Možnost stanovení otcovství je bezesporu služba velice záslužná a o tom snad nikdo nepochybuje. Z psychologického hlediska, s cílem vážné úvahy o všech možných důsledcích v osobním a rodinném životě, by však asi byl vhodný i dovětek s otázkou:  „Dáme Vám touto jistotou jistotu?..."     

Tím chci říci, že před zažádáním o test ,by se měl každý zamyslet, co může sdělení výsledků přinést a jaké okolnosti mohou nastat. Požadavek o vyšetření otcovství je velice vážné rozhodnutí, jehož důsledky si žadatel zpočátku pod vlivem emocí ani neuvědomí. Pokusme se na tuto situaci podívat s pomocí následné kasuistiky, která svými zápletkami není sice klasickým příkladem, ale umožní nám zamyslet se  nad problematikou z více hledisek.

                                                              

Případ z praxe:

Iniciátorem konzultace se sexuologem je 35tiletý svobodný muž, úředník se středoškolským vzděláním.  Již k první konzultaci se dostavil s partnerkou, 29letou vdanou ženou, vysokoškolačkou, t.č. na mateřské dovolené.  Oba vstoupili do ordinace držíce v náruči osmiměsíční dvojčata z manželství ženy s požadavkem určit jejich biologického otce. V průběhu konzultace klienti sdělují, že mají spolu již  jednoho 2 a 1/2ročního chlapečka. Žena uvažuje o rozvodu a její rozhodování by ulehčilo, kdyby věděla, kdo je otcem nyní osmiměsíčních chlapců, údajně dvojvaječných dvojčat. Klient udává, že i s partnerkou navštívili psychologa i právníka.  Závěry těchto konzultací však nesdělili. Jsou dobře informováni o omezené možnosti popření otcovství do 6 měsíců  po porodu a jsou si také vědomi jediné možnosti, jak získat děti do výchovy matky, tj. dohodou s manželem.  Mimomanželský partner matky dětí, by současně rád získal i statut otce změnou zápisu v matrice.  K otcovství prvního dítěte v manželství partnerky se tento muž hlásí na 100%, i když otcem byl prohlášen manžel partnerky. Biologické otcovství manžela matky dětí si klienti nechali zjistit v jiném neudaném pracovišti na základě krevních skupin, kdy manžel matky dítěte na základě jeho údajné krevní skupiny byl těmito testy vyloučen.

V případě, že i otcovství dvojčat se potvrdí vůči EM partnerovi matky pozitivně, pak jsou klienti rozhodnuti, že matka dětí požádá o rozvod a o svěření dětí do své výchovy. Po rozvodu současného manželství si chce vzít svého nynějšího EM partnera, domnělého otce svých dětí a oba chtějí vychovávat děti společně.  Muž i žena byli lékařem poučeni o možnostech a přesnosti stanovení otcovství  na pracovišti molekulární genetiky včetně finanční náročnosti 6 až 7 tisíc korun. Dále byli poučeni, že toto vyšetření bude mít  pouze informativní charakter, neboť pro potřebu soudu by museli podstoupit toto vyšetření za účasti soudního znalce určeného soudem. Navíc oběma je známo riziko, že může nastat situace, že ženě děti do výchovy nemusí být svěřeny. Tato možnost byla zdůrazněna a tak bylo klientům poukázáno na závažnost rozhodnutí v souvislostech s testy o které žádají. Následně byli oba lékařem podpořeni ve snaze absolvovat konzultaci společně,  ale současně jim byl navržen osvědčený postup  individuálních konzultací s lékařem s příslibem následné konzultace společné.

 

Zvolený postup při konzultaci s mužem (EM)  a matkou dětí:

1)Rozbor partnerské vztahové a sexuální situace ženy s EM partnerem individuálně i společně.   

                                                                                                                            2) Rozbor současné sociální i partnerské vztahové a sexuální situace ženy s jejím manželem.

