.

 

Tyty chirurgické výkony jsou nevratné?

Maloabsorbční výkony jsou nevratné. Mají tu obrovskou výhodu, že pacienti pak mohou celý zbytek života jíst téměř cokoli a v jakémkoli množství a netloustnou.U restrikčních výkonů se pacienti musejí přece jen omezit v jídle, protože i zmenšený žaludek lze přejíst, to se pak sice projeví zvracením, ale je to možné.

 

Osobně znám několik lidí s bandáží žaludku přestože nejsou obézní  a ti si stěžují, že jim zas tak nepomohla....

Přiznám se, že příliš nevěřím tomu, že by se u nás vyskytovalo větší procento lidí s bandáží žaludku bez medicínské indikace. Vaši známí třeba nebyli extrémně obézní - neměli extrémně vysoký BMI, 180kg, ale třeba jen BMI kolem 35, 90 a přesto se u nich objevily různé zdravotní potíže jako cukrovka, hypertenze,potíže s klouby....A pokud jde o tvrzení, že hmotnostní úbytky u bandáže nejsou nijak významné, tak zde samozřejmě platí pravidlo, že čím nižší startovací hmotnost máte , tím méně hubnete....Dalším důležitým faktorem při hubnutí je také motivace. Pokud máte 10kg nadváhu, tak nejste tak motivovaná s tím něco dělat jako člověk, který na sebe nedostane nic koupit, má problém se vůbec hýbat - je extrémně omezen v běžném životě. Lidé s normální hmotností si to dokáží jen velmi těžko představit.

 

Jak rychle se ve vaší péči hubne?

Tak 3 kg měsíčně.

 

To mi připadá dost málo. To Vaši pacienti musejí hubnout několik let...

Ano.Optimální je zhubnout 20-30 kg ročně. I zde platí stejná pravidla jako u běžných diet. Když hubnete příliš rychle, nejen že se hmotnost může vrátit, ale je může to být zdravotně nebezpečné.

 

Jak často se Vám pacienti vracejí - prostě zase přiberou?

To je špatně položená otázka. Naši pacienti se musejí vracet. Obezita je celoživotní problém a onemocnění.Nelze ji jednorázově vyléčit.Pacienty  napouštíme ze zřetele, chodí pravidelně jednou až dvakrát ročně na kontroly.

 

Kdy jsou pbariatrické výkony na pojišťovnu a kdy je pacient hradí sám?

Tyto operace jsou vždycky na hrazeny pojišťovnuou.Samozřejmě pacient musí splňovat určitá kritéria. Pokud se najde chirurg, který by zmíněné operace prováděl pouze z estetických důvodů, například pacientům s deseti kg nadváhy, tak to samozřejmě pojišťovny nezaplatí.

Nicméně při dnes pojišťovensky převládajícím paušálním způsobu úhrad (nemocnice dostávají určitou omezenou sumu peněž na provoz, bez ohledu na typ výkonů, které z těchto peněz provedou),  představují bariatrické operace relativně významnou ekonomickou zátěž pro většinu zdravotnických zařízení. 

 

Jaké procento Vašich pacientů si svou obezitu způsobilo samo - nekázní v jídle a jaké procento lidí je obézních kvůli třeba chorobě?

To, co se dřív říkalo - když se lidé budou hýbat a nebudou se přejídat, tak nebudou obézní, je dnes již přežitek. Dnes se již ví a bylo vědecky prokázáno, že u naprosté většiny pacientů je obezita ovlivněna způsobena celou řadou faktorů. Velmi zásadní roli hraje genetika. To znamená, že lidé jsou různě geneticky naprogramovaní. V praxi bych uvedl příklad, že když například, my dva si teď dáme řízek, tak já po něm ztloustnu a vy ne. Přitom jsme oba zkonzumovali stejnou, stejně energeticky náročnou potravu. Jen Vaše tělo ji může zpracovat jinak než moje, protože moje tělo je geneticky naprogramováno tak, že ten řízek , v uvozovkách, lépe využije.

Tím chci říci, že ne všichni obézní se musejí nutně extrémně přejídatjí. Mnoho z nich, ač jedí relativně normálně, tak přece tloustnou.Samozřejmě, kdyby se extrémně omezovali, tak by tolik neztloustli, ale upřímně - žijeme ve společnosti, kde je dostatek cenově dostupného jídla a chtít po někom, aby se celý život trápil hladem je nereálné a kruté.

 

Takže životní návyky nehrají takovou roli?

Ale samozřejmě také.Celospolečenským problémem je nedostatek pohybu. Většina z nás má sedavé zaměstnání, kam ještě dojede autem nebo metrem.Do patra se vyvezete výtahem. Už děti tráví spoustu času raději u počítače nebo televize než venku v přírodě.

 

Jaké procento lidí má zásadní problém s hmotností?

V České republice a ve vyspělých státech Evropy Asi 40%. Z toho přes 25% je těžce obézních.

 

To je víc, než jsem si myslela....

Jsou to skutečně otřesná čísla, která např. v USA jsou ještě vyšší. Ale co je ještě horší -  současný trend. Obezita se posunuje do čím dál nižších věkových kategorií. Přibývá obézních dětí. Lze tedy předpokládat, že další generace bude ještě obéznější než současná.V roce 2000 byla obezita prohlášená VWHO ( Světová zdravotnická organizace) za epidemii století. Obezita se řadí na druhé až třetí místo v příčinách úmrtí - hned za nádorová onemocnění.

 

Mohli bychom říci, že obezita je jakýmsi fenoménem poslední doby?

Jedná se o fenomén posledních 10-15 let, u kterého se vůbec nepředpokládalo, že dosáhne takových rozměrů. Navíc má velmi nepříjemné celospolečenské ekonomické dopady. Společnost vynakládá obrovské prostředky na léčbu těchto lidí. Stejně tak obézní lidé mají horší společenské uplatnění - hůř hledají zaměstnání jsou častěji nemocní. Jen ve Velké Británii přicházejí asi o 2mld. liber ročně, které vynakládají jako nemocenské a sociální dávky pro obézní práce neschopné. A to nehovořím o prostředcích zdravotního pojištění vynakládaných na jejich léčbu.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...