alergie
Začalo jaro a s ním "sezóna" pro alergiky. Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce organizmu na látky, se kterými se většina z nás setkává ve svém prostředí. Pro alergický organizmus jsou tyto látky nebezpečné. Rozlišujeme nadměrné, přehnané reakce přecitlivělosti a reakce "normální". Normální reakcí organizmu je vývoj imunity.


Náš imunitní systém je zde proto, aby nás chránil před útoky cizorodých látek.

 

ATOPIE

Atopie je dědičně založený sklon k alergii, má proto zřetelný rodinný výskyt. Typickými projevy atopie jsou atopický ekzém (atopická dermatitida), pylová alergie (alergická rýma a alergický zánět spojivek) a alergické astma.

Atopici mají vrozenou schopnost tvořit ve zvýšeném množství protilátky ve třídě IgE (= imunoglobulin E). Tyto IgE protilátky reagují na alergeny zevního prostředí (pyly, plísně, roztoče atd.).

 

Dědičnost: U dítěte, jehož jeden rodič trpí alergií, je riziko vzniku alergického onemocnění 30%.
Jsou-li alergiky oba rodiče, zvyšuje se riziko na 60 %.
Může se ale stát, že dědičný základ "přeskočí" jednu generaci.

 

PSEUDOALERGIE

Příznaky rýmy, astmatu, kopřivek, otoků nemusí mít vždy alergický původ. Není tu zřejmá dědičná dispozice, netvoří se ve zvýšené míře IgE protilátky, původ těchto projevů je mimo imunitní systém.

 

ALERGIE DÝCHACÍCH CEST

 

PYLOVÁ RÝMA A CELOROČNÍ ALERGICKÁ RÝMA

Sezónní alergická rýma je tradičně označována jako "senná rýma". Je to nepřesné, protože jde o alergii na pyly.
Proto mluvíme o polinóze nebo o sezónní pylové alergii.

 

HLAVNÍ DRUHY ROSTLIN, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍČINOU PYLOVÉ ALERGIE:

TRÁVY
pýr, srha kostřava, medyněk, jílek, kukuřice, lipnice, bojínek, rákos, psárka

DŘEVINY
bříza, habr, jírovec, dub, cypřiš, javor, jasan, buk, kaštanovník, olše, vrba, ořešák, líska, olivovník, jilm, topol, platan, lípa

BYLINY
pelyněk, řepka nebo hořčice, tolice vojtěška, drnavec, jitrocel, ambrózie, jetel

Alergické příznaky jsou provokovány při určitých koncentracích pylových zrn ve vzduchu. V průměru stačí 10-20 pylových zrn v 1 m3.

PYLOVOU SEZONU lze v našich podmínkách rozdělit na tři hlavní období:

1. Jarní období, kdy se v ovzduší vyskytuje hlavně pyl dřevin
2. Letní období s převahou pylů trav
3. Podzimní období, v němž hlavními alergeny jsou pyly vysokobylinných plevelů.

Průběžné informace podává v pylové sezóně Pylová informační služba, která monitoruje situaci na 12 stanicích v ČR. Sídlo PIS ČR je v Brně.

Pylový "vrchol" trav je přibližně v období mezi 15. květnem až 15. červencem (koncentrace 100-500 pylových zrn/m3).

Pamatujte, že tento vrchol uvolňování pylů do ovzduší může být v horských oblastech posunut až o měsíc. Plánujete-li dovolenou na horách, nezapomeňte na to.

Sekání trávníků je důležitým preventivním opatřením, ale je pro každého alergika, citlivého na travní pyly, nebezpečné. Totéž se týká i plísní, které se v trávě množí.

Pyly stromů jsou těžší, proto "necestují" tak daleko a je možno se jim snadněji vyhnout.

Až na výjimky mohou mít alergici květiny doma bez obav. Většina okrasných květin uvolňuje hmyzosprašné pyly.

 

POZOR NA MED! Med může obsahovat pylový alergen a vyvolat alergickou reakci.

Příznaky pylové alergie:
Rýma se může projevovat silným svěděním očí, nosu a pocitem svědění či pálení v krku.

