Název alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci.  Alkohol vzniká při kvašení cukru pomocí kvasinek. Lidstvo zřejmě poznalo nejdříve víno, potom pivo a teprve v 11. století  destilaci.

Víno je zkvašený mošt z hroznů vinné révy s obsahem alkoholu 7-13%.

Pivo se vyrábí z extraktu ječmenného sladu s přísadou chmele a obsahuje 1,5 - 5% alkoholu. Stupně, jimiž se pivo označuje, se nevztahují na procenta alkoholu, ale na obsah pevných látek.

Destiláty jsou vyráběny destilací kvasu různého původu (obilí, brambory, třtina,ovoce,  atd.) nebo destilací vína (koňak a brandy) nebo studenou cestou z různých výtažků přidáním čistého lihu.

 

Farmakologické působení alkoholu

 

Alkohol je centrální psychotropní látka. Nemá anestetické ani hypnotické účinky, jak se dříve soudilo.  U řady osob tlumí úzkost, ale zároveň narušuje rozpoznávací schopnosti a psychomotoriku. Působení alkoholu je velmi rychlé a z tohoto důvodu je potencionálním narkotikem.  Alkohol zvyšuje účinky hypnotik, proto je při jejich užívání kontraindikován.

Pokud jde o oběhový systém, tak lze říct, že alkohol nesnižuje tlak, ale spíše brání jeho zvyšování.  V určitém množství stimuluje tvorbu faktoru, který napomáhá rozpouštět tukové látky v krvi. Osoby konzumující pravidelně alkohol mívají nižší hladiny cholesterolu.

Alkohol působí diureticky (odvodňuje), protože inhibuje antidiuretický hormon (ADH) produkovaný zadním lalokem hypofýzy. Následkem zahuštění krve jsou ale aktivovány kompenzační mechanismy s výsledným pocitem žízně.

 

Hospodaření organismu s alkoholem

 

Molekula alkoholu je velmi malá, ve vodě rozpustná a proto všemi membránami prochází stejně snadno jako voda.  Z trávícího ústrojí tedy alkohol přechází do krve jednoduchou difuzí.  Absorpce alkoholu je velmi rychlá, nejvyšší koncentrace v krvi dosahuje cca. hodinu po požití.

 

Alkohol  přechází přímo do mateřského mléka a je nebezpečnější pít při kojení než v těhotenství (to je samozřejmě také nebezpečné !),  protože k plodu se dostává už metabolizovaný alkohol filtrovaný placentou - nicméně i tyto metabolity alkoholu jsou pro vyvíjející se plod nebezpečné.  Proto pozor na popíjení nejen v těhotenství, ale i při kojení  !

Stupeň intoxikace je závislý na množství dosud nemetabolizovaného alkoholu v mozku a nervové tkáni, kam se dostává, jako do všech ostatních tkání, již asi 10 minut po požití.

Vzhledem k rozpustnosti alkoholu ve vodě je jeho distribuce v těle přímo úměrná množství vody v jednotlivých tkáních - ve svalech je ho nejvíce, v tukové tkáni nejméně.

Alkohol tělo likviduje částečně eliminací, ale nejvíce oxidací a metabolizací . Hlavní část oxidace probíhá v játrech, kde je alkohol měněn přes acetaldehyd na acetát, dále pak ve svalové tkáni, kde je acetát postupně měněn na CO2 a vodu. Nervová tkáň alkohol oxidovat neumí.

K oxidaci alkoholu je potřeba různých enzymů, které má lidský organismus k dispozici již od narození. V játrech jsou to fermenty alkohol-oxidáza a alkoholdehydrogenáza.

Energie uvolněná při oxidaci alkoholu je 7kalorií na 1g, z čehož celá 1/3 uvolněné energie se spotřebovává při samotné jaterní činnosti. Metabolizace alkoholu ovlivňuje štěpení tuků a cukrů (bílkoviny jsou nedotčeny). Hladina krevního cukru po požití alkoholu rychle stoupá, díky uvolňování jaterního glykogenu. Vzestup krevního cukru je přímo úměrný intoxikaci, následně pak jeho hladina klesá často i pod standardní úroveň - hypoglykémie. Zdá se, že mnoho příznaků „kocoviny" je právě důsledkem hypoglykémie.

 

Konzumace alkoholu a závislost

 

Dnes obecně platí, že bezpečná míra konzumace alkoholu je u žen 20g a u mužů 40g denně. Obsah alkoholu v nápoji se měří jako počet obsažených gramů ethanolu (čistého alkoholu) podle vzorce:

 

Obsah alkoholu v nápojích se liší. Jako rychlou pomůcku si můžeme uvést, že:

2 dcl vína s obsahem alkoholu 12% - cca 20g alkoholu

Láhev dvanáctistupňového piva s obsahem alkoholu 5% - cca 20g alkoholu

Malý panák (2cl) 40% alkoholu - cca 6-7g

Při pravidelné konzumaci vyšších dávek můžete ohrozit svoje zdraví a stát se na alkoholu závislí.

 

 

Test  závislosti na alkoholu si můžete udělat zde : http://alkotest.drogy.net/test1.php .

 

Kocovina

 

Kocovinou nazýváme soubor nežádoucích vedlejších účinků konzumace alkoholu. Je způsobena metabolity alkoholu - acetaldehydem a dehydratací.

Příznaky kocoviny:

 bolest hlavy

 pocit žízně

• žaludeční nevolnost až zvracení,

• závratě, třes, světloplachost

        

Jak předcházet kocovině

 

 

• Před konzumací se najezte - nepijte nalačno

• Před konzumací vypijte multivitaminový nápoj

• V průběhu konzumace pijte dostatek vody lépe minerálky

• Nemíchejte  různé druhy alkoholických nápojů

• Barevné nápoje a červené víno způsobují horší kocovinu  než čisté destiláty a bílé víno, (barevné nápoje totiž obsahují tzv. kongenery, což jsou vedlejší produkty kvašení, které propůjčují alkoholickým nápojům jejich barvu a chuť )

• Pijte pomalu

 

 

 Co když už kocovinu máte ?

 

1.    Snažte se vypít co největší množství čisté vody

2.    Dodejte tělu glukózu - ideální je několik lžiček medu, sladká „vybublinkovaná"(bublinky zhorší žaludeční nevolnost) Coca-Cola nebo prostě cukr

3.    Vypijte rozpuštěný multivitamin - důležité jsou vit. C, vit. sk. B

4.    Vypijte rozpuštěné magnesium - hořčík

5.    Proti bolestem hlavy si dejte Ibalgin, Ibuprofen atd. - ne Acylpyrin - může poškodit už tak zkoušenou žaludeční sliznici

6.    Proti nevolnosti velmi dobře funguje Kinedryl.

 

Kafe si dejte, až se vám trochu uleví - v počáteční fázi může zhoršit dehydrataci.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...