3) Úvahy o motivacích k vyšetření otcovství dětí a rozbor možných důsledků po zjištění objektivní situace ohledně biologického otcovství. Modelový rozbor možných důsledků zejména na děti a matku.       

                                                                                                                                                    4) Modelový rozbor sociální a vztahové situace klientů v případě jejich sňatku s ohledem na možné alternativy vývoje situace.

                                                                                 

    Dále byli klienti lékařem poučeni o nezbytnosti postupu, který by měl nejvíce chránit zájmy dětí, ale byla zohledněna i zakázka se kterou se dostavili. Individuálně i společně byly rozebrány možné alternativy, včetně situace, že by každé z dvojvaječných dvojčat mělo jiného otce. Muž byl při individuální konzultaci veden k zamyšlení, co by to pro děti znamenalo. Muž neodpověděl, jen konstatoval, že by to bylo složité. Klientovi jsem doporučil, že situaci rozeberu s matkou dětí samostatně  a že bude lépe když ona sama situaci a okolnosti přehodnotí a sama se rozhodne zda požadované vyšetření otcovství podstoupí, či nikoliv. Pokud se matka rozhodne pro vyšetření otcovství, pak bude i vhodné, když si o vyšetření požádá svým jménem a vzhledem k získání biologických vzorků i se souhlasem svého EM partnera a teprve dle výsledků testů se sama rozhodne, zda toto sdělit svému EM partnerovi se kterým o vyšetření žádají a dále sama uváží, zda a jak výsledek testu sdělí svému manželovi.

 

Pohovor se ženou : S mimomanželským partnerem se znají téměř 9 let, tj. ještě za svobodna. „Měli se moc rádi, milovala ho, ale připadal jí pro rodinný život nezralý," proto si nakonec vzala asi po jednoroční známosti současného manžela. Tehdejšímu rozchodu s partnerem (nyní EM) přispělo jeho vzdálení za prací do zahraničí.  Nynější manžel jí dával vše, co si představovala pro rodinný život. Nemyslí si, že by sňatek s manželem byl unáhlený, avšak manžela si brala rok před ukončením vysoké školy a již v prvních měsících manželství si uvědomila, že zřejmě „nastoupila do vedlejšího vlaku." To co dříve na manželovi obdivovala, tj. úspěšného podnikatele, který by ji tímto mohl zabezpečit dosavadní představy o rodinném životě, to se brzy začalo projevovat z jiného zorného pole negativně. Manžel většinu času trávil mimo domov a navíc začala pociťovat, že mají rozdílné zájmy...  V této době se vrátil bývalý partner ze zahraničí a klientka pocítila náhlé vzplanutí, které propuklo v opětný i sexuální vztah a protože styky byly nechráněné a časté, brzy následovalo početí. Zda se jednalo o cíleně chtěné početí s mimomanželským partnerem žena nedokáže říci, prostě se tomu nebránila, šlo to tak nějak samo, kdy měla současně pohlavní styky i s manželem.  Zda měl manžel nějaké problémy s plodností si není vědoma, manžel nikdy nebyl vyšetřen a k prvnímu početí došlo za pár měsíců po uzavření manželství. Je však pravdou, že dle krevních skupin po narození dítěte manželské početí bylo vyloučeno. Sama toto manželovi sdělila. Ten situaci přijal velice klidně s dotazem, co s tím oba budou dělat.  V té době se s manželem domluvili, že dítě vychovají společně a manžel ani neprojevil sebemenší nevůli proti označení za otce. Žena manželovi slíbila, že mimomanželský vztah ukončí. To se však nestalo a následovalo další početí, nyní osmiměsíčních dvojčátek, které manžel náležitě oslavil a o kterých je dosud přesvědčen, že je jejich biologickým otcem. S mimomanželským partnerem se i nyní klientka schází nejméně jedenkrát za týden. I s dětmi ho navštěvuje v bytě, kde obvykle dochází i k pohlavnímu styku. Před početím a ani nyní se žena nijak nechrání s partnerem ani s manželem, antikoncepci odmítá.  Dle klientky, její manžel nemá t.č. sebemenší tušení, že jeho žena má mimomanželský vztah a že uvažuje o rozvodu. Protože si s manželem nerozumí a s původním a dnes mimomanželským partnerem se cítí mnohem lépe, uvažuje o rozvodu. Ráda by však zohlednila děti a proto žádá o vyšetření již nyní, protože je přesvědčena, že se s manželem určitě rozvede a je přesvědčena, že je třeba rázně řešit situaci již nyní, tj. dříve než později, kdy by rozvodem a tím vším kolem byly děti poškozeny mnohem více... Připomíná konzultujícímu lékaři, že se sám mohl přesvědčit při vstupu do zdravotnického zařízení, že se děti k biologickému otci chovají bez bázně a vstřícně...