Může se také projevit silným vodnatým výtokem nebo naopak ucpáním nosu, které brání dýchání nosem. Časté jsou záchvaty kýchání, někdy i kašle.
Komplikací může být ztráta čichu, chuti, zánět vedlejších dutin nosních a astma (zejména ve vlhkém létě).

Má vliv věk?
Pylová alergie může vzniknout v kterémkoliv věku. Začátek se posouvá až do předškolního věku. Hlavním obdobím je rozmezí mezi 8. až 20. rokem (vzácně nad 40 let).

Koncentrace pylů v ovzduší je také ovlivněna počasím. Horké, suché počasí napomáhá šíření pylů stejně jako vítr. Naopak déšť sráží pyly dolů na zem a riziko obtíží snižuje. Proto dříve, než půjdete nebo pojedete na kole do přírody, než odjedete na dovolenou, podívejte se na pylový kalendář a seznamte se s pylovou předpovědí.

 

RADY PRO PYLOVÉ ALERGIKY:
Vyloučit úplně kontakt s pyly není samozřejmě možné. Je ale možné podstatně pylovou expozici omezovat:

V pylové sezóně nejezděte v autě s otevřenými okny
Ve vrcholech pylové sezóny nepořádejte pikniky a nekempujte v přírodě
Pobyt v přímořských oblastech je vhodný i proto, že je zde méně pylů
Ve vrcholech pylové sezóny nebo když v pozdním odpoledni stoupá koncentrace pylů v ovzduší zavírejte okna.

 

 

CELOROČNÍ ALERGICKÁ RÝMA

Příznaky rýmy se vyskytují nezávisle na sezóně, v průběhu celého roku.
Příčinou mohou být roztoči v domácím prachu, jindy je příčina v profesním prostředí nebo je spojena s některými činnostmi (pekaři, zemědělci, ošetřovatelé zvířat, chemici, lakýrníci, malíři apod.).

Příznaky celoroční alergické rýmy:
Otok nosní sliznice, který vede k ucpání průduchů, kýchání (salvy kýchání 10x-30x v jednom sledu), čirý vodnatý výtok.

Příznaky nejsou většinou tak náhlé a prudké jako u rýmy pylové, ale mohou velmi nepříjemně stěžovat pacientovi život. I zde je riziko možného vzniku astmatu.
Kýchání je obranný reflex a nemusí být vždy projevem alergie. Některé látky dráždí nosní sliznici, která se brání tím, že tvoří hlen a pak se jej snaží rychle vypudit.

MÁTE-LI UCPANÝ, ZABLOKOVANÝ NOS:
Nepoužívejte nadměrně nosní uvolňující kapky (jejich účinek je dočasný a při delším používání mohou poškodit nosní sliznici).

Použijte fyziologický roztok (= 9 g kuchyňské soli, tj. 2 malé čajové lžičky, rozpusťte v 1 l převařené vody) a nakapejte do každé nosní dírky. Fyziologický roztok je také možné koupit v lékárně.

CO S KOUŘENÍM?
Nikotin, obsažený v tabáku, zhoršuje otok nosní sliznice. Všechno mluví pro to, abyste přestali kouřit a požádali všechny kolem vás, aby také nekouřili.

 

 

 

ALERGICKÉ ASTMA

Astma je onemocněním, jehož základem je zánět dýchacích cest a výrazně zvýšená reaktivita průdušek.
Průdušková hyperreaktivita může být vrozená a zánět průdušek ji zvyšuje. Projevuje se reakcemi na cigaretový kouř, křídový prach, skelná vata, dráždivé plyny ze sprejů na vlasy, ale také mlha, smog, chlad, tělesná a duševní námaha, silné emoce - nespecifické podněty.

Specifické podněty - spouštěči astmatických obtíží, mohou být pylová zrna, zvířecí srst a alergeny, roztoči, vzdušné plísně, potraviny, hmyzí jedy a další alergeny.

