Nejčastějším kloubním onemocně­ním je osteoartroza. Postihuje více než 20 % naší populace. U 15 % osob starších 35 let jsou nacházeny artrotické změny na kloubech.Každý druhý člověk nad 50 let trpí určitým stupněm této choroby. S ohledem na vysoké procento výskytu osteoartrózy ve vyspělých zemích ji můžeme zařadit mezi civilizační choroby.

Číst dál...

Osteoporóza je onemocnění, při kterém dochází k postupnému úbytku kostní hmoty, spojené s poruchou slo­žení kosti a se zvýšeným rizikem zlomenin.

Střední délka života se u nás i ve světě prodlužuje a populace celkově stárne, s tím přibývá i osteoporotických zlomenin.

Číst dál...

V poválečných letech se ohromně rozšířil dosah chirurgických oborů a masově byly zaváděny operace - je jich ročně desítky tisíc -, které zmírňují „chronické degenerativní nemoci stáří". To je ošklivý termín popisující, co se stane, když už  se tělesné tkáně přestanou obnovovat a oční čočky se zamlží šedým zákalem ne­bo popraská povrch kloubů. Takové formy chronické degenerace omezují těles­né funkce a podstatně zhoršují kvalitu života.

Číst dál...

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanech na Slovensku, NÚRCH, není pro českou veřejnost neznámý. Má dlouhou historii, která začala v r.1952, kdy byl ústav založen se zaměřením nejprve jen na výzkum. Později byl přebudovaný na zařízení klinického charakteru a v r.1953 se stal detašovaným pracovištěm Výzkumného ústavu chorob revmatických v Praze.

Číst dál...

Problémy s klouby trápí valnou většinu lidí a výjimkou nejsou dnes ani děti.  Nejčastější příčinou kloubních problémů je opotřebování chrupavky, která je až ze 40 % tvořena kolagenem.

Chrupavka v kloubu plní velmi důležité funkce - dodává  kloubu pružnost, tlumí nárazy a otřesy. Mezi nejčastěji se vyskytující kloubní onemocnění patří artróza a osteoartróza.

Číst dál...

Ing. Mária Stančíková, CSc. je uznávaným odborníkem ve výzkumu pojivových tkání. Její práce se týkají hlavně sledování vlivu léků na degradační mechanizmy pojiva, zejména  kolagenu. Spolu se svými spolupracovníky sleduje účinek potenciálních léků a nových terapeutických postupů na experimentálních  modelech u zvířat. Tyto modely využívá také na sledování účinků orálně aplikovaného kolagenu.  Je autorem a spoluautorem více než 200 vědeckých publikací.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...