Rotaviry byly pojmenovány podle svého charakteristického kruhového tvaru. Název viru je odvozen z latinského slova „rota", což znamená „kolo". .Rotaviry infikují  střeva a způsobují těžké průjmy a zvracení. U kojenců a dětí do dvou let může mít infekce závažný, život ohrožující průběh .

Číst dál...

Virus chřipkyChřipka je akutní, vysoce nakažlivá infekce dýchacích cest, která postihuje ptáky a savce.  Onemocnění vyvolávají RNA viry z čeledi Orthomyxoviridae (chřipkové viry). Pro chřipku je typický sezónní výskyt v epidemiích, kdy onemocní až 40 % obyvatelstva. V intervalech 10 až 50 let propukají globální epidemie - pandemie.

Číst dál...

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...