 

Při rozboru manželské vztahové a sexuální situace se žena o svém manželovi vyjadřovala velmi pěkně. Pěkný byt i dobré finanční zázemí, dobrý vztah k dětem. Kromě obecného sdělení, že si s manželem nerozumí a že manžel bývá často služebně vzdálen a ona pak bývá často sama doma, proti manželovi neuvedla nic negativního, o čem by uvažovala, že uvede ve své žádosti o rozvod.

 

Stejně jako s mimomanželským partnerem, byly  rozebrány všechny uvažované alternativy výsledků testů s vyzváním, aby se vyjádřila, jak by jednotlivé situace řešila a to zejména s ohledem na zájmy dětí a zájmy ve smyslu ochrany dětí a své osobnosti, protože závěry se mohou vymknout  zcela mimo její očekávání... 

 

Může vzniknout řada situací, např.:

•1)   Otcem dvojčat  může být mimomanželský partner. Jak situaci sdělit manželovi, když ho vlastně tak již 2x podvedla? Tuto situaci však matka očekává a potřebuje ke svým záměrům s partnerem. Dosud však neuvažovala, jak asi manžel na situaci zareaguje...

•2)   Jedná se o dvojvaječná dvojčata a tudíž otcem každého dvojčete může být jiný muž. Jaký to bude mít dopad na děti? Jak na to zareaguje partner nebo manžel?  Komu budou děti svěřeny do výchovy?

•3)   Doporučeno zamyslet se, zda žádanými testy otcovství sama sebe matka nemanipuluje do řešení, pro které sama možná dosud není jednoznačně rozhodnuta. Při této příležitosti klientce lékařem doporučeno uvážit vhodnost antikoncepce, alespoň do doby, kdy si udělá v situaci a ve svých záměrech jasno.

•4)   Situace se může vymknout mimo očekávání i tím, že nakonec zůstane s dětmi sama bez manžela i bez partnera a s ohledem na nároky dvojčat možná i bez zaměstnání...

•5)   Může zůstat zcela sama  s EM partnerem.

•6)   Může zůstat zcela sama. Bez dětí, bez manžela i bez EM.

•7)   Další možnosti si raději ani nechtějme připustit...                

                                                                         

Matka dětí reaovala překvapeně a následně sdělila lékaři vděčnost za rozbor možných situací. Po vzájemné dohodě s lékařem si vzala čas na rozmyšlenou s konstatováním, že sdílí názor lékaře, že by bylo nejlépe, kdyby vyšetření otcovství iniciovala sama a dle výsledků se i sama rozhodla, jak situaci bude dále řešit a dle toho se i sama rozhodla zda a jak výsledky sdělí EM partnerovi a eventuálně i manželovi. Manžela do situace zatím zasvěcovat nehodlá.  Při společném pohovoru s mužem i ženou  byly krátce rekapitulovány řešené okolnosti a EM partner vyjádřil pochopení k doporučovanému postupu s cílem dát ženě možnost k naprosto samostatnému rozhodnutí a úvaze.                                                                                                                                                                                 