Příznaky astmatu:
Astma se projevuje souborem příznaků, z nichž nejzávažnější je dušnost, ztížený výdech. Časté jsou noční dušnosti, dušnosti při nebo po tělesné námaze, dráždivý chronický kašel, hvízdavé dýchání.

Při záchvatu astmatu nastane zúžení průdušek, které působí:

smrštění hladkých svalů ve stěně průdušek
otok sliznic dýchacích cest
tvorba hlenu, který je většinou hustý a vazký

Průchodnost průdušek se zhoršuje, průsvit se zužuje a proudění vzduchu se zhoršuje.

Astma - jak předejít záchvatu:
Astma musí být léčeno a sledováno. Základní léky musí být podávány pravidelně , v případě nutnosti ještě před sportováním. Lékař pravidelně sleduje dechové funkce dítěte. Na základě tohoto sledování informuje rodiče nebo i učitele o tom, jaké nároky můžeme na dítě klást.

I když dítě dýchá normálně, může fyzická námaha při sportu spustit astmatický záchvat.
U těchto dětí se provádí "zátěžový test", který pomůže určit jaká námaha ještě nevyvolá záchvat. Lékař také může doporučit zvýšení dávky preventivních léků tak, aby dítě mohlo cvičit. Během pylové sezóny je rozumné děti trpící pylovou alergií osvobodit od aktivit mimo budovy. Úspěšný návrat dítěte ke sportu závisí ve velké míře na porozumění, trpělivosti a opatrnosti učitele tělocviku a trenéra.

Opatření:

Ujistěte se, že si dítě vzalo doporučené léky l5minut před tělesným cvičením. Každé dítě, které je léčeno pro astma by mělo tyto léky nosit s sebou.
Zvláště opatrní buďte v chladném počasí. Studený vzduch je významným spouštěčem astmatického záchvatu.
U astmatu se před začátkem cvičení doporučuje "dechová rozcvička". Astmatik by měl chvíli hluboce nadechovat nosem a vydechovat ústy. Každé dítě si musí najít vlastní rytmus, který mu vyhovuje. Zpočátku nechte dítě běžet vlastním tempem. Pokud začne mít dechové potíže, které se projevují dušností a snahou dýchat ústy , nechte dítě jít chvíli krokem a doporučte mu, aby se soustředilo na dýchání pomocí techniky "kontrolovaného výdechu" : pootevřenými ústy vydechuje zpočátku krátce a postupně výdechy prodlužuje tím jak se mu ulevuje. Tento postup může opakovat až do dosažení normální dechové frekvence.

Připomeňte dítěti :

  • aby nezapomnělo na léky.
  • aby se příliš nepřepínalo.
  • aby vědělo kdy skončit.
  • aby nezapomnělo na rozcvičku.

V případě astmatického záchvatu :

  • ukončete cvičení.
  • umožněte dítěti polohu, ve které se mu nejlépe dýchá -pro většinu astmatiků je to sed s mírným předklonem.
  • uklidněte dítě.
  • co nejdříve si dítě má aplikovat jeden - dva vdechy svého bronchodilatačního léku, dávka může být opakována po l5 minutách, pokud příznaky přetrvávají. Učitelé by se měli seznámit se správným použitím inhalátoru. Pokud máte nějaké pochybnosti, požádejte rodiče dítěte nebo lékaře, aby Vám správné použití ukázali.

Zakázané ovoce

Někteří astmatici, alergičtí na srst koní, nesmí jezdit na koni. U vytrvaleckých soutěží, např. u přespolního běhu, je nutný zvláštní předběžný trénink pod lékařským dohledem. Astmatici by neměli provozovat hloubkové potápění, pokud jim to lékař nepovolil. Dětem s astmatem je doporučováno plavání.

Nevhodná léčba nebo neporozumění správnému použití léku zabránilo mnoha dětem rozvinout své sportovní vlohy. Ve skutečnosti existuje mnoho špičkových sportovců, olympijských vítězů a mezinárodních sportovních hvězd, které mají astma a jsou důkazem , že správná léčba může dovolit neomezené sportování.

