Kůže, která co do váhy a povrchu je největší lidský orgán, plní zejména dvě významné funkce: bariérovou mezi zevním prostředím a lidským organizmem a funkci imunologickou. Kůže se skládá ze tří hlavních vrstev - epidermis ( povrchová vrstva se skládá z pěti druhů epitelu), dále koria- škáry, která obsahuje kolagenní a elastická vlákna, cévy, nervy, žlázy a chlupy. Třetí vrstvou je podkožní tuk.

Číst dál...

Ve všech zemích světa se radikálně zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku vznikající rezistence (odolnosti) k odvšivovacím přípravkům. Napadení vši dětskou je podle lékařské terminologie považováno za infekční onemocnění s názvem pedikulóza.

Číst dál...

Obuv sehrává ve vztahu k bipedální lokomoci člověka důležitou funkci. Nejdůležitějším úkolem obuvi je ochránit nohu před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí a podporovat její základní fyziologické funkce jako jsou stání, chůze a běh. Obuv může rovněž zajistit částečnou eliminaci vrozených nebo získaných vad nohou, nebo naopak podílet se na jejich vzniku. Obuv může napomáhat, ale i omezovat fyziologické funkce nohou.

Číst dál...

Naučit se porozumět malému človíčku, který přišel právě na svět, to je sen každé novopečené maminky a tatínka. Pokud je vaše děťátko spokojené, je to radost. Ale když je nevrlé a pláče, může vás to zneklidnit a znejistit. Jde o začarovaný kruh - na matčiny pocity úzkosti totiž dítě citlivě reaguje a pláče ještě intenzivněji. V síti lékáren se nedávno objevila unikátní novinka - analyzátor dětského pláče Why Cry, která vám pomůže vnést do vašeho domova klid a pohodu.

Číst dál...

S narozením dítěte čeká každého rodiče radost i starost na celý život. Všichni si brzo uvědomí, že nejdůležitější ze všeho je zdraví. O obsah a rozsah preventivních prohlídek svých nejmenších byste se proto měli zajímat již při odchodu z porodnice.

Číst dál...

Vaše miminko strávilo na porodnici od narození různě dlouhou dobu, podle toho, ve kterém týdnu těhotenství se narodilo a jak moc bylo nemocné. Máte za sebou spoustu bezesných nocí a proplakaných kapesníků, zda všechno dobře dopadne a jednou si miminko odnesete domů. Cesta k vytouženému dnu propuštění byla určitě dlouhá, někdy i trnitá, ale je čas se na cestu domů připravit a převzít veškerou zodpovědnost a péči o miminko na sebe.

Číst dál...

Podle statistik je každé druhé těhotenství rizikové. Podíl na tom má zhoršení životního prostředí, nedodržování správné životosprávy, vyšší věk rodiček, hypertenze, vícečetná gravidita, diabetes a řada dalších, medicínských i nemedicínských příčin.

Číst dál...

Praha 15. 11. 2010. Česká republika patří ke světové špičce v péči o předčasně narozené a rizikové novorozence. K tomuto úspěchu přispělo nejen zavedení nových postupů intenzivní péče, ale zejména zřízení dvanácti regionálních perinatologických center, která jsou na péči o předčasně rozené děti (od 24. do 32. týdne těhotenství) vybavena.

Číst dál...

PRAHA, 15.listopadu 2010. Občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností odměnilo letos poprvé cenou Purpurové srdce (www.purpurovesrdce.cz) osoby, které se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti. Ceny Purpurové srdce byly předány u příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí vybraným osobnostem dnes v Praze, a to v kategoriích:

Číst dál...

Při současné osvětě asi málokterá maminka nechce kojit. Přesto mnohé z nás podléhají různým pověrám, nebo vidí v kojení větší problém, než si zasluhuje. Musíme přijmout fakt, že jsme savci, kteří mají kojení zakódované ve své přirozené výbavě a např. srnka bude těžko  řešit, zda své mládě přikrmovat sušeným kravským mlékem. Nebo jste někdy viděli srnečka s láhví mléka pobíhat po lese ?

Číst dál...

"Pokud chcete zjistit, jestli jste na vznešené rodičovské poslání dobře připraveni, řiďte se následujícími pokyny" bylo napsáno v jednom z mnoha nevyžádaných e-mailů od mé přítelkyně. A pak následovalo deset humorných návodů této speciální přípravy. Dovoluji si citovat v pořadí bod sedmý :

Číst dál...

Jsou rodiče, kteří velmi porovnávají vývoj svého dítěte s jinými dětmi a nebo s informacemi z literatury ?

 

Rodiče by si měli uvědomit, že vývoj každého dítěte je velmi individuální a jedinečný. Je dobré rámcově vědět, co by mělo dítě v jakém období umět a znát, ale také je vhodné mít na paměti, že se vývoj může od dané tabulky odklonit a nemusí to hned znamenat opožděný vývoj.  Je vhodné být jako rodič trpělivý a pokorný, ponechat dítěti určitou volnost a respektovat jeho psychomotorické tempo.

Číst dál...

V úvodním rozhovoru se Mgr. Hana  Jahnová zabývala prenatální psychologií a psychologickou péčí o předčasně narozené děti.

Na to navazuje neméně zajímavé a pro rodiče možná objevné pokračování o vývojových zákonitostech dětí v období raného věku., které jsou vlastně doporučeními, jak své děti vnímat, chápat, pomáhat jim a v konečném důsledku tím pomoci i sami sobě. Období novorozeneckých kolik, separační úzkosti a dětského negativismu.

Číst dál...

Jak rozlišit pouze aktivní dítě od hyperaktivního? Kdy si mám začít dělat vážné starosti? Možná si podobné otázky kladete i vy, je-li  vaše dítě neposedné a nezvladatelné. Zkuste najít odpověď v dnešním rozhovoru s Mgr. Hanou Jahnovou, dětskou klinickou psycholožkou z FN Brno.

Číst dál...

rust

Náš organismus má pevný podpůrný systém - kostru. Na ni se upínají svaly a šlachy, předurčuje tvar naší hlavy a obličeje, chrání zranitelné vnitřní orgány. Kost se vyvíjí po celý život. Zpočátku zvětšuje svůj objem a délku, po dokončení růstu probíhá neustálá přestavba mikrostruktury kosti tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebnému zatížení.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...