Tinnitem nazýváme sluchové vjemy, pro něž neexistuje zvukový zdroj v zevním prostředí. Vznikají ve sluchovém orgánu samém nebo v jeho okolí. Dělí se na subjektivní a objektivní. Je to porucha sluchového vnímání vznikající uvnitř sluchového systému nebo odrážející dysfunkci jiných systémů. Podobá se jiným percepčním poruchám a má dvě složky - sensorickou (organickou) a afektivní (psychickou).

 

Ušní šelesty - tinnitus - jsou stále větším problémem sužujícím moderní společnost. Jsou jedním z nejzávažnějších problémů neurootologie a jako symptom prochází napříč celou medicínou. Americká asociace boje proti tinnitu uvádí, že v současné době trpí tinnitem v USA více jako 36 milionů lidí, v SRN a V.Britanii je procento nemocných s tinnitem (asi 2%) je přibližně stejné. U nás nemáme přesné statistické informace, ale z klinických prací vysvítá, že tinnitem u nás postiženo srovnatelné množství populace jako jinde v Evropě nebo USA a ve vyšším  věku 60-65 roků je to každý druhý občan. Tinnitus je 3. nejčastější symptom (po bolestech hlavy a závratích), který přivádí nemocného k lékaři. Odkrytí patogeneze tinnitu je pro jeho mnohočetnost stále neuspokojivá. V nejtěžších případech pacienti podléhají depresím se sebevražednými tendencemi, které jsou bohužel, v některých případech  i úspěšně zakončeny.

 

KLINICKÝ OBRAZ ONEMOCNENÍ:

 

Objektivní ušní šelesty -vznikají ve sluchovém orgánu nebo v jeho blízkosti. Jsou dvojího typu cévní a svalové. Pategenezi a etiologii se podaří u tohoto druhu obvykle identifikovat, proto je jejich léčba zpravidla mnohem úspěšnější na rozdíl od tinnitu subjektivního. Objektivní šelesty mají zvukovou povahu, mohou být zaslechnuty i druhou osobou (fonendoskopem) nebo dokonce nahrány na zvukový záznam.Je jich však jen 1-2% zatímco subjektivních 98%.

Objektivní ušní šelesty cévní - vznikají na podkladě patologie cévního zásobení ucha nebo jeho okolí . Tyto šelesty mají rytmický charakter a jsou synchronní s tepem. Procházejí-li z větších útvarů, je možno je odposlouchávat v okolí ucha.

Objektivní ušní šelesty svalové - vznikají ve středoušních svalech . Jsou to kratší praskavé šelesty přicházející obvykle v salvách na nejrůznější podněty. Často jsou spojeny se spasmy ( křeče) příslušné inervační oblasti. Některé šelesty mají charakter mlaskavý, vznikají kontrakcemi  svalů, dají se slyšet u ucha nemocného nebo fonendoskopem přiloženým na jeho okolí.

 

Šelesty subjektivní:

Subjektivní tinnitus je nefysiologická percepce zvuků vnímaného pacientem, nezávisle na vnějším zdroji. Je to porucha sluchového vnímání vznikající v kterékoliv části sluchového orgánu.

 

Léčba

Objektivní šelesty lze léčit odstraněním vyvolávající příčiny - svalové křeče, problému v cévním zásobení, atd. - a to chirurgickou nebo konzervativní ( podání léků ) cestou.U subjektivních šelestů je léčba složitější, protože lze výjimečně odhalit příčinu, která nezřídka bývá psychogenního původu.

 

Nová naděje pro postižené

 Ačkoliv vědomosti o skrytých příčinách ušních šelestů vzrůstají, de facto dosud neexistovala účinná léčba - až donedávna. Použitím  nejmodernějšího vědeckého výzkumu byl  vytvořen systém Tinnitus Phase-OutTM, založen na zavedené technologii nazvané odrušování. Není bez zajímavosti, že tato technologie se také využívá u některých vysoce kvalitních sluchátek a luxusních aut. Léčba v rámci systému Tinnitus Phase-Out začíná vytvořením zvukové vlny, která má opačný průběh než zvuková vlna vašich ušních šelestů. Poslouchání zvukové vlny odbourává ušní šelesty. Přeučuje totiž nervový systém, jak prolomit cyklus v mozku, který způsobuje ušní šelesty.

 

Jak vypadá léčebný program

1. krok - Úvodní lékařská konzultace

Léčebný program začíná návštěvou odborného lékaře pro nemoci ušní, nosní a krční (ORL). Je třeba stanovit, zda máte dostatečně velkou šanci, že pro vás bude léčba přínosná, a to dříve, než budete v tomto programu dále pokračovat.

2. krok - Ambulantní záznam vlny

Při třech následujících návštěvách budete pod dohledem ušního lékaře poslouchat regulační zařízení, které změří výšku a sílu vašich ušních šelestů. Ušní lékař pak nastaví léčebné zařízení tak, aby vytvářelo zvukovou vlnu, která má opačný průběh než zvuková vlna vašich ušních šelestů. Tato nová zvuková vlna se následně pečlivě upraví, aby přesně odpovídala zvukové vlně vašich ušních šelestů. Konečným výsledkem je vaše jedinečná zvuková antivlna. Při každé návštěvě ordinace posloucháte svoji „antifonu" po dobu 30 minut. Po třetí návštěvě navštívíte lékaře nebo audiologa, který určí, nakolik jste schopni pokračovat v léčbě doma.

3. krok - Domácí léčebné zařízení

Pokud je pro vás systém Tinnitus Phase-OutTM přínosný, dostanete přenosné domácí léčebné zařízení.

4. krok - Kontroly po šesti měsících

Každého půl roku chodíte na kontroly, při kterých se dle potřeby upravuje výška vaší zvukové antivlny .

 

  

V článku bylo čerpáno z práce „Tinnitus", Prof. MUDr. Miroslava Novotného, CSc.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...