 

RADY ASTMATIKŮM

Sportování, tělesné cvičení je všem astmatikům prospěšné a velmi je doporučujeme. Sport nejen že pomáhá nemocnému astma zvládnout a kontrolovat, ale učí také správnému dýchání.
O tom, jaký sport si vybrat, se poraďte se svým lékařem.

Plavání v bazénu je ideální, protože je zde teplý a vlhký vzduch. Posiluje celé tělo a podporuje dýchání.

ALE POZOR! Některé bazény mají silně chlorovanou vodu a to může dráždit sliznice dýchacích cest.

 

DOMÁCÍ PRACH

Prašnost bytového a domovního prostředí závisí na poloze domu, na klimatických a zeměpisných podmínkách, na ročním období, na způsobu vytápění, na vnitřním zařízení bytu, na počtu osob, které byt či dům obývají. Jiné jsou podmínky ve městě, jiné na venkově.
Množství i kvalita prachu jsou jiné v obývacím pokoji, v ložnici, v kuchyni nebo v koupelně.

 

ROZTOČI

Roztoči jsou drobní členovci podobní klíšťatům, pouhým okem neviditelní. Jsou dlouzí asi třetinu milimetru.
Roztoči se živí lidskými lupy a kožním odpadem.
Je jich proto nejvíce v lůžku (matracích, polštářích, prošívaných dekách), kde mají vhodnou teplotu, vlhkost a dostatek obživy.
Výživu si ještě doplňují mikroskopickými plísněmi, které se v tomto prostředí také vyskytují.Látka, která alergii vyvolává, je obsažena ve výměšcích roztočů.
Jimi jsou znečištěny nejjemnější částečky prachu, které pak vdechujeme a touto cestou se alergizujeme.

Jeden gram prachu získaného z matrace a lůžka může obsahovat 2000 až 15 000 roztočů.

PAMATUJME:
Platí "zlaté pravidlo": Ráno postel a ložnici dobře vyvětrat, a ne hned zastýlat lůžko.

V ložnici má být chladno a sucho (teplota do 20 °C, r. v. 40-50 %). Prostěradla je vhodné větrat denně, nejméně 2x týdně.
Povlečení má být z bavlny nebo umělého vlákna, aby je bylo možno prát v horké vodě s teplotou nad 55 °C.
Polštáře nemají obsahovat peří, vhodné je např. duté vlákno, matrace by měla být ve snímatelném povlaku z husté bavlny nebo lněného materiálu.
Nejsou-li matrace kryté, je třeba je 1x týdně vysávat.
Snažte se podle svých možností často měnit prostěradlo (po 14 dnech).
Úklid ostatních místností v bytě by měl mít obdobný režim jako úklid ložnice.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat kobercům (nejlepší koberec je žádný koberec), čalouněnému nábytku, závěsům.
V celém bytovém prostředí je vhodné sledovat teplotu a hodnoty relativní vlhkosti (40-50 % r. v.).

Příznaky:
Alergie na domácí prach je ve skutečnosti alergií na roztoče, případně vzdušné plísně.

Může se projevit příznaky astmatu, rýmy a ekzému.
Typické jsou obtíže ráno po probuzení.
Příznaky alergie se objevují v průběhu celého roku, ale zhoršují se obvykle na podzim a v zimě, zejména když je vlhko.
V nadmořské výšce 1500-1800 m se oba druhy roztočů nevyskytují. Suché horské klima jim nevyhovuje. Pro alergiky je toto klima naopak velmi vhodné.
Nejlepší cesta, jak potlačit alergii na roztoče, je zbavit se jejich alergenů v domácím prostředí.

