Naše společnost sice není tak falešně úzkoprsá, jak to zaznívá v slavné hře "Vagina - monology" americké autorky Evy Ensler, ale přesto i české ženy mají problémy hovořit o své pochvě a sexualitě a to dokonce i s lékařem.

Číst dál...

mature woman1Na rozdíl od běžné mluvy nemyslíme depresí z medicínského hlediska běžnou špatnou náladu. Zvykli jsme říkat „dneska mám depku" nebo „jsem v depresi" a myslíme tím několikahodinovou špatnou náladu, která má někdy jasnou příčinu, třeba v podobě nepříznivého vývoje naší situace, někdy má příčinu méně jasnou, třeba na nás dolehne jen tíže běžných starostí uprostřed týdne, kdy je víkend ještě daleko.

Číst dál...

climacteriumKLIMAKTERIUM   neboli   PŘECHOD je období života ženy, kdy dochází   k   postupnému vyhasínání funkce vaječ-níků (přestává se vytvářet hormon estrogen). V našich zeměpisných podmínkách   nastává nejčastěji mezi 45. -55. rokem života.  Může přijít dříve, ale i později.

Číst dál...

Nejen svět medicíny, ale i široká ve­řejnost se touto otázkou začínají stále více zabývat. Odpověď se skrývá v ter­mínu ANDROPAUZA, či snad ještě lépe částečná androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů.

Číst dál...

Proč užívat HST

Je mi 48 let a začínám pomalu ztrá­cet menstruaci. Také se u mě občas objevují návaly horka a noční pocení. Zdá se mi, že nejsem v takové pohodě jako dřív, jsem nervózní a roztrži­tá. Gynekolog mi doporučil užívání hormonální substituční terapie. Mů­žete mi prosím napsat, o co jde?

Číst dál...

Úbytek ženských hormonů v organismu ženy může nastat z nejrůznějších příčin. Nejčastěji se tak děje v rámci přirozeného stárnutí. Většinou po 50. roce života dochází k prudkému snížení množství ženských hormonů, zvláště estrogenu. Žena se ocitne v tzv. přechodu, v klimakteriu.

Číst dál...

Neuplyne týden, možná dva, abych neslyšela stesky některé z mých pacientek/klientek, že už to prostě s manželem „není ono". Při konkrétnějším rozhovoru pak ženy většinou uvádějí bolesti při pohlavním styku, způsobené nejčastěji špatným zvlhčením v pochvě.

Číst dál...

Příslušnice něžného pohlaví dnes - díky prodlužujícímu se věku - prožívají v období klimakteria minimálně třetinu celého svého života.Je také známo,že období přechodu nastává  u současných  žen  dříve,než tomu bylo v minulém století. Logicky si tedy tyto ženy přejí, aby léta přidaná životu, měla také potřebnou kvalitu a nebyla spojena s rychle přibývajícími chorobnými stavy a zdravotními komplikacemi,kterým lze předejít.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...