Vaše miminko strávilo na porodnici od narození různě dlouhou dobu, podle toho, ve kterém týdnu těhotenství se narodilo a jak moc bylo nemocné. Máte za sebou spoustu bezesných nocí a proplakaných kapesníků, zda všechno dobře dopadne a jednou si miminko odnesete domů. Cesta k vytouženému dnu propuštění byla určitě dlouhá, někdy i trnitá, ale je čas se na cestu domů připravit a převzít veškerou zodpovědnost a péči o miminko na sebe.

Číst dál...

Podle statistik je každé druhé těhotenství rizikové. Podíl na tom má zhoršení životního prostředí, nedodržování správné životosprávy, vyšší věk rodiček, hypertenze, vícečetná gravidita, diabetes a řada dalších, medicínských i nemedicínských příčin.

Číst dál...

Praha 15. 11. 2010. Česká republika patří ke světové špičce v péči o předčasně narozené a rizikové novorozence. K tomuto úspěchu přispělo nejen zavedení nových postupů intenzivní péče, ale zejména zřízení dvanácti regionálních perinatologických center, která jsou na péči o předčasně rozené děti (od 24. do 32. týdne těhotenství) vybavena.

Číst dál...

PRAHA, 15.listopadu 2010. Občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci s Českou neonatologickou společností odměnilo letos poprvé cenou Purpurové srdce (www.purpurovesrdce.cz) osoby, které se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené děti. Ceny Purpurové srdce byly předány u příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí vybraným osobnostem dnes v Praze, a to v kategoriích:

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...