BEZPRAŠNÝ - BEZROZTOČOVÝ - BEZALERGENOVÝ BYT znamená věnovat pozornost všemu, kde by mohli roztoči nalézt svoje útočiště:

Úprava lůžka, výměna všeho, co obsahuje vlnu, trávu, koňské žíně, peří, za syntetické materiály (molitan, polyester, dacron, dutá vlákna).
Pokrývky a závěsy z umělých vláken.
Nepoužívat v prádle flanel.
Nepoužívat a vyřadit tlusté, huňaté plédy a kožešiny.
Výměna plyšových koberců a dek za linoleum, parkety.
Zbavit se všech polštářů, které nejsou naplněny syntetickým materiálem, a všech vlněných bytových doplňků.
Odstranit všechny lapače prachu - těžké závěsy, záclony, čalouněný nábytek.
Používat při úklidu častěji vysavač a vysávat i matrace, pokrývky (lépe, když pacient není doma).
Odstranit domácí květiny.
V dětské ložnici odstranit plyšové, vlněné hračky

 

 

PLÍSNĚ

Podobně jako u pylů rozhodují o množství spor plísní v ovzduší klimatické podmínky.
Vrcholy výskytu plísní v ovzduší zaznamenáváme v pozdním létě a v časném podzimu, zejména za teplého a vlhkého počasí.
Není vhodné mít hodně pokojových květin , protože tím je růst plísní podporován.

JAK SE ZBAVIT PLÍSNÍ?
Větrat co nejvíce zejména v místnostech, kde by mohly plísně růst;

Větrat dostatečně i příslušenství bytu (koupelny, kuchyně, prádelnu, sklep);
Vyřešit problémy rizika vlhka (prosakování vody, vzlínání vlhkosti);
Čistit klimatizační zařízení;
Neponechávat v bytě zbytky potravin;
POZOR na květináče! Když je v nich zemina potažená bělavou vrstvou, jsou to plísně.
Tapety nejsou vhodné a podporují možný růst plísní pod papírem.

JAK SE VYHNOUT PLÍSNÍM VENKU, MIMO DOMOV?
Neprocházet se v lese po dešti nebo za mlhavého počasí;

Nedotýkat se pytlů s odpadky, které jsou několik dnů staré;
Riziko plísní představují byty nebo domy, v nichž se nebydlelo.

 

ZVÍŘATA

 

"Domácí miláčkové" jsou hlavním zdrojem velmi agresivních alergenů.
Většina lidí se domnívá, že hlavní zvířecí alergeny jsou přímo v srsti zvířat. Jsou to ale jejich kožíšky, které jsou velmi dobrými "transportéry" alergenů.

Zvířecí alergeny jsou obsaženy:
- ve slinách (pes, kočka, kůň, morče, křeček)

- v moči (kočka, pes, malá laboratorní zvířata)
- v krevním séru
- v lupech, kožních šupinách
- v epitelu (kůže)
- ve výměšcích (holubi) atd.

Zvířecí alergeny podobně jako u roztočů znečistí malé částečky jemného prašného aerosolu, který pak vdechujeme. Nejagresivněji působí alergeny koček, prudké reakce vyvolávají i alergeny koně a malých hlodavců.

KOČKY vyvolávají alergické reakce (rýmu, astma) ze všech domácích zvířat nejčastěji. Alergeny se uchovávají v jejich srsti a na kůži a roznášejí se tak po celém bytě a domě, kde kočky žijí. Kočičí alergeny mohou na šatech přinést domů lidé, kteří předtím navštívili dům s kočkami. Alergeny přetrvávají v prostředí bytu či domu ještě několik měsíců poté, kdy kočka dům opustila.

Lidé, kteří trpí alergií na PSY, mají alergii na všechny druhy psů s dlouhou i krátkou srstí. Krátkosrstí alergizují stejně jako dlouhosrstí.

Alergie na PTÁKY je většinou nepřímá. Ve skutečnosti nejde o alergii na ptačí peří, ale na roztoče, kteří žijí v peří ptáků nebo v jejich hnízdech.

Většina lidí se postupně senzibilizovala stykem s vlastním zvířecím miláčkem. Alergii však může vyvolat i nepravidelný, příležitostný kontakt se zvířetem.
Chování drobných zvířat ve školách pro výukové účely není vhodné. Děti se sklonem k alergii nebo už alergici se mohou kontaktem se zvířaty ve škole senzibilizovat.