Asi po jednom měsíci se dostavila matka dětí s dvojčaty i s EM partnerem. Matka při samostatné konzultaci sdělila, že se sama rozhodla pro DNA analýzu otcovství svých dvojčat s tím, aby výsledky byly nejprve sděleny pouze jí a ona sama se následně rozhodne k dalšímu postupu. Aby se vyhnula náhodnému otevření pošty manželem, požaduje, aby výsledky testů byly zaslány do zdravotnického zařízení. Přání matky bylo vyhověno a byly provedeny stěry z bukální sliznice dvojčatům, matce i souhlasícímu EM partnerovi

                                                   

Samostatnými sděleními navazují na téma „testy ke stanovení otcovství" i  Dr. Radovan Haluza a JUDr. Miroslav Mitlohner, CSc.  Cílem našeho sdělení je rozpoutat širokou diskusi na uvedené téma a získat tak co nejvíce názorů na řešení situací, které mohou při stanovení otcovství nastat. Ty jsou vždy vážné a ne vždy tak jednoduché, což ukazuje i uvedená kasuistika.

 

Základní otázky:

1) Je etické, nechá-li si muž - domnělý otec vyšetřit paternitu  dítěte bez vědomí matky ?

2) Je legální, odebere-li muž - domnělý otec biologický vzorek u dítěte bez vědomí matky, které je navíc dítě svěřeno do výchovy.

      

Další úvahy a otázky nabízející se ze souvislostí kasuistiky:

-     V případě uvedeném v kasuistice je již pozdě na úvahy s doporučením ve smyslu obecně platných základních pravidel morálky.

-      Je těžké rozhodovat, aby doporučení klientům bylo nejsprávnější a aby nebyl dotčen  zákon o rodině a zejména zájmy dětí.

-     Je třeba domyslet a vzít v úvahu situaci a pocity skutečného biologického otce, ať už je jím  podvedený manžel, nebo i mimomanželský partner. Oba se hlásí k dětem, oba mohou být biologickými otci a proto také oba by měli mít právo na informaci.

       

•3)   Je legální, nebo přinejmenším je etické, odebere-li matka svým dětem vzorky   a požádá o stanovení  otcovství bez vědomí manžela -  otce dětí dle matričního zápisu? 

•4)   Je etické jednat s mužem o jeho otcovství k dětem z jiného manželství?  Jak  řešit tuto otázku v situaci uvedené kasuistiky?

     

A ještě něco navíc:

Zajímavým zjištěním  a současně i překvapením je, že žadateli o stanovení otcovství   jsou téměř  z 50% ženy.    

- Dr. Haluza ve svém sdělení uvádí, že určité zkušenosti zgenetické poradny pro těhotné vedou kdomněnce, že se jedná o ženy, které po navázání vztahu snovým partnerem řeší takto jeho závazky zminulého vztahu.

- Při své sexuologické praxi se mi 11% žen z neplodných manželství zcela spontánně svěřilo, že se pokoušeli situaci vyřešit zcela náhodným, mnohdy ale i dobře plánovanými mimomanželskými pohlavními styky.

 

Ani tento případ nevylučuje otcovství!

 

MUDr. Jiří Čalkovský, privátní sexuologická a gynekologická ordinace

                                                                                                

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Myomy

myom Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stě­ny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40% žen v produktivním věku. U ně­kterých žen myomy nevyvolávají vel­ké obtíže a stačí je jen sledovat v rám­ci pravidelných gynekologických prohlí­dek (zejména ultrazvukem).

Číst dál...

Endometrioza

endometriozaVeškeré informace o endometrioze nám poskytl prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kde se nachází, jediná svého druhu v republice, specializovaná ambulance pro diagnostiku a léčbu endometriozy.

Číst dál...

Gynekologické záněty

gynezanetyZáněty ženských pohlavních orgánů jsou infekční onemocnění vyvolaná bakteriemi, viry, kvasinkami, parazity a často je původců více najednou (infekce polymikrobiální). Původce ifekce může být již existující v pochvě či na zevním genitálu nebo je do organismu zanesen zvenčí.

Číst dál...