Základem léčby je zamezení kontaktu se zvířetem, které alergii působí.
Není to vždy snadné, protože se ani děti, ani rodiče nechtějí svého miláčka vzdát. Je však nutno si vybrat: buď zvířecí miláček, anebo vaše zdraví.
V žádném případě by nemělo mít zvíře dovoleno vstup do ložnice.
Pravidelné koupání zvířete může množství alergenu snížit (1x týdně).
Když se zvíře, které je příčinou alergických obtíží, odstraní z domácího prostředí, mohou pacientovy obtíže ještě pokračovat, protože zvířecí alergeny mohou ještě po několik měsíců přetrvávat v nábytku, kobercích, v křeslech apod. Jediným řešením je důkladný úklid.

 

HMYZ

Hmyzí alergii u nás vyvolávají většinou včely a vosy.
Včely nejsou "přirozeně" agresivní. Bodnou většinou, když jsou ohroženy nebo když cítí nebezpečí.

Včelí žihadlo je ostnaté a nelze je po propíchnutí kůže vytáhnout. Včela po bodnutí umírá. Její žihadlo je jako malá harpuna. Když se včela snaží osvobodit, odtrhne se jí od těla nejen žihadlo s váčkem obsahujícím jed, ale i část zažívacího traktu.

Vosy (i sršni) jsou naopak velmi agresivní, zejména na podzim, a samy napadají. Jejich žihadlo je hladké, bez ostnů. Po bodnutí je vosa snadno vytáhne a může proto bodnout i několikrát.

Příznaky:
Po včelím či vosím bodnutí pozorujete malý svědivý pupen, který většinou velmi brzy vymizí. Nejde o alergii, ale o místní reakci na hmyzí jed.

Místní alergická reakce je větší. Objevuje se bolestivý rudý otok, který se může šířit a přetrvávat i několik dnů.

Celkové reakce jsou nejzávažnější a nejnebezpečnější. Projeví se velmi prudce celým souborem příznaků (kopřivky, otoky, zvracení, průjem, rýma, dušnost, anafylaktický šok).

Těžká místní nebo celková reakce je spojena s rizikem opakované reakce v případě dalšího hmyzího bodnutí. Pravděpodobnost je 50%.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:
Vést děti k tomu, aby si nehrály v blízkosti starých kmenů a pařezů (časté místo vosích hnízd);

Neprocházet se a neběhat naboso v trávě;
Nepořádat pikniky v přírodě, pozor na požívání ovoce a pití sladkých nápojů;
Neslunit se, když jste mokří, zpocení nebo natřeni protislunečním olejem, který přitahuje hmyz;
Nenosit příliš barevné, květované oblečení;
V blízkosti včel nebo vos se chovat klidně, nedráždit je pohybem;
Než si někde sednete, než vstoupíte do auta, podívejte se, zda tam není včela nebo vosa.

 

PSEUDOALERGIE

Příznaky jsou často k nerozeznání od pravé alergie.
Jsou vyvolány potravinami, které mají větší obsah histaminu nebo histamin uvolňují během chemických reakcí v zažívacím traktu nebo působením bakterií.

Např. konzerva tuňáka nebo makrely obsahuje velké množství histaminu a může vyvolat příznaky, které jsou podobné alergickým projevům.
To ale neznamená, že jste alergičtí na tuňáka nebo makrelu.
Reakci na potraviny mohou vyvolat také přídatné látky, které se používají jako barviva nebo konzervační přísady. Více než 3000 přísad je registrováno v potravinářské výrobě.

 

Nejčastějšími příčinami reakcí jsou:

Konzervační látky:

 

Antioxidační látky:

 

Barviva

 

Příchutě:

sulfity a jejich deriváty: E 220-227

 

butyl-hydroxyanisol: E 321

 

tartrazin: E 102

 

glutamát: B 550-553

nitrity: E 249-252

 

butyl-hydroxytoluen: E 321

 

žlutá oranž S: E 110

 

 

benzoová kyselina a deriváty: E 210-219

 

 

 

azorubin: E 122

 

 

kyselina sorbová

 

 

 

amaranth: E 123

 

 

 

 

 

 

erytrosin: E 127

 

 

 

 

 

 

briliantová čerň: E 151

 

 

 

 

ALERGIE NA POTRAVINY VE ŠKOLE

Látky, které způsobují příznaky alergie by měly být vyloučeny z jídelníčků. Pokud nelze určit potravinářské přísady, mělo by si dítě nosit vlastní jídlo.

Jídelna

Personál jídelny by měl být seznámen s tím, které konzervační látky a potravinářská barviva mohou způsobit alergickou reakci . Příznaky alergie vyvolávají nejčastěji vejce, u malých dětí mléko, pšeničná mouka, soja a arašídy. Potravinové alergie se mění s výživovými návyky a skladbou jídelníčku. V současnosti vzrůstá počet dětí alergických na ořechy . Může docházet k prudkým reakcím i na arašídy, které jsou přidávány do různých potravinářských výrobků! Pokud není možné přesně určit přísady (zvláště pokud je jídlo připravováno v centrálních kuchyních a rozváženo k ohřevu a výdeji) , musí mít dítě možnost přinést si vlastní jídlo.

Prodejní automaty

Automaty jsou většinou plné nejrůznějších pochutin obsahujících hojně konzervačních činidel, umělých příchutí a barviv.

"PRAVÁ" POTRAVINOVÁ ALERGIE

Mezi mnoha možnými reakcemi na potraviny je označení "potravinová alergie" určeno jen pro reakce imunologické.
Příznaky jsou velmi pestré. Může reagovat zažívací systém (bolesti břicha, zvracení, průjem), mohou reagovat dýchací cesty (rýma, astma) nebo se projeví reakce na kůži (svědění, kopřivky, otoky, ekzém). Alergická reakce se může projevit krátce po požití jídla nebo až s časovým odstupem i několika hodin.

 

ALERGIE NA KRAVSKÉ MLÉKO

Příznaky nesnášenlivosti mléka se objevují už v prvních měsících života (obvykle před 6. měsícem).
Kravské mléko obsahuje bílkoviny s vysokou alergizující schopností. Jsou značně odolné vůči teplu, proto zůstávají téměř stejně aktivní i po převaření mléka.
Dítě, u něhož vznikne alergie na kravské mléko v tomto časném věkovém období, nemívá obtíže celoživotně. Většinou začne mléko v průběhu 2-4 let snášet.
Hlavním léčebným opatřením u alergie na kravské mléko je vyloučení mléka ze stravy. Lze je nahradit tzv. bílkovinnými hydrolyzáty (= bílkoviny jsou rozštěpeny), které mají menší schopnost alergizovat.

 

MATEŘSKÉ MLÉKO

Některé kojené děti mohou reagovat po prvních krmeních i na mateřské mléko. Mateřské mléko obsahuje malá množství bílkovin kravského mléka, které spustí alergickou reakci. Proto se upravuje i výživa kojící ženy. Jsou to případy vzácné a MATEŘSKÉ MLÉKO JE PRO KOJENCE TOU NEJLEPŠÍ VÝŽIVOU.

Na alergii na kravské mléko musíme myslet vždy, když se u dítěte po odstavení objeví příznaky atopického ekzému.

 

ALERGIE NA VAJEČNÝ BÍLEK

Přecitlivělost na vaječný bílek je často spojena s alergií na mléko, ale může se vyskytovat i samostatně.
Některé očkovací látky, při jejichž přípravě se používají kuřecí zárodky, mohou být také u jedinců, přecitlivělých na vaječný bílek, příčinou alergických reakcí.
Nesnášenlivost zvířecích bílkovin ustupuje s věkem. Můžete proto opatrně čas od času zkusit podat dítěti potravinu, která alergii vyvolávala - ale vždy se o tom poraďte s lékařem.
Některé děti snášejí po prvním roce života vaječný žloutek.

 

ALERGIE NA RYBY

Rybí alergeny (především v jejich svalech) jsou často společné různým druhům ryb. Někteří lidé však mohou reagovat jen na jeden - "svůj" druh (např. tresku).

 

ALERGIE NA ZNÁMKY!

Olíznutí známky dříve, než ji nalepíme na dopis, může někdy vyvolat alergickou reakci. Tento - zřejmě vzdálený - původ alergie se vysvětluje tím, že se lepidlo vyrábí z rybích kostí!

 

ALERGIE NA MĚKKÝŠE A KORÝŠE

I krabi, garnáti, ústřice, mušle, srdcovky mohou vyvolat alergickou reakci.V těchto případech se projeví alergie jen na jeden druh, méně často jde o "zkříženou" alergii.

 

ALERGIE NA OVOCE, ZELENINU, OŘECHY

Nejčastějšími viníky alergie bývají jablka a hrušky, ze stopkatých druhů ovoce třešně, meruňky, broskve.
Ze zeleniny je to špenát, rajčata, celer, petržel, kerblík.
Při krájení a dotýkání se kiwi může u citlivých osob dojít k celkové, generalizované reakci!
Nejtěžší reakce bývají na ořechy v jejich různých podobách - lískové, vlašské, burské ořechy, mandle.
Přecitlivělost na ovoce a zeleninu je často spojena s pylovou alergií.

50 % alergiků, kteří reagují na pyly břízy, je současně přecitlivělých na jablka.
Alergeny, obsažené v ovoci a zelenině, jsou citlivé na teplo, vařením se proto ničí.

Pamatujme, že s věkem se snášenlivost potravin zvyšuje a děti po 2-4 letech mohou dříve zakázané potraviny jíst.
Zaleží to samozřejmě na druhu potravy i na stupni dispozice dítěte. Platí to pro mléko a vejce, zatímco alergie na ryby, ořechy přetrvává dlouho, někdy i po celý život. Nevíme proč.

 

ALERGIE NA LÉKY

Alergie na léky není naštěstí tak častá.
Příkladem nežádoucích účinků je např. spavost po některých protialergických lécích nebo průjem při léčbě širokospektrými antibiotiky.
Máte-li už zkušenost, že jste na některý lék špatně reagovali, vždy to sdělte vašemu lékaři.
Alergik by měl s sebou nosit svoji LEGITIMACI ALERGIKA.

Nejčastější viníci lékové alergie:
PENICILIN - obvyklé příznaky penicilinové alergie jsou kožní vyrážky, kopřivky, otoky.

PROTITETANOVÉ A PROTIZÁŠKRTOVÉ SÉRUM -může vyvolat prudkou reakci po druhé injekci. Dříve se sérum připravovalo z koňské krve a silně alergizovalo. Nyní se připravují tyto přípravky z lidského séra a jsou lépe snášeny.

INZULIN pro léčbu diabetiků byl také připravován z prasat nebo hovězího dobytka a u některých pacientů docházelo k alergickým reakcím. Dnes se toto riziko používáním lidského inzulinu snížilo.

 

KOPŘIVKA

Akutní kopřivka (urticaria), která trvá několik hodin až několik dnů, je většinou alergického původu.
Chronická kopřivka, trvající týdny nebo i měsíce, má většinou jiné příčiny. Může být vyvolána potravinami, potravinovými přísadami, léky, ale vždy jde o pseudoalergii. Může také provázet některá jiná závažná onemocnění.

Příznaky:
Kopřivka je zánět kůže, který vypadá jako popálení kopřivou. Dítě má oteklou kůži, která hodně svědí a pálí. Kůže je horká a vystupují na ní pupeny, může být malý, větší, až gigantický, může splývat do větších ploch, být spojen se zarudnutím kůže a se silným svěděním. Může se objevit kdekoliv na těle.

Příčiny akutní kopřivky:
potravinové alergeny (vejce, ryby, ořechy, ovoce)
léky (peniciliny, hormony, sulfonamidy, antiepileptika)
vzdušné alergeny (pyly, plísně, zvířecí alergeny, roztoči)
hmyzí jedy (včely, vosy)
infekce (záněty jater, hepatitida typu B, infekční mononukleóza a další)
fyzikální vlivy (slunce, chlad, tlakové podněty)

 

EKZÉM - ekzému bude na webu Fórum zdraví věnován samostatný článek.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...